Cahit Arf Matematik Günleri 2016

 

CAHİT ARF MATEMATİK GÜNLERİ YARIŞMA YÖNERGESİ

 

A-AMAÇ:

 • Lise ve dengi okul öğrencilerinin ve genel olarak toplumun soyut matematiğe olan ilgisini artırmak.
 • Yaratıcı gençleri tespit edip onları soyut matematik eğitimine yöneltmek.

 

 

B-İÇERİK:

 • Yarışma iki yazılı aşamadan oluşmaktadır.
 • İkinci aşama daha yaratıcı ve araştırmaya yöneliktir.
 • Her iki aşama için de öngörülenler en düşük seviyede tutulmaya çalışılacaktır. Ancak, bu öngörülenler için herhangi bir alt veya üst seviye belirlenmemiştir.
 • Çalışmalar, ağırlıklı olarak problemlere verilen çözümlerin doğruluğu esas alınarak değerlendirilecektir. Ancak ilginç ve yaratıcı denemeler özel olarak değerlendirilecek-tir.
 • Jürinin tüm kararları kesindir.
 • Tüm katılımcıların çalışmalarını değerlendirme ve elemeye tabi tutup ödüllendirecek olan jüri, Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden oluşacaktır.

 

C-BİÇİM

 • Katılımcılar, Matematik Günleri’ne üzerlerinde güncel bir fotoğraflarının olduğu bir kimlikle gelmelidirler.
 • Çalışmanın yapılacağı salonlara kitap, defter, not, hesap makinesi, cep telefonu gibi araç ve gereçlerin sokulması yasaktır.
 • Kalem kağıt gibi gereçler üniversite tarafından temin edilecektir. Katılımcılar silgi ve kalemtraş getirebilirler.
 • Katılımcıların yanıt kağıtlarında bulunan adları bir etiketle gizlenecek ve bu etiketler ancak yanıt kağıtları okunduktan sonra açılacaktır.
 • İkinci çalışmaya katılmaya hak kazanan kişiler dışında kalan katılımcıların sonuçları açıklanmayacaktır.
 • Katılımcılara, ikinci çalışmaya katılma hakkı kazandıkları, telefon ve elektronik posta aracılığıyla bildirilecektir.
 • Sorular Türkçe verilecektir. Arzu eden katılımcılar, daha önceden belirtmeleri durumunda, İngilizce soru kağıdı isteyebilirler. Türkçe ve İngilizce yanıtlar kabul edilecektir.

 

D-ÖDÜLLENDİRME:

Cahit Arf Matematik Günleri ödülleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Birincilik ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
 • İkincilik ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
 • Üçüncülük ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
 • İlk 10’a giren katılımcılara madalya ve plaket.
 • İlk 10’a giren katılımcıların okullarına plaket.
 • İkinci aşamaya katılanlara başarılarını belgeleyen bir sertifika ve kitap armağanı.
 • Ödül kazanan yarışmacılara ödülleri kargo yoluyla gönderilecek, ayrıca bir ödül töreni yapılmayacaktır.
 • İkinci aşamaya geçen katılımcıların başvuru formlarında belirttikleri matematik öğretmenlerine sertifika.

 

 

E-KOŞULLAR

 • Türkiye’de eğitim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri yarışmaya katılabilir.
 • Birinci aşama için, öğrenci tarafından doldurulan başvuru formunun en son 8 Nisan 2016 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’ne posta yoluyla, ya da belgenin elektronik kopyasının e-posta yoluyla info@arf.math.bilgi.edu.tr adresine ulaşması gerekmektedir.
 • Her iki aşamaya katılan öğrenciler sınava girerken resimli kimlik belgesi ve okudukları lisenin müdürü tarafından onaylanmış öğrenci belgesini sunmak zorundadır.

