“ÇANAKKALE SAVAŞLARI” KONULU ÖDÜLLÜ RESİM, MİNYATÜR VE MAKALE YARIŞMASI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak “Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı” etkinlikleri çerçevesinde, uluslararası öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin; Çanakkale Savaşları’nın önemini, kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini kavrayabilmeleri ve konu hakkındaki bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla, “Çanakkale Savaşları” konulu ödüllü resim, minyatür ve makale yarışması düzenliyoruz.

Resim ve minyatür yarışmasına; Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören Türk ve uluslararası öğrencileri; makale yarışmasına ise Türkiye’de yükseköğrenim gören tüm uluslararası öğrencileri katılmaya davet ediyoruz.

Birinci ülkesine gidebilecek

Katılan her eserin kendi dalında ayrı ayrı değerlendirileceği yarışmada, resim ve minyatür dalında yarışacak eser sahiplerinin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi veya Uluslararası Öğrenci olması gerekiyor. Makale dalındaki eserler ise sadece uluslararası öğrencilerden kabul edilecek. Yarışmada resim, minyatür ve makale dallarında ayrı ayrı ödüllendirme yapılacak. Katıldığı dalda birinci olan yarışmacı eğer uluslararası öğrenciyse ülkesine gidiş-dönüş uçak bileti, dizüstü bilgisayarı, 3 günlük Çanakkale gezisi ve 1000 TL değerinde kitap ve kırtasiye çeki verilecek. Yarışmada birinci olan öğrenci Türk ise gidiş-dönüş en fazla 2 bin 500 TL değerinde uçak bileti ve diğer ödüllerin sahibi olacak.

Ödüller Çanakkale’de verilecek

Yarışmada ikinci olan öğrenciye 3 günlük Çanakkale gezisi, İpad 4 ve 1000 TL değerinde kitap ve kırtasiye çeki verilecek. Yarışmanın 3’üncüsü ise 3 günlük Çanakkale gezisi, 1000 TL değerinde kitap ve kırtasiye çeki ve Müzekart ile ödüllendirilecek. Yarışmada ayrıca mansiyon ödülü de verilecek. Mansiyon ödülü kapsamında 500 TL’lik kitap ve kırtasiye çeki ve Müzekart verilecek. Katılımcıların 29 Ocak 2016 tarihine kadar başvurabileceği yarışmanın ödül töreni 18 Mart 2016 tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek.

Katılımcılar eserlerini aşağıda belirtilen posta adresine gönderebilirler:

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 P.K: 06520 Balgat – ANKARA

Son başvuru tarihi 29 Ocak 2016 Cuma günüdür.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

100. YILINDA ÇANAKKALE
“ÇANAKKALE SAVAŞLARI” KONULU ÖDÜLLÜ RESİM, MİNYATÜR VE
MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın konusu ve kısa tanıtımı
Madde 1. – (1) T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
tarafından, “Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı” etkinlikleri çerçevesinde uluslararası
öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin, Çanakkale Savaşları’nın önemini,
kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini kavrayabilmeleri ve konu hakkındaki
bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla, “Çanakkale Savaşları” konulu ödüllü resim, minyatür ve
makale yarışması düzenlenmektedir.

Amaç
Madde 2. – (1) Yarışma ile Türkiye’de yükseköğrenim gören Türk ve uluslararası öğrencilerin;
a) I. Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları ve Zaferi
hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri,
b) Çanakkale Savaşları’nın kültürel, sosyal, siyasi ve uluslararası etkilerini
öğrenebilmeleri,
c) Çanakkale Savaşları’nda verilen mücadeleyi anlayarak, insanlık onuru ve özgürlük
değerlerini daha iyi kavrayabilmeleri,
d) Çanakkale Savaşları hatıralarıyla tarih bilinci oluşturulması ve kimlik duygusunun
güçlendirilmesi,
e) Uluslararası barış ve dostluk ilişkilerinin öneminin vurgulanması,
amaçlanmaktadır.

Yarışmaya katılım
Madde 3. – (1) Resim ve minyatür yarışmasına; Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar
Fakültelerinde öğrenim gören Türk ve uluslararası öğrenciler katılabilirler.
(2) Makale yarışmasına; Türkiye’de yükseköğrenim gören tüm uluslararası öğrenciler katılım
sağlayabilirler.
(3) T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personeli ve birinci
derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar
Madde 4. – (1) Yarışmaya katılacak eserler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hiçbir
yarışmaya katılmamış özgün eserler olmalıdır.
(2) Resim ve minyatür yarışması için:
a) Her türlü resim/minyatür tekniği ve boya malzemeleri serbesttir.
b) Yarışmanın genel konusu; “Çanakkale Savaşları”dır.
c) Minyatür yarışması için eserler (A3) boyutunda olmalıdır.
d) Resim yarışması için eserlerin kısa kenarı 50 cm’den az, uzun kenarı ise 150 cm’den
fazla olamaz.
e) Kırışmış ve yıpranmış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
f) Katılımcılar eserlerini; çerçeveli cam yapmadan sadece etrafına paspartu geçirerek, iki
mukavva karton arasında, katlamadan ve yıpratmadan paketleyerek T.C. Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na göndereceklerdir.

