Çanakkale Savaşları’nın 108. Yıl Dönümü Öğrenci Yarışmaları

Öğrenci Yarışmaları
Çanakkale Savaşları

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 108. YIL DÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA

RESMÎ İLKOKUL 4. SINIFLAR ARASI RESİM, RESMÎ ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 • PROJENİN ADI:

“Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şiir ve kompozisyon yarışması”

 

 • KONUSU:

Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şiir ve kompozisyon dallarında Çanakkale Savaşları’nın 108. Yıl Dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten yarışma düzenlenmesi.

 

 • SÜRESİ:

İlk Başlangıç Tarihi: 21.11.2002

Süresi: Her yıl

 

 • ALANI: Ülke geneli

 

 • HEDEF GRUBU: Tüm resmî ilkokul 4. Sınıf öğrencileri, resmî ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında okuyan 5.- 8. sınıf öğrencileri,

 

 • AMACI:
 1. Çanakkale Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim-öğretim ortamına yansıtmak,
 2. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,
 3. Öğrencilere Çanakkale Savaşı’nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,
 4. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak.

 

 • FAALİYET TAKVİMİ:

 

SIRA NO FAALİYET TAKVİMİ BAŞLANGIÇ BİTİŞ
1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 09.11.2022 14.11.2022
2. Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi 15.11.2022 25.11.2022
3. Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması 02.01.2023 13.01.2023
4. Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 16.01.2023 20.01.2023
5. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 06.02.2023 10.02.2023
6. İl Millî Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi 20.02.2023 24.02.2023
7. Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin “Morabin Parkı”nda sergilenmesi ve ödül töreni 26.04.2023 28.04.2023

 

 • UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 1. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 2. Öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılacaktır. Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmektedir.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 4. Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir. Bünyesinde resim öğretmeni bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 5. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)
 7. Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eser il millî eğitim müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
 8. İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim, şiir ve kompozisyon dalındaki sadece il birincisi seçilen üç (3) eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)
 9. Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.
 1. Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler ise ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kağıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.
 1. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında İl birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.
 2. İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
 3. Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 4. Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından her 3 (üç) dalda değerlendirilecek ve her dalda ilk üç (3) dereceye giren ve mansiyon alan eserler Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
 5. Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

 

DALLAR DERECELER ÖDÜLLER
RESİM Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Mansiyon Bluetooth Kulaklık
 

ŞİİR

Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Mansiyon Bluetooth Kulaklık
 

KOMPOZİSYON

Birincilik Ödülü Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü Tablet
Üçüncülük Ödülü Akıllı Saat
Mansiyon Bluetooth Kulaklık

 

 1. Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte 26-28 Nisan 2023 tarihinde Çanakkale’ye davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri; katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve konaklama ücretleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Mal Müdürlüğüne gönderilen ödenekten karşılanacaktır. Yol ücretleri Çanakkale’de katılımcılara ödenecektir.
 2. Öğrenci ve velilerinin 26-28 Nisan 2023 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğünce organize edilecektir.
 3. Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere 26- 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Çanakkale ilinde düzenlenecek törenle ödülleri verilecektir.

 

 • RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER
 1. RESİM DALINDA

Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların resim olarak ifade edilmesi

 

Yarışma şartları:

 

 1. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ilkokullarda okuyan 4. sınıf öğrencileridir.
 2. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 3. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 4. Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 5. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)
 6. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 7. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 8. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.
 9. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) ve Açık Rıza Onayında (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 10. Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.

 

İLİ  
İLÇESİ  
Öğrencinin:  
Adı ve soyadı:  
Sınıfı  
Cinsiyeti  
Okulun:  
Adı  
Adresi  
Telefon No:  

 

 1. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 2. Eserler incelenirken;
 • Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği) 25 puan,
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.
 1. ŞİİR DALINDA

Konusu: Çanakkale Savaşları’nın ruhuna, anlamına ve manasına uygun olarak şiirle ifade edilmesi.

