Çanakkale Savaşları VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

Sempozyum Çağrısı;

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 12 yıldır faaliyet gösteren Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu olarak altıncısını düzenleyeceğimiz “Çanakkale Savaşları VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu” 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyum, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Muharebeleri’ ni akademik bir şekilde ele alarak yurdumuzun birçok üniversitesinde öğrenim gören öğrenci arkadaşlarımızın akademik havayı tatması açısından büyük önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olarak gördüğümüz üniversite gençliğinin Çanakkale Muharebeleri gibi büyük önem taşıyan bir alanda akademik çalışmaları ve uğraşları, bilinmezliklerle dolu bu alan için çok önemlidir. Çanakkale Muharebeleri’ nin her yönüyle ele alınacağı bu sempozyuma katılımınız öncelikle Çanakkale, ardından siz değerli katılımcımız açısından her anlamda hayırlı olacağı kanısındayız.

İlgili akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirecek bu sempozyumun Çanakkale Muharebeleri ile ilgili yeni bilimsel bilgi ve düşüncelerin üretimine katkı yapması ve yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi: 21 Kasım 2015
Son Başvuru Tarihi: 5 Ocak 2016
Bildiri Kabul Tarihi: 15 Ocak 2016
Bildirilerin Son Gönderim Tarihi: 28 Mart 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi: 3 Nisan 2016
Sempozyum Tarihi: 4-6 Mayıs 2016

• Savaş Teorileri, Strateji ve Taktikler
o İtilaf Kuvvetlerinin Çanakkale Cephesi Stratejileri
o İttifak Kuvvetleri Çanakkale Cephesi Stratejileri

• Kara, Deniz ve Hava Savaşları
o Çanakkale Boğaz Harbi
o Çanakkale Harbinde Denizaltılar
o Anafartalar Muharebeleri
o Kumkale Muharebeleri
o Seddülbahir Muharebeleri
o Arıburnu Muharebeleri

• Askeri Teknoloji, Silah ve Mühimmat
o Çanakkale Cephesine Mühimmat Sevkiyatı
o İtilaf Kuvvetlerinin Mühimmat Durumu
o İtilaf Devletlerinin Askeri Teknolojik Durumu
o Çanakkale Cephesinde
• Ordu ve Asker
o Çanakkale Cephesinde Osmanlı Devletinin Ordu Yapılanması
o Çanakkale Cephesinde İtilaf Devletlerinin Ordu Yapılanması
• Savaş, Din ve Kültür
• Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Yardım
o Çanakkale Cephesinde Sağlık Hizmetleri
o Osmanlı Devleti Açısından Sağlık Hizmetlerinde Yaşanılan Sıkıntılar
o Hastane ve Sargı Yerlerinde Gönüllü Hizmet veren Kadınlar
o Sağlık Hizmetleri İçin Halkın Desteği

• Toplumsal Algılar ve Yorumlar
• Edebiyat ve Sanata Yansıması
o Çanakkale Cephesinin Edebiyatçılar Üzerindeki Etkisi
o Çanakkale Cephesinin Dünya Edebiyatına etkisi
o Çanakkale Cephesinin Sanat Dünyasındaki Yansımaları

• Savaş Hukuku, Diplomasisi ve Uluslararası Antlaşmalar
• Savaşzedeler: Yaralılar, Ölüler, Esirler ve Göçmenler
• Kent ve Kır Yaşamına Etkileri
• İstihbarat, Propaganda ve Medya
o Çanakkale Cephesinde Propaganda Çalışmaları
o Çanakkale Cephesinin Dünya Medyasına Yansımaları
o Çanakkale Cephesinde Yürütülen İstihbarat Çalışmaları

• Savaş Döneminde Ekonomi ve Para
• Siyaset Kurumları ve Savaş
• Savaş Psikolojisi ve Sosyolojisi