CAMPTECH ANKA

FİKİRLERİYLE GELECEĞE IŞIK TUTACAK
GİRİŞİMCİLERİ BİR ARAYA GETİRMEYİ
HEDEFLEYEN CAMPTECH ANKA,
GİRİŞİMCİLERİN ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VE MENTOR
GÖRÜŞMELERİ İLE İŞ FİKİRLERİNİ GELİŞTİRİP, JÜRİ
VE YATIRIMCI LARA SUNARAK HAYATA
GEÇİRMEL Rİ YOLUNDA DESTEK VERMEYİ
AMAÇLAYAN 32 SAATLİK, BİR TEKNOLOJİ
START-UP YARIŞMASIDIR. 26-27 MART 2022
TARİHİNDE GERÇEKL EŞTİRECEĞİMİZ ETKİNLİĞİ
SİZL ERE DUYURMAKTAN ONUR DUYARIZ

YARIŞMA FİNAL İNDE JÜRİNİN DEĞERLENDİRMELERİ İLE
DERECEYE GİREN 3 EKİP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT
KULUÇKA MERKEZİNDE AÇIK VE KAPAL I OF İS GİBİ
İMKANLARI VE SPONSORLAR TARAF INDAN SAĞLANAN
MADDİ VE AYNİ ÖDÜLLERİ KAZANACAK. DERECEYE
GİREMEYEN YARIŞMACILAR İSE YATIRIMCI SUNUMLARI İLE
İŞ FİKİRL ERİNE DESTEK ALABİ L ECEK NETWORK’E SAHİP
OLURKEN ALDIKLARI EĞİTİML ERL E GİRİŞİMCİLİK
EKOSİSTEMİNE DAHİL OLMANIN HİSSİNİ TADACAKLAR.

camptechanka.com