Yarışma şartları:

 1. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 2. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 3. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 4. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 5. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 6. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 7. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) ve Açık Rıza Onayında (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 8. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:
  • Temanın işlenişi 20 puan,
  • Türkçe ve dilbilgisi kuralları 20 puan,
  • Konuya hâkimiyet 20 puan,
  • Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma 20 puan,
  • Şiirin derinliği ve etkileyiciliği 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

 1. KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Konusu: Çanakkale Savaşları’nda yaşananlarla ilgili anlatılanların kompozisyon olarak ifade edilmesi

  Yarışma şartları:

 1. Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda okuyan 5.-8. sınıf öğrencileridir.
 2. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 3. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
 4. Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
 5. Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 6. Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 7. Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2) ve Açık Rıza Onayında (Ek-3) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 8. Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.
  • Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 puan,
  • Anlatım düzeni : 20 puan

Giriş     : Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,

Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,

Sonuç  : Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme,

 • Anlatım Zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler.) 20 puan,
 • Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni) 20 puan,
 • Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj) 20 puan, olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

 • YARIŞMANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ:
 1. Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr Web sitesinde yayınlanacaktır.

 

EK1

 

………………. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI

 

“Çanakkale Savaşlarının 108. Yıl Dönümü Anma Törenleri” kapsamında ilimiz genelindeki resmî ilkokul 4. sınıflar arası resim, resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullar arasında şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada okullardan Müdürlüğümüze gönderilen resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler “İl Değerlendirme Komisyonu” üyelerince değerlendirilmeye alınmış ve sonucunda aşağıda okulu, adı, soyadı ve sınıfı belirlenen öğrencilerin eserleri il birinciliğine layık görülmüştür.

İşbu tutanak komisyonumuz tarafından imza altına alınmıştır.

 

DALLAR DERECESİ OKUL ADI ÖĞRENCİNİN ESER ADI
ADI SOYADI SINIFI
RESİM Birinci        
ŞİİR Birinci        
KOMPOZİSYON Birinci        

 

İL DEĞERLENDİRME ŞİİR- KOMPOSİZYON KOMİSYONU ÜYELERİ

BRANŞI ADI SOYADI GÖREV YERİ İMZA
TÜRKÇE      
TÜRKÇE      
SOSYAL BİLGİLER      

 

      İL DEĞERLENDİRME RESİM KOMİSYONU ÜYELERİ

BRANŞI ADI SOYADI GÖREV YERİ İMZA
GÖRSEL SANATLAR      
GÖRSEL SANATLAR      
SOSYAL BİLGİLER      

 

…./…./20..

 

KOMİSYON BAŞKANI

 

İl Millî Eğitim Şube Müdürü

 

EK-2

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 108. YIL DÖNÜMÜ ANMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA

RESMÎ İLKOKUL 4. SINIFLAR ARASI RESİM, RESMÎ ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENEN

ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

 

ÖĞRENCİNİN :

 

Adı ve Soyadı

 

Sınıfı

 

OKULUN :

 

Adı

 

Adresi

 

İli

 

İlçesi

 

Telefon

 

E-posta

 

ESERİN :

 

Türü

 

Yılı

 

Konusu

 

 

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.                  ……./……./20…..

 

                                                                                                                                                                 Ad-Soyad – İmza

 Öğrenci Velisinin İletişim Bilgileri

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-soyadı:

Ev Telefon:

Gsm-telefon:

Adres:

E-posta:

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, bana ve ……………………………………………………………………….. Okulunda öğrenim gören ……………………………… T.C. Kimlik Numaralı velisi bulunduğum …………………………………………. adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel verilerimiz düzenlenen Çanakkale Savaşlarının 108. Yıl Dönümü Anma Törenleri Kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dahil Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde kullanılmasına;

 

 

 

 

Onay veriyorum                               Onay vermiyorum

 

 

 

Öğrenci Velisinin

                                                                                   Adı-Soyadı            :

                                                                                   T.C. Kimlik No:

                                                                                   İmzası             :

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 2 =