Cahit ARF Matematik Yarışması

Cahit ARF Matematik Yarışması

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; İlköğretim okulları 4.5.6.7.8. sınıfları arasında matematiğe olan ilgiyi artırmak, öğrencinin matematik seviyesini görmesini sağlamak, toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını sağlamak, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.

Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır. Sorular okumakta oldukları sınıftaki öğretim programına göre gelinen yere ve önceki sınıflara ait olmak üzere 40 adet sorudan oluşacaktır. Sorular arasında TÜBİTAK İlköğretim Olimpiyatlarında olduğu gibi öğrencinin üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da olabilir. Her soru 4 seçenekli ve test şeklinde olacaktır.

” 12.COŞMAYA 2011 ”
ÖĞRENCİLER ARASI
GELENEKSEL “CAHİT ARF” M A T E M A T İ K ŞENLİĞİ
ŞARTNAMESİ

KONU

Madde 1: 26 Mart 2011 tarihinde İstanbul geneli sınav merkezlerinde, Uluslar arası bilgisayar ekranında online olarak uygulanacak olan ilköğretim okulları 4.5.6.7.8. sınıflarında okuyan öğrenciler arası “Cahit ARF” Matematik Şenliği.

Madde 2: Organizasyon heyeti gelen teklifler doğrultusunda her yıl Ünlü Türk Matematikçilerden birisinin adını şenliğe vermeyi kararlaştırmıştır. Bu yıl Ünlü Türk Matematikçi Cahit ARF şenlikte anılacak, çalışmalarından bahsedilecek, matematiğe ve bilim dünyasına katkıları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

AMAÇ

Madde 3: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; İlköğretim okulları 4.5.6.7.8. sınıfları arasında matematiğe olan ilgiyi artırmak, öğrencinin matematik seviyesini görmesini sağlamak, toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını sağlamak, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.

KAPSAM

Madde 4: Bu şartname Coşkun Eğitim Kurumlarının düzenlediği “12.COŞMAYA 2011 Cahit ARF Matematik Şenliği” nin kural ve yöntemlerini kapsar.

ÖĞRENCİLERİN KATILIM ŞARTLARI

Madde 5: Şenlikteki yarışmaya İstanbul ili ilköğretim okullarının bu yıl 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda okumakta olan öğrenciler sınav merkezlerinde, İstanbul dışı ve yurt dışındaki ilköğretim okullarında bu yıl 8.sınıfta okumakta olan öğrenciler ise bilgisayar ekranında online katılacaktır.Online sınavda 4.5.6. ve 7. Sınıflar için ayrı soru hazırlanmayacaktır,fakat 6. ve 7.sınıf olup kendine güvenen öğrenciler bu online sınava katılabilir.Merkezi sınavın ve online sınavın değerlendirilmesi-ödüllendirilmesi farklı yapılacaktır.

Madde 6: Tüm başvuru işlemleri www.coskunkoleji.org veya www.coskun.k12.tr internet adresinden yapılacaktır.

İstanbul İçi Merkezi Sınav Başvuruları:

Madde 7: Başvurular okullar tarafından yapılacaktır. Okulların başvurusu olmaması durumunda öğrenciler bireysel başvuruda bulunabilirler.

Madde 8: Sınava her sınıf seviyesinden en fazla üç öğrenci başvurabilecektir. Örneğin 8 A-B-C şubelerinde okuyan tüm öğrenciler arasında matematikte en başarılı üç öğrenci. Aynı seçim 4., 5., 6., 7. Sınıflar içinde yapılacaktır. Öğrencilerin seçimi okul yönetimi ve öğretmenlerine aittir. Okulun başvurusu olmaması durumunda www.coskun.k12.tr adresinden bireysel başvuru yapılabilir. Bireysel başvuru yapacak öğrencilerde okudukları bir önceki dönem için teşekkür veya takdir belgesi alması şartı aranır.

Madde 9: Bu yarışmaya Coşkun Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılamazlar.

Madde 10: Katılacak okulların yöneticileri kendilerine verilen şifreyle, internet ortamından okulumuzun www.coskunkoleji.org veya www.coskun.k12.tr web sayfasındaki “Cosmaya 2011” linkinde bulunan “Sınav Başvurusu” bölümünü doldurarak 3 Ocak 2011 Pazartesi – 25 Şubat 2011 Cuma tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Okullar için son başvuru tarihi olan 25 Şubat 2011 Cuma 17.00 dır. Sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bireysel olarak başvuracak öğrenciler internet ortamından okulumuzun www.coskunkoleji.org veya www.coskun.k12.tr web sayfasındaki “Cosmaya 2011” linkinde bulunan “Online Başvurusu” bölümünü doldurarak 28 Şubat 2011 Pazartesi-11 Mart 2011 Cuma tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bireysel başvurular için son tarih olan 11 Mart 2011 Cuma 17.00 dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Madde 11: Okullar öğrencileri için başvurularını tamamladıktan sonra online olarak verilen Sınav Giriş Belgesine öğrencinin fotoğrafını yapıştıracaklardır. Öğrencilerin sınav giriş yeri ve salon, sıra bilgileri bu belgede yer alacaktır.

