CANİK BİLİM ŞENLİĞİ

Projemizin amacı, çeşitli alanlarda düzenlenen etkinlikler ile bireylerin bilimsel araştırma süreçlerine uygulamalı olarak doğrudan katılmasını sağlayan ortamlar hazırlayarak; bilime olan ilginin arttırılması, bilimsel bilginin ulaşılabilir olduğunun gösterilmesi, bilim konusunda farkındalık kazandırılması ve Canik ilçemizde daha öncesinde yapılmamış bir bilim şenliğinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Proje kapsamında çağrı metninde yer alan; doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanları, tıbbi bilimler ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarından çalışmaları içeren toplumun her kesimi ve yaş grubunun katılımını sağlayan atölye çalışmaları, yarışmalar, sergiler, geziler ve söyleşileri kapsayan “CANİK BİLİM ŞENLİĞİ” açık ve kapalı mekanlarda düzenlenecektir.

Beklenen Etkileri ve Hedef Kitlesi:

Projemizin hedef kitlesini farklı eğitim kademesindeki öğrenciler, öğretmenler, kamu çalışanlar, sivil halk ve engelli bireyler oluşturacaktır. Proje bilimin ve sanatın farklı alanlarını içeren etkinlikler ile toplumun her kesiminden ve yaş grubundan bireylere yönelik olarak gerçekleştirilecektir. Projemiz bireylerin bilime olan ilgisini olumlu yönde etkileyerek TÜBİTAK projeleri, okullardaki mevcut bilimsel çalışmalar ile toplum arasında köprü olacaktır.

Planlanan Etkinlikler:

Projemiz 48 atölye çalışmasında yer alan 100 etkinlik, 2 sergi, 1 yarışma, 5 gezi ve 3 söyleşi olmak üzere toplam 111 farklı etkinlikten oluşmaktadır. Öğretmen atölyelerimizde akademisyenler yapacakları birçok etkinlik ile öğretmenlerimizin akademik gelişimine katkı sunacaktır. Atölye etkinliklerimizin içine sağlıklı beslenme tabağı hazırlama, sağlıklı dişler mutlu gülüşler, bitki dikimi, alternatif tarım teknikleri, temel kampçılık malzemelerini kullanma, 112 acil yardım, deprem çantası hazırlama ve iş güvenliği gibi etkinlikler eklenerek günlük yaşamdan kesitler sunulmuştur. Robotik kodlama, 3d yazıcı ile tasarım ve artırılmış gerçekçilik uygulamaları gibi teknolojik birçok çalışma şenliğimize eklenmiştir. Empati atölyesi ile engelli bireyleri anlama hedeflenirken, Şenlikte Engel Yok atölyesinde ise engelli bireylere yönelik etkinlikler planlanmıştır. Yaratıcılığı ve el becerilerini geliştirmeyi amaçlayan sanat, müzik ve spor atölyelerimiz mevcuttur. Ayrıca uzayı araştırmayı ve tanımayı hedefleyen astronomi etkinlikleri sergi alanına gelen planetaryum ile desteklenecektir. Bu çalışmalar dışında da birçok atölye çalışmamız şenliğimize dahil edilmiştir.

canikbilimsenligi.com