Canlıların solunumlarında oksijen kullanımı

Deneyin Konusu: Canlıların solunumlarında oksijen kullanımı.
Deneyin Amacı : Canlıların çoğu solunumlarında oksijen kullanmalarına karşın atmosferdeki oksijen neden tükeniyor.
Araç ve Gereçler: Su, soda,elodea ya da başka bir süs bitkisi, kibrit, tatlı kaşığı, cam huni ( 2 adet ),deney tüpü ( 2 adet ), beherglas ya da saydam küvet ( 2 adet )
Deneyin Yapılışı :

1) Suya bir tatlı kaşığı soda karıştırarak çözelti hazırlayınız.
2) beherglasa elodea dalını ve huniyi yerleştiriniz.
3) Tüpü soda çözeltisiyle tamamen doldurunuz.
4) Tüpün ağzını parmağınızla kapatarak ters çeviriniz ve suya daldırınız.
5) Tüpü huninin ağzına kapatınız. Tüpdeki çözelti düzeyinin inmesine özen gösteriniz.
6) Beherglasları içindekilerle birlikte aydınlık bir ortama koyarak izleyiniz.
7) Yaklaşık 2 saat beklettikten sonra tüpleri kontrol ediniz.
8) Tüpün ağzını parmağınızla kapatarak sudan çıkarınız..Ucu kor halinde olan kibrit çöpünü tüpün ağzına tutunuz.
SONUÇ :
Yaptığınız deneyde gördüğünüz gibi fotosentez sonucu oksijen açığa çıkar. Bitkilerin fotosentez sonucu oksijen açığa çıkardığını değişik etkinliklerle gözlemlediniz. Ancak glikoz oluştuktan sonra kullanıldığı için varlığını gözlemlemek zordur. Çok sayıda glikoz modelü birleşerek nişastayı oluşturur.