Madde 12: Okul yöneticisi Sınav Giriş Belgesine öğrencinin fotoğrafını yapıştırdıktan sonra fotoğrafın üzerini mühürleyecektir. Öğrenciler sınava gelirken bu belgeyi ve e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini getirmek zorundadır. Sınav anında Sınav Giriş Belgesi ile e-okuldan alınmış öğrenci belgesi karşılaştırılacaktır. Başvuru esnasında yanlış bilgi giren öğrencilerin sınav sonucu iptal edilecektir.

Madde 13: İlköğretim 4. 5. 6. 7. 8. sınıfların düzeyinde yapılacak olan ” 12.COŞMAYA 2011 Cahit ARF Matematik Şenliği” nde sınava girecek her öğrenci bireysel olarak yarışmaya katılacaktır.

Online Sınav Başvuruları:

Madde 14: İstanbul dışındaki ve yurt dışındaki okullardan başvurular “Sınava Başvuru” ekranından sonra açılan “Online Sınava Başvuru” ekranından 3 Ocak 2011 Pazartesi-11 Mart Cuma tarihleri arası saat 17.00 a kadar yapılacaktır. Online sınava katılımda sınırlama yoktur. Okullar istedikleri kadar öğrenci ile başvurabilirler. Başvurusu tamamlanan öğrenciler başvuru sonunda kendilerine verilen şifre ile sınava katılacaklardır. Bu şifrenin kaydedilmesi gerekmektedir. Online sınavın güvenliği öğrencinin girdiği okul idarecileri tarafından sağlanmalıdır. Online sınavın değerlendirilmesi merkezi sınavdan farklı yapılacaktır.

ŞENLİK MERKEZİ BİLGİLERİ

Madde 15: Matematik Şenliği ve organize edilen sınav Coşkun Eğitim Kurumlarına bağlı altı okulumuzda aynı tarih ve saatte yapılacak olup, öğrencilerin hangi okulda sınava gireceği, okulun iletişim bilgileri ve krokisi başvuru sonunda internetten alınan Sınav Giriş Belgesi’nde yer alacaktır.

Madde 16: İstanbul ili dışındaki ve yurt dışındaki okullardan şenliğe katılım ancak internet üzerinden olabilecektir. Yarışma anında sorular www.coskun.k12.tr/cosmaya bölümündeki “online sınav” bölümünde yayınlanacaktır. İstanbul ili dışında öğrenim gören tüm öğrenciler bu bölümden sınavı online olarak uygulayabilirler. Bu öğrencilerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi farklı olacaktır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ

Madde 17: Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır. Sorular okumakta oldukları sınıftaki öğretim programına göre gelinen yere ve önceki sınıflara ait olmak üzere 40 adet sorudan oluşacaktır. Sorular arasında TÜBİTAK İlköğretim Olimpiyatlarında olduğu gibi öğrencinin üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da olabilir . Her soru 4 seçenekli ve test şeklinde olacaktır. Sınav süresi 100 dakikadır.

Madde 18: Yarışma soruları farklı puan değerlerinde olup puanlama yapılırken doğru cevapların sayısından yanlış cevapların üçte biri düşülecektir. Puan dağılımı aşağıdadır.

Sorular Soru Sayısı Puan Değeri Toplam Puan
1-10 (Normal) 10 1.25 12.5
11-30 (Zor) 20 2.50 50
31-40 (Çok zor) 10 3.75 37.5
TOPLAM 40 100 Puan

Madde 19: Öğrencinin sınava gelirken, kendisine okulu tarafından verilmiş mühürlü “Sınav Giriş Belgesi”ni, e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini, kurşun kalem ve silgisini getirmesi gerekmektedir.

Madde 20: Sınav günü, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olmamak şartıyla serbest kıyafetle gelinebilir. Öğrencilerimizin sınav günü saat 09.30 da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava başlama saatinden itibaren 30 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler alınır ancak geç kalan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma başlangıcından itibaren ilk 30 dk. içinde öğrencinin yarışmadan ayrılmasına izin verilmeyecektir.

Madde 21: Yarışma esnasında; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.

