Cahit Arf 14. Matematik Günleri

 

Soyut matematiğe olan ilgiyi artırmak ve yaratıcı gençleri bu konuya yönlendirmek amacıyla lise öğrencilerini Cahit Arf Matematik Günleri‘ne davet ediyoruz.

Yarışmaya, Türkiye’de eğitim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir. Öğrenci tarafından doldurulan başvuru formunun ve öğrencinin okuduğu lisenin müdürü tarafından onaylanmış öğrenci belgesinin 8 Nisan 2016 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’ne ulaşması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi:
Yarışma için son başvuru: 8 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma: 17 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma sonucu: 25 Nisan 2016
İkinci yazılı çalışma: 8 Mayıs 2016
Sonuçların açıklanması: 20 Mayıs 2016
Birinci yazılı çalışma, 17 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde, Ankara Atatürk Lisesi’nde ve İzmir Atatürk Lisesi’nde yapılacaktır. Saat 10.00’da başlayacak sınav 3 saat sürecektir. Bu çalışma tüm katılımcılara açık olacaktır.

Daha yaratıcı ve araştırmaya yönelik olan ikinci yazılı çalışma, 8 Mayıs 2016 Pazar günü santralistanbul Kampüsü’nde saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar sürecektir. Bu çalışma sadece birinci yazılı çalışmada ilk 30’a girenlere açık olacaktır.

Her iki aşamaya katılan öğrenciler sınava girerken resimli kimlik belgesi ve okudukları lisenin müdürü tarafından onaylanmış öğrenci belgesini sunmak zorundadır.

Önemli: Bu yıl Ankara ve İzmir’de sınava girecek öğrenciler için kontenjanlar 60’ar öğrenciyle sınırlıdır. Bu sebeple, Ankara ve İzmir’de sınava girecek öğrencilerin başvurularını okullarıyla koordineli bir biçimde yapması gerekmektedir. Her okul en fazla 3 asil 2 yedek olmak üzere 5 öğrenciyle katılabilecektir. Sınavdan önce sınava katılacak öğrencilerin listesi duyurulacaktır. İstanbul için böyle bir sınırlama yoktur.

Ödüller:
İlk üç öğrenciye iPad + kitap
İlk on öğrenciye madalya + öğrencilere ve okullara plaket
İkinci aşamaya katılanlara başarılarını belgeleyen bir sertifika ve kitap armağanı

Sorularınız için: info@arf.math.bilgi.edu.tr


CAHİT ARF MATEMATİK GÜNLERİ YARIŞMA YÖNERGESİ

A-AMAÇ:
– Lise ve dengi okul öğrencilerinin ve genel olarak toplumun soyut matematiğe olan ilgisini artırmak.
– Yaratıcı gençleri tespit edip onları soyut matematik eğitimine yöneltmek.

B-İÇERİK:
– Yarışma iki yazılı aşamadan oluşmaktadır.
– İkinci aşama daha yaratıcı ve araştırmaya yöneliktir.
– Her iki aşama için de öngörülenler en düşük seviyede tutulmaya çalışılacaktır. Ancak, bu öngörülenler için herhangi bir alt veya üst seviye belirlenmemiştir.
– Çalışmalar, ağırlıklı olarak problemlere verilen çözümlerin doğruluğu esas alınarak değerlendirilecektir. Ancak ilginç ve yaratıcı denemeler özel olarak değerlendirilecektir.

– Jürinin tüm kararları kesindir.
– Tüm katılımcıların çalışmalarını değerlendirme ve elemeye tabi tutup ödüllendirecek olan jüri, Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden oluşacaktır.