 

 

F-SINAV TARİHLERİ

 • Matematik Günleri , iki yazılı çalışmadan oluşmaktadır.
 • Birinci yazılı çalışma 17 Nisan 2016 Pazar günü saat 10:00’da İstanbul Bilgi Üniversitesi (Santral  Kampüsü),  Ankara (Ankara Atatürk Lisesi) ve İzmir’de (İzmir Atatürk Lisesi) yapılacak ve üç saat sürecektir. Bu çalışma kayıtlı tüm katılımcılara açık olacaktır.
 • İkinci yazılı çalışma, 8 Mayıs 2016 Pazar günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral  Kampüsü’nde sabah saat 10:00’da başlayıp 18:00’e kadar sürecektir. Bu çalışma sadece birinci yazılı çalışmada en yüksek dereceye ulaşan 30 dolayında öğrenciye açık olacaktır (sınırdaki öğrencilerin derecelerinin birbirlerine yakınlığına göre tam sayı değişebilir).
 • Başvuru formu lise müdürlüklerinden ya da web adresinden elde edilebilir.

 

Faaliyet Takvimi
Yapılacak Çalışma Takvim
Yarışma için son başvuru tarihi 8 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma 17 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma sonucu 25 Nisan 2016
İkinci yazılı çalışma 8 Mayıs 2016
Sonuçların değerlendirilmesi 9-20 Mayıs 2016
İkinci yazılı çalışma sonucu 20 Mayıs 2016

 

 

CAHİT ARF MATEMATİK GÜNLERİ 2016

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

ADI: CAHİT ARF MATEMATİK GÜNLERİ 2016

KONUSU:  Soyut Matematik üzerine problem çözümü

TÜRÜ: Sayısal

AMACI: Lise ve dengi okul öğrencilerinin ve genel olarak toplumun soyut matematiğe olan ilgisini artırmak, aynı zamanda yaratıcı gençleri tespit edip onları soyut matematik eğitimine yöneltmek.

HEDEF KİTLE: Yarışma, Türkiye genelindeki tüm lise öğrencilerine yöneliktir.

SÜRESİ: Başvuru, yarışmanın duyuru başlangıcından 8 Nisan 2016 tarihine kadardır. Takvimle ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.

ZAMANI: Son başvuru günü olan 8 Nisan 2016 tarihinden sonra düzenlenecek iki aşamalı sınavın sonuçları 9-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında değerlendirilecektir.

KATILIM  KOŞULLARI :  Türkiye’de eğitim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri yarışmaya katılabilir. Öğrenci tarafından doldurulan başvuru formunun en son 8 Nisan 2016 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’ne posta yoluyla, ya da belgenin elektronik kopyasının e-posta yoluyla info@arf.math.bilgi.edu.tr adresine ulaşması gerekmektedir. Her iki aşamaya katılan öğrenciler sınava girerken resimli kimlik belgesi ve okudukları lisenin müdürü tarafından onaylanmış öğrenci belgesini sunmak zorundadır.

Matematik Günleri, iki yazılı çalışmadan oluşmaktadır.

 • Birinci yazılı çalışma 17 Nisan 2016 Pazar günü saat 10:00‘da İstanbul Bilgi Üniversitesi (Santral Kampüsü),  Ankara (Ankara Atatürk Lisesi) ve İzmir’de (İzmir Atatürk Lisesi) yapılacak ve üç saat sürecektir. Bu çalışma kayıtlı tüm katılımcılara açık olacaktır.
 • İkinci yazılı çalışma, 8 Mayıs 2016 Pazar günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü‘nde sabah saat 10:00’da başlayıp 18:00’e kadar sürecektir. Bu çalışma sadece birinci yazılı çalışmada en yüksek dereceye ulaşan 30 dolayında öğrenciye açık olacaktır (sınırdaki öğrencilerin derecelerinin birbirlerine yakınlığına göre tam sayı değişebilir).
 • Başvuru formu lise müdürlüklerinden ya da web adresinden elde edilebilir.

YARIŞMA KOŞULLARI: Katılımcılar, Matematik Günleri’ne yanlarında güncel bir fotoğraflarının olduğu kimlikle gelmelidirler. Çalışmanın yapılacağı salonlara kitap, defter, not, hesap makinesi, cep telefonu gibi araç ve gereçlerin sokulması yasaktır. Kalem kağıt gibi gereçler üniversite tarafından temin edilecektir. Katılımcılar silgi ve kalemtraş getirebilirler.

