ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

( 28.12.2012 CUMA GÜNÜ VE 28511 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ İLANIMIZ)

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.            

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MÜZİK

MÜZİK   TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

ÇANKIRI VE   AKŞEHİR YARAN SOHBETLERİNDE İCRA OLUNAN MUSİKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE   ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK   MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER   VE SİSTEMLER

YARDIMCI DOÇENT

1

LİSANS   EĞİTİMİNİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE YAPMIŞ   OLMAK  / DOKTORA EĞİTİMİNİ “ASENKRON   MOTORUN HIZ DENETİMİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YAPILMASI” ÜZERİNE YAPMIŞ   OLMAK / ELEKTRİK MAKİNELERİ VEKTÖREL DENETİMİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI ÜZERİNE   AĞLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALARI OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE   CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT                                        

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI   SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

1

UYGULAMALI   SOSYOLOJİ ALANINDA ÇALIŞIYOR OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

KÜTÜPHANECİLİK   ALANINDA ÇALIŞIYOR OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ   YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

BİLGİ   YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ ALANINDA ÇALIŞIYOR OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ   TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

ESKİ TÜRK   EDEBİYATI ALANINDA ÇALIŞIYOR OLMAK

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

MATEMATİKSEL   FİZİK

DOÇENT         

1

 

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI   MATEMATİK

YARDIMCI DOÇENT

1

EİKONAL   KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN GEOMETRİK UYGULAMALARI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR   YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN   MÜHENDİSLİĞİ

HAVZA   YÖNETİMİ

DOÇENT                               

1

HAVZA   YÖNETİMİ VE ARAZİ KULLANIM, PLANLAMA ALANLARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

ORMAN FAKÜLTESİ

PEYZAJ   MİMARLIĞI

PEYZAJ   TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT                               

1

PEYZAJ   MİMARLIĞI ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, KENTLERDE TOZ ENGELLEME   ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

 

 

 

 

 

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri

 1.      1.            Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Başvuru Formu ;

Dilekçe ve Başvuru Formu İçin Tıklayınız bu linke tıkladığınız takdirde puanlama

           tablolarının ilk sayfasından temin edebilirsiniz.

 1.      2.            Fotoğraf (2 adet)
 2.      3.            Özgeçmiş,
  1.     4.              Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Onaylı),
   1.      5.            Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
 3.      6.            Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını İndirmek İçin Tıklayınız) ÇankırıKaratekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi’ndeki formata uygun.  (Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız)
 4.      7.            Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış  yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Onaylı),
  1.      8.            Nüfus cüzdan fotokopisi
 5.      9.            KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Varsa)

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

     1.Özgeçmiş

      2.Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi) (Onaylı),

     3.Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi

     4.Dosyadaki etkinliklerini içeren CD.

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı

 

Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar;

 

Dilekçe ve Ekleri

 

1.Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Başvuru Formu ;

Dilekçe ve Başvuru Formu İçin Tıklayınız bu linke tıkladığınız takdirde puanlama

    tablolarının ilk sayfasından temin edebilirsiniz.

2.Fotoğraf (2 adet)

3.Özgeçmiş

4.Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi)  (Onaylı),

5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

6.Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını İndirmek İçin Tıklayınız) Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi’ndeki formata uygun. (Yönergeyi İndirmek İçin Tıklayınız)

7.KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Onaylı),

8.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış  yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Onaylı),

9.Nüfus cüzdan fotokopisi

 

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

 

     1.Özgeçmiş

      2.Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca verilen Denklik Belgesi)  (Onaylı),

     3.Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi

     4.Dosyadaki etkinliklerini içeren CD.

Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı

 

İlgili Fakülte ve Yüksekokullara şahsen teslim edeceklerdir.

 

Önemli Not: Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak tüm adaylar Üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, yabancı dil sınav  tarihi ve yeri adaylara üniversitemiz web sayfasından (www.karatekin.edu.tr) duyurulacaktır.

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

 

     1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

     2.Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerinde aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

     3.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

     4.Başvuru süresi:

 

            İlan Yayım Tarihi                            : 28/12/2012

Son Müracaat Tarihi ve Saati       : 21/01/2013  Saat : 17:00

 

     5.Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

 

BİRİMİ

TELEFON

ADRESİ

Mühendislik Fakültesi

0376 213 26   26 / 1650

Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK Sok.   No:12 Kat: 6   Merkez/ÇANKIRI
 Edebiyat Fakültesi 

0376 254 12   05 / 4536

Fatih Mahallesi Toki Konutları Kıbrıs Sokak No:3  Posta Kodu:18100Merkez/ÇANKIRI                
Orman Fakültesi

0376 212 2757

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yeni Mah. Bademlik Cad.   18200 Merkez/ÇANKIRI
Fen Fakültesi

0376 218 11   23 / 5026

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 nolu Kampüsü A.Halik   Renda Mah. Ankara Cad. Ballıca Mevkii Merkez/ÇANKIRI
Güzel Sanatlar Fakültesi

0376 212 94   11                  0376 213 68 98

Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. No:148 Merkez/ÇANKIRI