CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre tam zamanlı sözleşmeli öğretim üyeleri alınacaktır.

Birimi

Bölüm /

Anabilim Dalı

Ünvan

Kadro

Adedi

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent

1

Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent

1

 

A Ç I K L A M A L A R :

Dilekçe ve ekleri (İlgili Fakülte Dekanlıklarına, tek suret):
1. Başvurdukları bölümü ve yabancı dillerini belirten dilekçe (yardımcı doçent adayları, hangi dilden sınava gireceklerini dilekçelerinde belirtmelidir.),
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Özgeçmiş ve eserler listesi
4. İngilizce Bölümlere müracaat edenler için yabancı dil belgesi
5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (Onaylı)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

Başvuru Dosyası (4 suret):
1. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri
2. Ek-4 CV (YÖK formatlı)
3. Bilimsel çalışma ve yayınlar

Adaylar, 2547 sayılı Kanunun 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden sınava gireceklerdir. Yabancı dil sınavının tarihi son müracaat tarihini müteakip, yine yabancı dil sınav sonuçları sınavın yapıldığı gün Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

ADAYLARIN DAKKİTANE
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
2. Erkek adayların askerlik durumunu belirten belgeleri eklemeleri
3. Müracaatları posta yoluyla veya şahsen müracaat ederek yukarıda belirtilen birimlere göre yapmaları gerekmektedir.
4. Son başvuru tarihinde ilgili birimlere ulaşmamış olan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
5. Adaylar son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf ekleyeceklerdir.
6. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, 05/05/2014 tarihinde sona ermektedir.