Cahit Kural İlkokulu Sınıf Öğretmeni İlkay DURU’nun derleyip hazırlamış olduğu ÇOCUK İŞİ adlı kitabın imza günü.

İlkay DURU
İlkay DURU
İlkay DURU
İlkay DURU

 

ORTAK KİTAP YAZMA PROJESİ

PROJENİN KONUSU: Projemizde öğrencilerinizin yaratıcı yazma yeteneklerini sergilemesine ve kişisel ifadelerini paylaşmasına olanak sağlamak.

PROJENİN AMACI:

1. Yaratıcılığı Teşvik Etmek:
o Öğrencilerin hayal gücünü kullanarak özgün eserler yaratmalarını sağlamak.
o Yaratıcı yazma yeteneklerini geliştirmek ve ifade becerilerini artırmak.

2. Kendini İfade Etme Becerisi:
o Öğrencilerin duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini yazılı olarak ifade etmelerine olanak tanımak.
o Farklı bakış açıları geliştirmelerine ve kendi seslerini bulmalarına yardımcı olmak.

3. Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirmek:
o Öğrencilerin okuma ve yazma yetkinliklerini güçlendirmek.
o Dil ve edebiyat sevgisini aşılamak.

4. Özgüven ve Kendine Saygı Kazandırmak:
o Öğrencilerin kendi eserlerini yayınlayarak gurur duymalarını sağlamak.
o Başarı duygusunu ve özgüvenlerini artırmak.

5. İşbirliği ve Ekip Çalışması:
o Öğrencilerin birlikte çalışarak ortak bir proje gerçekleştirmelerini sağlamak.
o Takım çalışması, paylaşma ve birbirini destekleme becerilerini geliştirmek.

6. Eleştirel Düşünme ve Geri Bildirim:
o Öğrencilere geri bildirim verme ve alma becerilerini öğretmek.
o Eserlerini gözden geçirerek ve düzenleyerek eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek.

7. Edebiyatı ve Sanatı Sevdirmek:
o Öğrencilere edebiyat ve sanatın önemini ve güzelliğini göstermek.
o Gelecekteki okumalarına ve yazma alışkanlıklarına ilham vermek.
Bu amaçlar, projenin hem eğitimsel hem de kişisel gelişim açısından değerli olmasını sağlar. Öğrencilerin sadece akademik becerilerini değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimlerini de destekler.

YAPILAN ETKİNLİKLER: Bu projede öğrencilerin yazma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çeşitli etkinlikler düzenlendi.. İşte proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler:

1. Yazma Atölyeleri:
o Şiir Yazma Atölyesi: Öğrencilere farklı konularda (anneler günü, öğretmenler günü, orman haftası vs.) şiirler tanıtıldı ve kendi şiirlerini yazmalarını sağlandı.
o Hikaye Yazma Atölyesi: Öğrencilerin karakter, mekan ve olay örgüsü gibi hikaye yazımının temel öğelerini öğrenmeleri sağlandı.

2. Yazar Buluşmaları:
o Yerel yazarları veya şairleri okula davet ederek öğrencilerle deneyimlerini paylaşmalarını sağlandı.
o Öğrencilerin yazarlarla soru-cevap oturumları yaparak ilham almalarını sağlandı.

3. Okuma ve Geri Bildirim Grupları:
o Öğrencilerin yazdıkları eserleri sınıfta veya küçük gruplar halinde paylaşmaları sağlandı.
o Yapıcı geri bildirim vermeyi ve almayı öğrendiler.

4. İlham Gezileri:
o Doğaya, tarihi yerlere veya müzelere geziler düzenleyerek öğrencilerin yazma ilhamı bulmaları sağlandı.
o Gezilerde not defterleri kullanarak gözlemlerini ve hissettiklerini yazmaları teşvik edildi.

5. Hikaye küpü oluştuma:
o Çocuklar yaptıkları hikaye küplerine resimler çizip , bu resimlerle hikayeler oluşturdular. Bumu yazılı ve sözlü olarak arkadaşlarına sundular.

6. Dijital Hikaye Anlatımı:
o Öğrenciler dijital araçlar kullanarak hikaye anlatmayı öğrendi. (örneğin, kısa animasyonlar veya slayt gösterileri).
o Yazdıkları hikayeleri dijital formatta sunmalarını sağlandı..

7. Sanatla Bütünleştirme:
o Öğrencilerin yazdıkları şiir ve hikayelere uygun resimler çizmeleri sağlandı.
o Sanat ve yazının nasıl birbirini tamamladığını keşfettiler.

8. Kitap Tanıtımı ve İmza Günü:
o Öğrencilerin kitaplarının basım sürecine dahil olmalarını sağlandı.
o Kitabın tamamlanmasından sonra bir tanıtım ve imza günü düzenlendi.

9. Okuma Günleri:
o Belirli günlerde öğrencilerin yazdıkları eserleri okuyup paylaşacakları etkinlikler düzenlendi..

10. Geri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları:
o Öğrencilerin ilk taslaklarını sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden geri bildirim alarak geliştirmeleri sağlandı..
o Yazma sürecinin revizyon ve düzenleme aşamalarını öğrenmelerini sağlandı.

Bu etkinlikler, projenizin kapsamını genişletecek ve öğrencilerin yazma sürecine daha fazla katılım göstermelerini sağlayacaktır. Ayrıca, bu etkinlikler sayesinde öğrenciler yazma konusunda daha fazla motive olacak ve yaratıcı yeteneklerini daha fazla geliştireceklerdir.

KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI: 38 öğrenci.
HAZIRLAMA SÜRECİ: Şubat 2022- Mayıs 2024

ÇOCUK İŞİ ADLI KİTAP YAYNLANDI

OKULUMUZ ÖĞRETMENİ İLKAY DURU VE ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ÇOCUK İŞİ ADLI KİTAP YAYINLANDI