C-BİÇİM
– Katılımcılar, Matematik Günleri’ne üzerlerinde güncel bir fotoğraflarının olduğu bir kimlikle gelmelidirler.
– Çalışmanın yapılacağı salonlara kitap, defter, not, hesap makinesi, cep telefonu gibi araç ve gereçlerin sokulması yasaktır.
– Kalem kağıt gibi gereçler üniversite tarafından temin edilecektir. Katılımcılar silgi ve kalemtraş getirebilirler.
– Katılımcıların yanıt kağıtlarında bulunan adları bir etiketle gizlenecek ve bu etiketler ancak yanıt kağıtları okunduktan sonra açılacaktır.
– İkinci çalışmaya katılmaya hak kazanan kişiler dışında kalan katılımcıların sonuçları açıklanmayacaktır.
– Katılımcılara, ikinci çalışmaya katılma hakkı kazandıkları, telefon ve elektronik posta aracılığıyla bildirilecektir.
– Sorular Türkçe verilecektir. Arzu eden katılımcılar, daha önceden belirtmeleri
durumunda, İngilizce soru kağıdı isteyebilirler. Türkçe ve İngilizce yanıtlar kabul edilecektir.


D-ÖDÜLLENDİRME:

Cahit arf Matematik Günleri ödülleri aşağıdaki gibidir:
– Birincilik ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
– İkincilik ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
– Üçüncülük ödülü: Ipad ve kitap armağanı.
– İlk 10’a giren katılımcılara madalya ve plaket.
– İlk 10’a giren katılımcıların okullarına plaket.
– İkinci aşamaya katılanlara başarılarını belgeleyen bir sertifika ve kitap armağanı.
– Ödül kazanan yarışmacılara ödülleri kargo yoluyla gönderilecek, ayrıca bir ödül töreni yapılmayacaktır.
– İkinci aşamaya geçen katılımcıların başvuru formlarında belirttikleri matematik öğretmenlerine sertifika.

E-KOŞULLAR
– Türkiye’de eğitim gören tüm lise ve dengi okul öğrencileri yarışmaya katılabilir.
– Birinci aşama için, öğrenci tarafından doldurulan başvuru formunun en son 8 Nisan 2016 tarihine kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’ne posta yoluyla, ya da belgenin elektronik kopyasının e-posta yoluyla info@arf.math.bilgi.edu.tr adresine ulaşması gerekmektedir.
– Her iki aşamaya katılan öğrenciler sınava girerken resimli kimlik belgesi ve okudukları lisenin müdürü tarafından onaylanmış öğrenci belgesini sunmak zorundadır.

F-SINAV TARİHLERİ
– Matematik Günleri , iki yazılı çalışmadan oluşmaktadır.
– Birinci yazılı çalışma 17 Nisan 2016 Pazar günü saat 10:00’da İstanbul Bilgi Üniversitesi (Santral Kampüsü), Ankara (Ankara Atatürk Lisesi) ve İzmir’de (İzmir Atatürk Lisesi) yapılacak ve üç saat sürecektir. Bu çalışma kayıtlı tüm katılımcılara açık olacaktır.
– İkinci yazılı çalışma, 8 Mayıs 2016 Pazar günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde sabah saat 10:00’da başlayıp 18:00’e kadar sürecektir. Bu çalışma sadece birinci yazılı çalışmada en yüksek dereceye ulaşan 30 dolayında öğrenciye açık olacaktır (sınırdaki öğrencilerin derecelerinin birbirlerine yakınlığına göre tam sayı değişebilir).
– Başvuru formu lise müdürlüklerinden ya da web adresinden elde edilebilir.


Faaliyet Takvimi

Yapılacak Çalışma Takvim
Yarışma için son başvuru tarihi 8 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma 17 Nisan 2016
Birinci yazılı çalışma sonucu 25 Nisan 2016
İkinci yazılı çalışma 8 Mayıs 2016
Sonuçların değerlendirilmesi 9-20 Mayıs 2016
İkinci yazılı çalışma sonucu 20 Mayıs 2016


Adres:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü, Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20 34440 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 311 5196-5224-5414
Yarışmayla ilgili duyurular yarışma web sitesinde, ya da
adreslerinde görülebilir. Yarışmayla ilgili tüm sorular; info@arf.math.bilgi.edu.tr adresine yazılabilir.
NOT. Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Formu İndir