Çağrıbey Anadolu Lisesi 3. Ulusal Münazara Turnuvası

Çağrıbey Anadolu Lisesi Münazara Kulübü, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise öğrencilerine yönelik “Çağrıbey Anadolu Lisesi 3. Ulusal Münazara Turnuvası” düzenlemektedir.

GENEL TANIM VE KAPSAM
• İngiliz Parlamenter -BP(British Parlamenter)- formatında gerçekleştirilecek turnuvada iki etap bulunmaktadır. Birinci Etap, 5 tur şeklinde ön elemelerden oluşmaktadır. İkinci Etap, 2 tur şeklindedir. Yarışmacılardan her etapta kendilerine verilen konunun tez veya antitezini takımlarıyla birlikte en iyi şekilde savunarak jüriyi ikna etmeye çalışmaları ve puan kazanmaları beklenmektedir.

• Turnuva sonunda, katılımcılar, sertifikaiandınlacak ve kazanan takımlara kupa takdim edilecektir.

• Turnuvaya, YEĞİTEK Genel Müdürlüğü başvuru formunda da yer verilen, Türkiye genelinde örgün eğitim hizmeti vermekte olan liseler ve bilim ve sanat merkezlerinde, 9,10,11. ve 12. Sınıflar düzeyinde eğitim görmekte olan öğrenciler katılabilecektir.

TURNUVA KOŞULLARI
• Münazara kurallarında hükümet açılış, hükümet kapanış, muhalefet açılış ve muhalefet kapanış olmak üzere dört taraf mevcuttur. Her takımda iki kişi olmak üzere bir salonda toplamda sekiz yarışmacı vardır. Her maç ortalama 1 saat sürmektedir.
• Her takım iki kişiden oluşmaktadır.
• Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayılır. Kimin haklı olduğunu bulmaktan çok, kimin konusunu daha iyi savunduğu ortaya çıkar.

TURNUVA KOŞULLARI

• Tartışılacak olan konu ve takımların pozisyonları genellikle maçın başlangıcından 15 dakika önce açıklanır. 15 dakikalık süre içerisinde münazırlar, kendilerine verilen göreve ve savunacakları düşünceye uygun bir strateji geliştirerek kısa kısa notlar alırlar. Maç esnasında bu notlardan yararlanabilirler. Bu sure boyunca takımlar yalnız çalışacaklardır. Öğretmenlerin yardımına izin verilmez. Takımlar hazırlanırken kitap, gazete, dergi vs. her türlü yazılı kaynaklardan yararlanabilirler. Takımların kura ile belirlenmesinden sonra, hazırlıklar sırasında her türlü teknolojik cihazın kullanımı yasaktır. Böyle bir durumda takım diskalifiye edilecektir.
• Maçı değerlendirecek olan bir jüri komitesi bulunmaktadır. Bu komite maçm sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımları açıklar ve geri bildirimde bulunur. Geri bildirim, jürinin sıralamayı yaparken nelere dikkat ettiğini açıkladığı maçın çatışma noktalarını da özetleyen konuşmadır.

• Puanlama esasları:
İçerik: % 40
Stil: % 20 Strateji: % 40
• Her hangi bir resmi veya özel lisede eğitim görüyor olmak turnuvaya katılmak için yeterlidir.
• Okullara tanınan maksimum takım kontenjam 6’dır. Yapılacak fazla başvurular yedek listeye aktarılacaktır.
• Turnuvaya iki farklı okuldan öğrenci de takım oluşturarak başvurabilecektir.
• Aynı okuldan farklı iki takımın başvurması durumunda diğer okulların
ilk takımlarına öncelik verilecek, kotanın dolmaması halinde bir
:
okuldan ikinci bir takım kabul edilecektir.
• Turnuvanın toplam takım sayısı 60’tır.
• öğle yemekleri okulumuza ait olup takımlar konaklama, ulaşım ve diğer giderlerini kendileri karşılayacaktır.
• Turnuva kayıtlan okul internet sitesinde http://cagribeyal.meb.k12.tr/ paylaşılacak linkten alınacaktır.

TURNUVA TAKVİMİ
18 Şubat 2019 Başvuruların alınmaya başlaması
30 Nisan 2019 Son başvuru tarihi
04-05 Mayıs 2019 Turnuva tarihi
05 Mayıs 2019 Ödül Töreni ve Kapanış
Turnuva Çağrıbey Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecektir,

ÇAĞRI BEY ANADOLU LİSESİ 3. ULUSAL MÜNAZARA TURNUVASI KONU ÖRNEKLERİ

A) ÖN ELEME TURLARI
1. Sigara tamamen yasaklanmalıdır.
2. Bireylere günlük sosyal medya kullanım sınırlaması getirilmelidir.
3. Kadına şiddet suçlarına diğerlerine göre daha fazla ceza verilmelidir.
4. Yapay zekâ çalışmaları durdurulmalıdır.
5. Güney Kore, Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah temin etmelidir.

B) ÇEYREK FİNAL
Giyim ürünlerine azami fiyat sınırlaması getirilmelidir.

C) YARI FİNAL
Kredi kartları yasaklanmalıdır.

D) FİNAL
Üçüncü dünya ülkelerinin diğer ülke ve kurumlara olan bütün borçları silinmelidir.

BAŞVURU
Başvuru işlemleri, http://cagribeyal.meb.k12.tr/ adresinde yer alacak link üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.