ÇANAKKALE MAKET YARIŞMASI

T.C.
M.E.B.
KASTAMONU VALİLİĞİ
ÖZEL ARAL FEN İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 1.Sİ DÜZENLENECEK OLAN
ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE ZAFERİ KONULU MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:“18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ “ haftası kapsamında; okulumuzun ilimiz ve İlçelerimiz kapsamında ilköğretim  öğrencilerine  yönelik Çanakkale Savaşları ve Zaferi Konulu Maket yarışması düzenlenecektir.
YARIŞMANIN AMACI: Milli tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferinin anlam ve öneminin genç nesillere kavratılması; tarihi ve kültürel değerlerimizin görsel sanat teknikleri kullanılarak ifade edilmesi.
DAYANAK:
-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
-Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği
YÜKÜMLÜLÜKLER:
Özel Aralfen  İlköğretim  Okulu Müdürlüğü; yarışma şartnamesi,değerlendirme kriterleri ve ödüllendirme çalışmaları
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. Yarışma İlköğretim  4-5-6-7-8. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecektir.
2. Yarışma ilköğretim birinci kademe(4. ve 5. sınıflar) ve ikinci kademe (6.7. ve 8. Sınıflar) öğrencileri şeklinde iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.
3. Hazırlanan maketler en az 50 cm x70 cm lik zemin üzerine oturtulmalıdır. 1 metrekareden daha büyük zemini kaplayan maketler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
4. Maket yapımında istenen malzeme kullanılabilir.
5. Yarışmaya bireysel ya da üç kişiden oluşan guruplar halinde katılına bilir.
6.  Yarışma için hazırlanan maketler Çanakkale Savaşına ait bir olayın görselleştirilmesi şeklinde tasarlanacaktır.
7. Çalışmanın sağ köşesine rumuz yapıştırılmalıdır.
8.  Ayrıca çalışmanın alt tabanına kapalı zarf içinde;
a. Öğrenci Adı Soyadı :
b. Kimlik fotokopisi:
c. Danışman öğretmeni:
d. Okulu:
e. Sınıfı:
f. Görselleştirdiği olayın hikayesi:
Bilgileri yazılmalıdır.
9. Yarışmaya bir danışman öğretmen nezaretinde veya bireysel olarak katılınabilir.
10. Yarışmaya başvuru   internet üzerinden   www.aralfenkoleji.com adresinden yapılacaktır.
11. Yarışmaya başvuru  internet üzerinden  01-12 Mart 2012 tarihleri arasında olacaktır.
12. Sergi sırasında proje sahibi öğrenci  veya  öğretmenin proje tanıtımında hazır bulunması gerekmektedir.
13. Sergiye katılan maketlerde  taşıma , sergi ve nakliyat esnasında oluşacak hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
14. Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecek ve yarışmacılar eserleri üzerinde hak talep edemeyeceklerdir. Teslim tarihinden eserlerin tüm imtiyazları yarışmayı düzenleyen okulumuza ait olacaktır.
15. Okulumuz ödül alan ve sergilenmeğe değer bulunan eserleri afiş , katalog , broşür, kitapçık , v.b. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahiptir.
16. Yarışmaya Özel Aralfen İlköğretim Okulu öğrencileri katılamaz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Projenin özgünlüğü.
2. Projenin konuyu yansıtması.
3. Kullanılan malzemenin tekniğe uygunluğu.
4. Kompozisyonu.
5. Estetik oluşu.

ÖDÜLLER
• 1.liğe layık görülen Projeye Mini Notebook.
• 2.liğe layık görülen Projeye Dijital Fotoğraf makinesi.
• 3.liğe layık görülen Projeye iPod Shuffle
• 1.olan Proje Danışmanı öğretmene Katılım Belgesi  ve Çeyrek altın
• 2.olan Proje Danışmanı öğretmene Katılım Belgesi  ve Çeyrek altın
• 3.olan Proje Danışmanı öğretmene Katılım Belgesi  ve Çeyrek altın
• Juri Özel  Ödülleri
• Mansiyon Ödülleri
• Teşvik ödülleri

         YARIŞMA TAKVİMİ

• 01 –  12 Mart  2012 İnternet üzerinden başvuru
• Ödül töreni ve sergi 18 Mart  2012 tarihinde saat:10:00’da Kastamonu Barutçuoğlu A.V.M.’ de gerçekleştirilecektir.
   ORGANİZASYON İLETİŞİM

   Özel Aralfen İlköğretim Okulu
• Adres         :  Kuzeykent  mahallesi Ulu Camii Yanı. No:34    Merkez /KASTAMONU
• İrtibat  Tel :  0 366 215 39 68
• Faks            :  0 366 215 01 22
 Sezai ESKİ
Okul Müdürü