Çanakkale Destanı Anısına 100. Yıl Tıp Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,
Sizleri, tarihin en destansı savunmalarından biri olan Çanakkale savaşının 100. Yılı anısına düzenlediğimiz Tıp Sempozyumuna katılmaya davet ediyorum.

20 – 21 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumumuzda diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon gibi konularda güncelleme panelleri yapılacaktır.

Katılımcılarımıza Çanakkale şehitlik ziyareti için de 21 Mart Pazar günü öğleden sonra serbest zaman bırakılacaktır.

Bu sempozyum, Metabolik Sendrom Derneği, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye Tıp Akademisi, Güncel Tıp Derneği ve Kardiyometabolik Sağlık Vakfı’ nın birlikte organize ettikleri bir toplantıdır.

Çanakkale destanının 100. Yılında Çanakkale’de buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Aytekin OĞUZ
Organizasyon Komitesi Başkanı

Bilimsel Konu Başlıkları

KANITA DAYALI HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

STATİN TEDAVİSİ 2015

TİP 2 DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ

TİP 2 DİYABETTE GÜNCEL TEDAVİ ALGORİTMALARI VE YENİ ANTİDİYABETİKLER

ATRİYAL FİBRİLASYONDA STROKTAN KORUNMA VE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ AYAKTAN TAKİP VE TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

ENTERAL NÜTRİSYONDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL İLKELER

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI 2015