ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü
ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖDÜLÜ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından Eylül 2010-Mart
2012 döneminde yürütülmüş olan “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi” eşleştirme projesi kapsamında geçen yıl verilmiş olan “Çalışma Hayatında
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” bu yıl da verilecektir. Bu ödül ile, genel olarak
Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve
duyarlılığın artırılması daha fazla dikkat çekilmesini ve bu konulara ilişkin hassasiyet
oluşturulmasını hedeflenmektedir.

ÖDÜL KATEGORİLERİ VE ŞEKLİ
Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü; “Ödül Belgesi” ve “Ödülü Simgeleyen
Plaket” ten oluşacak ve
– 10-50 işçi çalıştıran küçük işyerleri;
– 51-250 işçi çalıştıran orta boy işyerleri;
– 251 ve üzerinde işçi çalıştıran büyük işyerleri
için, her kategoriye bir birincilik olmak üzere üç kategoride verilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:
Başvuruların, 14 Ocak-08 Şubat 2013 tarihleri arasında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA” adresine bizzat
ya da posta aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
Bakanlık, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir akademisyenden oluşan
jüri, aşağıda belirtilen sorulara verilecek cevapları dikkate alarak ödüle layık görülecek
işyerlerini belirleyecektir. İşyerleri beyanlarını destekleyen her türlü görsel materyali
başvurularına ekleyebilecektir.
Beyanların son bölümüne işyeri adına başvuruyu yapan ve formu dolduran kişiye ait bilgiler
(isim, unvan ve tüm iletişim bilgileri) eklenecek, imzalanacak ve firma kaşesi uygulanacaktır. Ödüller, Mart ayı içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenecek tarihte
törenle sahiplerine verilecektir.
Ödül için başvuruda bulunan işyerleri beyan ettikleri tüm hususların doğruluğunu kabul ve
taahhüt etmiş olacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

BAŞVURU KRİTERLERİ:
A – GENEL BİLGİLER
a) İşyerinin unvan ve adresi
b) Ana faaliyet konusu
c) İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (Varsa alt işveren işçileri dâhil)
d) İşyerinde çalışan kadın işçi sayısı
e) İşyerinde çalışanların pozisyonlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı
f) 2012 yılında verilen eğitimlerin yaklaşık kapsamı (işçi/saat)
g) Eğitime katılanlar içerisinde kadınların yüzdelik dağılımı
h) Eğitimlerin konularına göre dağılımı
i) İşyerinde sendikal örgütlenmenin olup olmadığı
j) Sendika üyesi işçi sayısı ve cinsiyetlere göre dağılımı
k) İşyerinde haftalık çalışma süresi

B- CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapların kısa açıklama ve bilgi şeklinde olması
beklenmektedir.
Bilgilendirme
a) İşyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin, mevcut durumun tespitine
yönelik bir çalışma yapılmış mıdır?
b) Bu çalışma sonucunda eşitliği teşvik edici herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış
ise nelerdir?
Taahhüt ve eğitim
a) İşyerinin üst yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi açıkça taahhüt etmiş
midir?
b) Bu doğrultuda insan kaynakları yöneticileri ya da diğer yöneticileri eğitilmiş midir? Ayrımcılık karşıtı mekanizmalar
a) İşyerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi, sorunlar
karşısında çalışanların başvurabileceği mekanizmalar var mıdır?
b) Bu mekanizmalar ne şekilde çalışmaktadır?
İşe alım, kariyer planlaması ve terfi süreci
a) İşe alım sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması için önlemler
alınmış mıdır? Alınmış ise önlemler nelerdir?
b) Yöneticiler arasında kadınların oranı, işyerindeki kadın çalışanlara kıyasla düşük
sayıda ise, işte ilerleme sürecinde kadınlarla ilgili alınan olumlu tedbirler var mıdır?
Nelerdir?
İş-yaşam dengesi
a) Kadınlar ve erkeklerin iş ve aile yaşamını uzlaştırmalarına yönelik somut önlemler var
mıdır? Nelerdir?
b) Çalışanlar için çocuk bakım desteği veya hizmetleri sağlanmakta mıdır?
c) Kadınlar yasanın öngördüğü analık ve süt izinlerinin dışında isteğe bağlı ücretsiz izin
hakkını hangi sıklıkla kullanabilmektedir?
d) Kadınlar analık izninden sonra işe geri döndüğünde aynı pozisyonda çalıştırılabiliyor
mu?
Eşit ücret
a) İşyerinde ücretlendirmeye ilişkin cinsiyete dayalı objektif kriterler oluşturulmuş
mudur?
b) Aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliği var
mıdır? Varsa bu eşitsizliği gidermek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?
Sizin eklemek istedikleriniz:
İşyerinizde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere bunların dışında aktarmak
istediğiniz faaliyetler var mıdır? Varsa nelerdir?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin