CAM TASARIM YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU

“İhtiyacını Camdan Tasarla Yarışması” bir endüstriyel ürün tasarım yarışmasıdır.

Firmamızın düzenlediği “İhtiyacını Camdan Tasarla Yarışması” ile çevreci ve sağlıklı çözümler sunan camın, değişen yaşam mekanlarında kullanılabilecek, yaratıcı tasarımlarla geleceğe taşınmasını amaçlamaktadır.

Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam mekanları ve ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına uygulanabilen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi cam ürün tasarımları sunmaya davet etmektedir.

CAM TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Cam sanayii, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin en önemli
sanayilerinden olup; ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan
sanayii kollarından biridir. 1935’li yılında üretime başlayan Paşabahçe Cam San. Tic. A.Ş., kısa sürede
dünyanın en büyük cam üreticilerinden biri konumuna gelmiştir.

Kalite ve yenilikçi tasarımları ile önemli başarılar elde eden Paşabahçe modern
üretim teknolojileri kullanılarak üretilen ürünler ile iç pazar talebini karşılamanın yanı sıra önemli
ölçüde ihracat da gerçekleştirmektedir.

Paşabahçe, düzenlediği “İhtiyacını camdan Tasarla Yarışması” ile çevreci ve sağlıklı çözümler sunan
camın, değişen yaşam mekanlarında kullanılabilecek, yaratıcı tasarımlarla geleceğe
taşınmasını amaçlamaktadır.

Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen
yaşam mekanları ve ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, yeni yaşam mekanlarına
uygulanabilen, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi
tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

YARIŞMANIN AMAÇLARI
“İhtiyacını Camdan Tasarla”, Paşabahçe’nin Türkiye’de tasarımın gücünü artırmak amacıyla açtığı bir
tasarım yarışmasıdır. Bu kapsamda, yarışmanın amaçları arasında,
• Cam sektöründe rekabet sağlayıcı çözümler üretmek Türk cam sektörünün rekabet gücünü
artırmak,
• Sektörün yurt dışında Türk tasarım imajını yükseltmek ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
• Nihai tüketici ve profesyonel kullanıcı isteklerine cevap vermek,
• Rekabette de öne geçerek dünya cam sektöründe söz sahibi olacak tasarımlar yaratmak,
• Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
• Endüstriyel tasarım ile cam ürün grubuna kazandırılacak ilave katma değerlerin yaygınlaştırılması ve
rekabette kazandıracağı avantajlar konusunda bir bilinç yaratmak,
• İhracat potansiyeline sahip ürün tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
• Türkiye’de üretici firmalar ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarını sektör
bünyesinde üretici ile buluşturmak,
• Geleceğin cam pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak,
• İnovatif, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşutlarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir,
çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu, üretim ve kullanım esnasında malzeme ve
enerjinin etkin bir şekilde kullanılmasını ev eşyası ürünlerini pazara kazandırmak, başta gelmektedir.

JÜRİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tasarım (İnovatif Olması, Estetik Olması, Rasyonel Olması, İşlevselliği)
Üretilebilirliği ve uygulanabilirliği, üretim ve kullanım esnasında Malzeme ve üretim verimini etkili
kullanım.

Kullanım senaryosu (Kullanım, Depolama, Ergonomik olması, Kullanıcı Güvenliğini Sağlaması, Kalite
Koşullarına Uyumlu Olması)