Katılımcıların yanıt kağıtlarında bulunan adları bir etiketle gizlenecek ve bu etiketler ancak yanıt kağıtları okunduktan sonra açılacaktır. İkinci çalışmaya katılmaya hak kazanan kişiler dışında kalan katılımcıların sonuçları açıklanmayacaktır. Katılımcılara, ikinci çalışmaya katılma hakkı kazandıkları, telefon ve elektronik posta aracılığıyla bildirilecektir. Sorular Türkçe verilecektir. Arzu eden katılımcılar, daha önceden belirtmeleri durumunda, İngilizce soru kağıdı isteyebilirler. Türkçe ve İngilizce yanıtlar kabul edilecektir.

BAŞVURUNUN  YAPILACAĞI  YER: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü, Hacıahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak No: 20 34440 Beyoğlu, (212) 311 5196-5224-5414 , www.bilgi.edu.tr

DEĞERLENDİRME KURULU

Doç. Dr. Esra Şengelen Sevim: Jüri Başkanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Program Koordinatörü.
Prof. Dr. Ali Nesin: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Kemal Ilgar Eroğlu: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Sonat Süer: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Pınar Uğurlu Kowalski: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

Ahmet Nedim Narman, MSc: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi.

Fırat Yaşar, MSc: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi.

Papatya Duman, Msc: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ

 1. Yarışma iki yazılı aşamadan oluşmaktadır.
 2. İkinci aşama daha yaratıcı ve araştırmaya yöneliktir.
 3. Her iki aşama için de öngörülenler en düşük seviyede tutulmaya çalışılacaktır. Ancak, bu öngörülenler için herhangi bir alt veya üst seviye belirlenmemiştir.
 4. Çalışmalar, ağırlıklı olarak problemlere verilen çözümlerin doğruluğu esas alınarak değerlendirilecektir. Ancak ilginç ve yaratıcı denemeler özel olarak değerlendirilecektir.
 5. Jürinin tüm kararları kesindir.
 6. Tüm katılımcıların çalışmalarını değerlendirme ve elemeye tabi tutup ödüllendirecek olan jüri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşacaktır.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

 • Birincilik ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
 • İkincilik ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
 • Üçüncülük ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
 • İlk 10’a giren katılımcılara madalya ve plaket.
 • İlk 10’a giren katılımcıların okullarına plaket.
 • İkinci aşamaya katılanlara başarılarını belgeleyen bir sertifika ve kitap armağanı.
 • İkinci aşamaya geçen katılımcıların başvuru formlarında belirttikleri matematik öğretmenlerine sertifika verilecektir.
 • Ödül kazanan yarışmacılara ödülleri kargo yoluyla gönderilecek, ayrıca bir ödül töreni yapılmayacaktır.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Faaliyet Takvimi
Yapılacak Çalışma Takvim
Yarışma için son başvuru tarihi 8 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma 17 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma sonucu 25 Nisan 2016
İkinci yazılı çalışma 8 Mayıs 2016
Sonuçların değerlendirilmesi 9-20 Mayıs 2016
Sonuçların açıklanması 20 Mayıs 2016

 

ÖĞRENCİ / ÖĞRETMEN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI: Yarışmaya katılım için yapılacak ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü, Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20 34440 Beyoğlu/İstanbul

Tel:    0 212 311 51 96- 52 24- 54 14

EK AÇIKLAMALAR

Başvuru formu lise müdürlüklerinde ya da web adresinden elde edilebilir.

Yarışmayla ilgili duyurular yarışma web sitesinde, ya da   adreslerinde görülebilir. Yarışmayla ilgili tüm sorular;  info@arf.math.bilgi.edu.tr adresine yazılabilir.

İLLERE YAPILACAK DUYURU: İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yarışma onayı ve şartname illere gönderilecektir.

 

Başvuru Formu İndir