Çanakkale İli Logo Tasarımı Yarışması

ÇANAKKALE İLİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1) Yarışmanın Adı: Çanakkale İli Logo Tasarımı Yarışması
2) Yarışmanın Konusu: Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) destekli Çanakkale
Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Turizmde Yeni Markasını
ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor’ projesi kapsamında Çanakkale Ġli’nin kimliğini ön plana
çıkaracak, Çanakkale İli’ni ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek, Çanakkale’nin tüm
kurumları tarafından kullanılabilecek, Çanakkale Ġli’nin markalaşma çalışmalarının simgesi
olacak logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.

3 ) Yarışmanın Duyurulması: Yarışma, ÇTSO Resmi Web sitesi (www.canakkaletso.org.tr),
kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve
ilgili yerlere asılacak afişlerle duyurulacaktır.

4) Katılım Koşulları: Katılım ücretsizdir. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki
yakınları dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların
katılımına açıktır. Adaylar en fazla üç adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak
bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm
hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması
gerekmektedir. Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘Çanakkale Logo
Tasarım Yarışması Katılım Formu’ nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle birlikte başvuru
adresine göndermesi gerekmektedir. Aynı zamanda sözleşmenin tüm sayfalarının ıslak imza
ile imzalanması gerekmektedir.

5) Yapıt Boyutları: Tasarımların büyültülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı
şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında,
beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt
kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük
olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb.
malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat
adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw formatında photoshop
(.psd) ve 300dpi jpg/gif) olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru
sahiplerinin talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan
sorumluluk kabul edilmez.

6) Çalışmanın Açıklaması: Tasarımcı tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere
ilişkin açıklama çalışmayla beraber verilebilir.

7) Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Çalışmaların sol alt köşesine 6 rakam
ve/veya harften oluşan rumuz ve sıra numarası yazılmalıdır (Örnek: ………….. -1). Katılım
formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket
içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de 6 rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. Çalışmalar,
posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma
sekretaryasına gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen
hasar, gecikme ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz. Posta ve kargo ücretleri
yarışmacı tarafından karşılanır.

8) Logo Hakları: Yarışmada birincilik, ödülü alan logoların telif ve yayın hakları Çanakkale
Ticaret ve Sanayi Odasına (ÇTSO) ait olacak ve ÇTSO bu çalışmalardan istediğini
kullanmakta veya kullanmamakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, ÇTSO ve tüm2
Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası tanıtımında faaliyet gösteren birey ve kurumlar
tarafından izinsiz olarak her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu
ödül bedeli ile, süresiz olarak Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasına (ÇTSO) verdiklerini ve
buna bağlı olarak, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat
gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için ÇTSO’ya izin / muvafakat name
verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kopya edildiği tespit edilen
bir eser için, yasal haklar ÇTSO tarafından kullanılacaktır.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili
(kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu
bağlamda yarışmada ödül alan logoların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının
tespiti durumunda ilgiliye verilen tüm ödüller kanuni yollardan geri alınır. ÇTSO, logolar için
katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel
ödemeyecektir.
ÇTSO ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak saptanacak bir
bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici Kurul, katılımı yeterli
görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma hakkı ile yarışmaya katılan
tasarımların, GMKA ‘Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor’
projesi ihtiyacını karşılayamaması halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.

9) Yarışma Sekretaryası:
Adı ve Soyadı : Gökhan DOĞRU
Görevi : ÇTSO Proje Sorumlusu
E-posta : Gökhan DOĞRU – gokhan@canakkaletso.org.tr
Tel : 0286 217 10 14 Dahili: 123 – GSM: 0 546 461 50 18
Adres : Çanakkale Kongre ve Fuar Merkezi Bursa Yolu 7. Km. OSB Girişi No:1
ÇANAKKALE

10) Yarışma Takvimi:
Yarışma İlan Tarihi : 17 Eylül 2013
Son Başvuru Tarihi : 23 Ekim 2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 24 Ekim/ 25 Ekim 2013
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni:28 Ekim 2013 Saat:18:00 ÇTSO Çanakkale Evi
Sonuçlar ayrıca 29 Ekim 2013 tarihinden itibaren, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
(ÇTSO) resmi web sitesi (www.canakkaletso.org.tr) ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ile
duyurulacaktır.
11) Ödüller:
Birinci : 10.000 TL