(3) Makale yarışması için:
a) Yarışmanın genel konusu; “Çanakkale Savaşlarının Sosyal, Siyasi ve Uluslararası
İlişkiler Boyutları”dır.
b) Yarışmaya gönderilecek makaleler; normal sayfa (A4) boyutunda, 12 punto
büyüklüğünde Times New Roman yazı tipinde, beş (5) sayfayı geçmeyecek şekilde
bilgisayarda hazırlanarak 2 nüsha halinde teslim edilecektir.
c) Makalenin dili Türkçe veya İngilizce olabilir.
d) Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
e) Makaleler şeffaf poşet dosya içerisinde, korunaklı şekilde T.C. Başbakanlık Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na gönderilecektir.
f) Katılımcılar çeşitli kaynaklardan araştırarak elde edecekleri bilgileri; bilimsel makale
formatında sunabilecekleri gibi, kendi duygu ve düşüncelerini aktardıkları serbest
makale formatında da sunabilirler.
g) Makale yazımı için kullanılan kaynaklar mutlaka referans olarak gösterilmelidir.
Makalelerde referans verilmeden kullanıldığı tespit edilen metinlerin olması halinde,
eser değerlendirmeye alınmadan otomatik olarak yarışmadan elenecektir.

Başvuru
Madde 5. – (1) Eserlerin, son başvuru tarihi olan 29.01.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na posta yoluyla
gönderilmesi gerekmektedir.
(2) Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada
yaşanacak gecikmelerden katılımcı sorumludur.
(3) Eserler aşağıda belirtilen posta adresine gönderilecektir:
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 P.K: 06520 Balgat – ANKARA
(4) Katılımcılar yarışmaya en çok 1 (bir) eserle başvurabilirler.
(3) Katılımcılar yarışmaya gerçek isimleriyle değil, kendilerinin belirleyecekleri bir rumuzla
başvuracaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde gerçek kimlik bilgilerinin yer almaması, bunun
yerine rumuz kullanılması gerekmektedir. Katılımcıların ad, soyad, T.C. Kimlik / Yabancı
Uyruk (YU) numarası, varsa bursluluk numarası ile telefon, adres ve e-mail bilgilerini içeren
bilgilerini kapalı bir zarf içinde, eserle birlikte ayrıca göndermesi gerekmektedir.

Telif hakkı
Madde 6. – (1) Yarışmaya katılan tüm eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme
hakları münhasıran T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile
eser sahibine aittir.
(2) Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
eserinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı
için T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına izin verdiğini kabul
eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/
muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri
kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
(3) Yarışmaya katılan eserler iade edilmez. Eser sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, eserin
tüm imtiyazı T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına aittir.
Katılımcı bu şartları kabul etmiş sayılır.

Eserlerin değerlendirilmesi
Madde 7. – (1) Katılımcıların eserleri, ilgili Değerlendirme Komisyonu tarafından
değerlendirilecektir.
(2) Yarışma Şartnamesinde belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
(3) Makaleler değerlendirilirken dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.
* Konunun işlenişi,
* Konuya hâkimiyet,
* Özgünlük,
* Anlatım düzeni,
* Anlatım zenginliği,
* Etkili ve doğru anlatım,
* Yazım kurallarına uygunluk,
* Bir bütün olarak yazılı anlatım ve kurgu.

Değerlendirme Komisyonu
Madde 8. – (1) T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından
oluşturulacak olan Değerlendirme Komisyonu üyeleri, Türkiye’deki üniversitelerde ilgili
bölümlerde görev yapan öğretim üyeleri, ilgili alanda çalışan uzman kişiler/sanatçılar ve T.C.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın uygun göreceği diğer ilgili
uzmanlar arasından seçileceklerdir.
(2) Her dal için ve makale dalındaki İngilizce ve Türkçe eserler için ayrı ayrı Değerlendirme
Komisyonları oluşturulacaktır.
(3) Her Değerlendirme Komisyonunda; T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı’nı temsilen 1 (bir), üniversitelerden seçilen 2 (iki) öğretim üyesi ve ilgili
alanda çalışan uzman kişiler/sanatçılar arasından seçilen 2 (iki) kişi olmak üzere toplam 5 (beş)
kişi görev alacaktır. T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
komisyonu oluşturan üyelerin dağılımını değiştirme hakkı saklıdır.

Ödüller ve ödül töreni
Madde 9. – (1) Dereceye giren öğrenciler, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı “Çanakkale Savaşları” Konulu Ödüllü Resim, Minyatür ve Makale
Yarışması Ödül Yönergesi kapsamında ödüllendirilecektir.
(2) Ödüller, 18 Mart 2016 tarihinde Çanakkale’de düzenlenecek törenle T.C. Başbakanlık
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı tarafından takdim edilecektir.
(3) Ödül törenine davet edilecek katılımcıların şehirlerarası ulaşım giderleri, Çanakkale’deki
konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
(4) Yarışmaya katılan eserin katılımcıya ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı,
uyarlama olduğu anlaşıldığı takdirde verilen ödül geri alınacaktır.
(5) Yarışmanın tüm katılımcılarına Katılım Belgesi verilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here