YARIŞMANIN KONUSU
“İhtiyacını Camdan Tasarla Yarışması”  bir endüstriyel ürün tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)vatandaşlarına
açıktır.
2. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda
yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin Tasarım, Seramik Cam bölümleri ve Güzel Sanatlar
Fakültelerinin lisans son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Profesyonel olarak
sektörde veya sektör dışı çalışanlar yarışmaya katılamaz.
3. Yarışmacıların;
a‐ Jüri üyelerinden her hangi birinin ortağı yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası
olmaması,
b‐ Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c‐ Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya Yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci
dereceden akrabası olmaması,
d‐ Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
4. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” , “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
olması”, “halihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır.
Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması
halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer
başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber
u proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Paşabahçe
tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
5. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konuşu projenin yerine en çok oyu atan
sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı
“www.camkureyarismasi.com” web sitesinde duyurulacaktır.
YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
“İhtiyacını Camdan Tasarla” yarışmasına katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda
sıralanmıştır:
– Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar
www.camkureyarismasi.com  web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi
aracılığıyla yapılacaktır.
– Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra,
Başvuru Formu’nu dolduracaktır. Başvuru Formunu dolduran yarışmacıların e‐posta
adreslerine projelerini yükleyebilmek için gerekli olan şifre gönderilecektir. Projeler toplam
boyutu 5 MB’ı geçmeyecek şekilde jpg ve png formatında yüklenebilecektir.
– Her yarışmacı en fazla 3 proje ile katılabilecektir. Tüm projeler aynı şifre ile yüklenebilecektir.
– Gönderilecek tasarımlarda rumuz ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini
belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir
işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından
çıkarılacaktır.
– Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin
verir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma İlan Tarihi: 18.03.2015
Proje Teslim Tarihi: 30 Nisan 2015
Seçici Kurul Toplantısı: 8 Mayıs 2015
Kazananların Duyurusu: 13 Mayıs 2015
Ödül Töreni : 22 Mayıs 2015

SEKRETERYA ADRESİ
Yarışma Sekretaryası :    Paşabahçe Tasarım Müdürlüğü
Adres                                 İş Kuleleri Kule3 . Levent /Beşiktaş
Tel                                      0 212 350 50 50
E‐Posta                              info@pasabahce.com
Web         www.pasabahce.com.tr

JÜRİ ÜYELERİ
Emre Bozbeyli – Paşabahçe Tasarım Müdürü
Enis Bibioğlu – Paşabahçe Ürün Portföy Yönetim Müdürü
Ülkü Berna – Paşabahçe Marka Müdürü
Umut S. Karaca – Paşabahçe Ürün Tasarım Şefi
Erdem Akan ‐ Tasarım Direktörü/Eczacıbaşı
Dr. Oya Akman ‐ Endüstriyel Tasarımcı/Oya Design
Sertaç Ersayın ‐ Stratejik Tasarım Koordinatörü/Kale

ÖDÜLLER
“İhtiyacını Camdan Tasarla” Yarışması’nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 30.000 TL’lik
ödül bulunmaktadır.
Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar
ödüllerini, ödül töreni sırasında çek olarak teslim atacak ve herhangi bir İş Bankası Şubesi’nden 1
hafta sonra tahsil edebileceklerdir.
• Birincilik Ödülü: 10.000 TL
• İkincilik Ödülü: 7.500 TL
• Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
• 3 adet Mansiyon:   3 x 2.500 TL

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışma sonucunda ödül kazananlar 13 Mayıs 2015 tarihinde www.camkureyarismasi.com web
sitesinde ilan edilecektir. Ödülleri 22 Mayıs 2015 yapılacak olan ödül töreninde teslim edilecektir.
YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN

BELİRLENME ŞEKLİ
Jüri üyeleri projeleri değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeleri belirleyecektir.  Ödül
alacak tüm projeler www.camkureyarismasi.com sitesinden duyurulacaktır.

TASARIM HAKLARI VE DİĞER ŞARTLAR
Yarışmada ödül alan tasarımların telif ve yayın hakları Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.’ ye ait
olacaktır. Sözü edilen tasarımlar Paşabahçe tarafından her türlü görsel ve yazılı iletişimde, sergilemede
kullanılabilecek ve Paşabahçe arşivine girecektir.

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, Paşabahçe’nin ödemiş olduğu
ödül bedeli ile, süresiz olarak Paşabahçe’ye verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımın çoğaltma, işleme, yayma, temsil,
umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzı ve sair tüm haklar için Paşabahçe’ye izin/muvafakatname
verdiklerini kabul ederler.

Bu şekilde kullanılan tasarımlar için, tasarım sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve
tasarımının yukarıdaki  şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı, maddi, manevi tazminat ve sair hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Paşabahçe tasarımlar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel
ödemeyecektir.
– Paşabahçe yarışmacının yazılı onayı olmadan tasarımı üzerinde hiçbir ekleme, düzeltme ve
değişiklik yapamaz.
– Paşabahçe ödül almayan bir eseri tasarım olarak kullanmak amacıyla satın almak isterse,
üçüncülük bedeli olan 2.500 TL karşılığında tasarım kullanım hakkını devralabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.