Madde 22: Yarışma sonunda soru kitapçığı ve cevap anahtarı öğrencilere verilecektir.

Madde 23: Yarışma sonunda sorulara itirazlar ve eleştiriler 0216 352 13 69 numaralı telefona bir gün içerisinde faks çekilirse dikkate alınacaktır. Sözlü itirazlar ve bir gün içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Madde 24: Yarışma sonuçları 29 Mart 2011 Salı günü www.coskun.k12.tr adresinden veya telefonla sınava girdiği okul aranarak öğrenilebilir. Dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav sonuç karneleri internetten alınabilecektir.

ÖDÜLLER

Madde 25: Öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucunda; sıralama her kategoriden bireysel olarak yapılacaktır. Aynı puanı alan öğrencilerden yaşı küçük olanın sıralaması üstte olacaktır. Ödüllendirme resmi ve özel okul olmak üzere iki şekilde yapılacaktır.

Madde 26: Bireysel değerlendirmede aşağıdaki dereceleri kazanan resmi okul öğrencileri için;

Her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere,

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRENCİYİ ÇALIŞTIRAN ÖĞRETMENİN ÖDÜLÜ ÖĞRENCİNİN OKUDUĞU OKULUN ÖDÜLÜ
1.LİK ÖDÜLÜ DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR (NETBOOK) 4 ÇEYREK CUMHURİYET ALTINI LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA PLAKET PLAKET
2.LİK ÖDÜLÜ DİJİTAL VİDEO KAMERA 3 ÇEYREK CUMHURİYET ALTINI LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA PLAKET PLAKET
3.LÜK ÖDÜLÜ DİJİTAL FOTOĞRAF MAK. 2 ÇEYREK CUMHURİYET ALTINI LAZER YAZICI
ALTIN MADALYA PLAKET PLAKET
4.,5.,6. LIK ÖDÜLÜ MP4 ÇALAR 1 ÇEYREK CUMHURİYET ALTINI PLAKET
GÜMÜŞ MADALYA PLAKET
7.,8.,9.10. LUK ÖDÜLÜ 4 GB USB BELLEK 1 ÇEYREK CUMHURİYET ALTINI PLAKET
BRONZ MADALYA PLAKET

Madde 27: Bireysel değerlendirmede aşağıdaki dereceleri elde eden İstanbul içi özel okul öğrencileri ve İstanbul dışı ve Yurt dışından online sınava katılan öğrenciler için;

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRENCİYİ ÇALIŞTIRAN ÖĞRETMENİN ÖDÜLÜ ÖĞRENCİNİN OKUDUĞU OKULUN ÖDÜLÜ
1.LİK ÖDÜLÜ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ
ALTIN MADALYA PLAKET PLAKET
2.LİK ÖDÜLÜ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ
ALTIN MADALYA PLAKET PLAKET
3.LÜK ÖDÜLÜ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ
ALTIN MADALYA PLAKET PLAKET
4.,5.,6. LIK ÖDÜLÜ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ
GÜMÜŞ MADALYA PLAKET PLAKET
7.,8.,9.10. LUK ÖDÜLÜ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ BAŞARI BELGESİ
BRONZ MADALYA PLAKET PLAKET

ÖDÜL TÖRENİ

Madde 28: Ödül töreni 30 Mart 2011 Çarşamba saat 11.00′ de Özel Maltepe Coşkun Lisesi konferans salonunda yapılacaktır. Birden fazla ödül kazanan kişi ya da kuruma bu ödüllerin sadece biri verilecektir. Katılımcı okullar internetten gelişmeleri takip etmekle sorumludurlar.

Madde 29: Özel okullardan dereceye giren öğrencilerin ödülleri okullarına gönderilecek ayrı bir ödül töreni yapılmayacaktır.

İRTİBAT:

www.coskun.k12.tr/cosmaya adresinden Ziyaretçi Defterini doldurarak bilgi talep edebilir, sorunlarınızı iletebilirsiniz.

Özel Nilüfer Coşkun İlköğretim Okulu

Tel: 0 216 399 35 98, Faks: 0 216 352 13 69

Sınav Takvimi

Başvuruların Başlaması 3 Ocak 2011 Pazartesi Saat 10.00 (okullar)28 Şubat 2011 Saat 10.00 (bireysel)
Son Başvuru Tarihi 25 Şubat 2011 Saat 17.00 (okullar)4 Mart 2011 Cuma Saat 17.00
Organizasyon Tarihi 26 Mart 2011 Cumartesi 09.30
Sınav Sonuçları 29 Mart 2011 Saat 14.00
Ödül Töreni 30 Mart 2011 Saat 11.00 Özel Maltepe Coşkun Lisesi Konferans Salonu