Çankırı Ortaokul Öğrencileri 3.Matematik Yarışmaları

Matematik Yarışmaları
Matematik Yarışmaları

Çankırı Matematik Yarışmaları olan ÇANMATYA, bu yıl okulumuz tarafından üçüncü kez düzenleniyor. Hazırlıklar başladı.

Bu yarışma, Çankırı genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine ücretsiz katılım imkanı sunuyor. Amacımız, öğrencilerin matematik becerilerine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına ve olimpiyatlara katılımlarını teşvik etmek ve matematik dersine olan ilgilerini artırmak.

Yarışmaya il merkezi ve ilçelerden ortaokul düzeyindeki öğrenciler, okul müdürlükleri aracılığıyla başvurabilecekler. Yarışma 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı düzenlenecek ve her sınıf düzeyinde 20 çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Son başvuru tarihi 01.04.2024’tür ve yarışma 05.05.2024 tarihinde saat 09.00’da 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilecektir. Her kategori için birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye 250 TL nakdi ödül verilecektir.

ÇANMATYA’ya hazırlanan tüm öğrencilere başarılar dileriz ve onları destekleyen öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Matematik yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

30 AĞUSTOS İMAM HATİP ORTAOKULU

ÇANKIRI MATEMATİK YARIŞMALARI

 (ÇAN-MAT-YA)

 

AMAÇ

30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Çankırı Matematik Yarışmalarının amacı, ortaokullara (5, 6, 7 ve 8. sınıf) devam etmekte olan öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik olimpiyatı tarzı soruları çözmeye teşvik etmek, yarışma ortamında matematiksel gelişimlerini sağlamak amaçlanmıştır.

Yarışma kapsamında ayrıca şunlar amaçlanmıştır:

 • Çankırı il genelinde bulunan tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan tüm öğrencilerin matematik okuryazarlığını geliştirmek,
 • Öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme bilişsel düzeylerini ölçmek ve bu düzeylerin arttırılmasına katkı sağlamak,
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan matematik yarışmalarına ve olimpiyatlarına katılımlarını arttırmak,
 • Öğrencilerin matematik becerilerini arttırmak,
 • Öğrencilerin matematik dersine bakış açılarını olumlu yönde geliştirmek,
 • İl merkezindeki ortaokullar arasında iletişimi arttırmak.

Yarışmanın her yıl düzenli olarak gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Bu sayede uzun vadede ilimizde matematik dersine yönelik başarının arttırılması ve ulusal-uluslararası yarışmalara katılımın artması amaçlanmaktadır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışma 5, 6,7, 8. sınıflar olacak şekilde dört kategoride yapılacak olup; Matematik dalında yapılacak sınava, Çankırı il genelinde bulunan tüm ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında eğitim öğretim gören başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek her kategori için en çok 3 öğrenci toplamda en fazla 12 öğrenci katılabilecektir.
 • Başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılacak olup bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar sınava özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ile girebileceklerdir. Kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

 • Başvurular 30 Ağustos İmam Hatip OrtaokuluMüdürlüğüne öğrencinin halen öğrenim gördüğü okulun müdürlüğünce yapılacaktır.
 • Başvuru yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce kontenjan sayısından az öğrenci önerilmiş ise sayının tamamlanması gibi değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Okul Müdürlükleri tarafından sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri belirtilen başvuru tarihlerinde https://cankiri30agustosioo.meb.k12.tradresinde yer alanformlar çıktı alınıp taratıldıktan sonracanmatya18@gmail.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan öğrencilerden veli izin belgeleri alınıp kendi okul müdürlüklerince muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihinden sonra kesinleşmiş katılımcı listesi okulumuz web sitemizden ilan edilecektir. Gerekli takip ve duyurular 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu resmi web sayfasından yapılacaktır.
 • Sınav ile ilgili ilan ve açıklamalar 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu tarafından tüm okullara İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile duyurularak ve web adreslerinde ilan edilecektir.

 

 

YARIŞMANIN ÖZELLİKLERİ

 • 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Matematik Yarışmaları sınavı tek oturum olarak yapılacak olup iş ve işlemler 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 • Yarışma 5, 6, 7 ve 8. sınıflar olarak dört ayrı kategoride olarak uygulanacaktır.
 • Yarışmaya katılım her okuldan her kategori için en çok 3 öğrenci, toplamda en fazla12 kişi ile sınırlı olup ücretsizdir.
 • Yarışma her kategori için 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve yarışmada kullanılacak sorular ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarındaki soru tiplerinde olmak üzere okul öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır. Karatekin Üniversitesi Matematik Bölümü akademisyenleri tarafından soruların ön kontrolü yapılacak ve uygunluğu değerlendirilecektir.
 • Yarışmada 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
 • Başvurular 1 Nisan 2024 tarihine kadar alınacak olup yarışma 05Mayıs 2024’de düzenlenecektir.
 • Yarışma sonuçları matematik öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma sonuçlarına itiraz kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma sonucunda eşit puana sahip öğrencilerin dereceye girmesi durumunda doğum tarihi küçük olan öğrenciler başarılı sayılacaktır.
 • Katılım sağlayan bütün öğrencilerin bilgileri alınarak ulusal ve uluslararası matematik yarışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.
 • Sınavla ilgili gelişebilecek her durumla ilgili son karar mercii İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğüdür.
 • Sınav kitapçıkları öğrencilere verilmeyecek. Sınavın örnek soruları matematik il zümre toplantısında matematik öğretmenleri ile paylaşılacaktır. Sınav analizleri zümre toplantısında tartışılacaktır.

 

BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru Tarihi: 01/04/2024

BAŞVURU ADRESİ

Formun Temin Edileceği Adres: https://cankiri30agustosioo.meb.k12.tr/

Taratılan Formların Gönderileceği Mail Adresi: canmatya18@gmail.com

 

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav, 05 Mayıs 2024 tarihinde30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulunda yapılacaktır. Adayların başvuru formlarıyla belirtilen gün ve saatte sınav merkezinde hazır olmaları gerekmektedir.

 

Tüm Sınıflar için

Sınav Tarihi                          :05.05.2024

Sınav Saati                             :09.00

Sınav Süresi                           :60 dakika

Sınav Yeri                              :30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu

Ödül Töreni Tarih/Saat       :05.05.2024 / 13.00

Ödül Töreni yeri                  : Çankırı Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu

 

 

ÖDÜLLER

 

Her kategori için birincilere 1000 TL, ikincilere 500 TL ve üçüncülere 250 TL nakdi ödül verilecektir.

Katılımcıların hepsine katılım belgesi verilecek olup her kategori için ilk 5 öğrenciye başarı madalyası verilecektir.