ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ I. FOTOĞRAF YARIŞMASI

ÇAĞIN GÖZ HASTANESİ I. FOTOĞRAF YARIŞMASI
Gözün Alabildiğine “YEŞİL”
 
 
Yarışma Şartnamesi
1. AMAÇ – KONU
 
Yaşadığımız “an”lar, izlenimlerimiz, hayallerimiz ve her geçen gün değişen çevremiz…
Monotonlaşan  yaşamımız  ve  ilişkilerimiz  sonucu  baktığımız  ama  göremediğimiz  nice
ayrıntılar, güzellikler, yaşam biçimleri, coğrafyalar, tarihler, anılar var.
Çağın Göz Hastanesi olarak; “Gözün Alabildiğine – YEŞİL” konulu bu fotoğraf yarışması
ile  bakıp  göremediklerimizi,  fotoğraf  sanatının  ve  fotoğrafçıların  yorumları  ile  toplumla
paylaşmak  ve  görme  organımızın  sağlığına  dikkat  etmemizi,  görme  bozukluklarının  neden
olduğu olumsuzluklara dikkat  çekerek bilinçlenmemizi  sağlamak amacıyla  fotoğraf  sanatına
ve fotoğrafçılara destek vermeyi amaçlıyoruz.
 
 
2. YARIŞMA ve KATILIM KOŞULLARI 
Yarışma seçici kurul üyeleri ile düzenleyici kurum çalışanları dışında, amatör ve profesyonel tüm
fotoğrafçılara açıktır. 
Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan ya da eserleri satın alınan katılımcılardan bu beyanları
dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan
kişilerin yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık
kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının derecesi ve aldığı ödüller iptal
edilerek geri alınır. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
Yarışma renkli sayısal kategoride olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler. Eserler
300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde, jpeg formatında, CD /DVD kaydı olarak
gönderilmelidir. Eserler, düzenleyici kurum tarafından, uzun kenarı 40 cm olacak şekilde basılı hale
getirilerek sergilenecektir. Katılımcıların bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.
Fotoğraflar kenar boşluksuz ve paspartusuz olmalıdır. Kayıtların adlandırılması 6 rakamdan oluşan
rumuz ve sıra numarası ile yapılmalıdır. Adlandırma, katılım formuyla aynı olmalıdır.  CD üzerine de
aynı rumuz  yazılmalıdır. (örnek : 123456 -5) . 
Yarışmacı katılım formunu tam ve eksiksiz olarak doldurduktan sonra cd ile birlikte anı zarfa koyarak
göndermelidir.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar bu yarışmaya katılamaz. Tespit edildiği
takdirde kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacılar için bir anlam taşımaz.
Fotoğraflar postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek CD ve başvuru formu ile birlikte
son teslim tarihi, saat 17.00 ye kadar yarışma sekreteryasına gönderilmeli ya da elden teslim
edilmelidir. 
 
Eserlerin  yarışma  sekreterliğine  ulaştırılması  ile  birlikte  herhangi  bir  zarar  görmemesi  için  gereken
özen  gösterilecek,  ancak  postada  oluşabilecek  kaybolma,  gecikme  ya  da  hasarlardan  Çağın  Göz
Hastanesi sorumlu tutulmayacaktır.
 
 
 
3. ÖDÜLLER
Birincilik ödülü    : 3000  TL
İkincilik ödülü    : 2000  TL
Üçüncülük ödülü  : 1000  TL 
Mansiyon  (3 adet)  :   500    TL 
Sergileme/ Satın alma  :   150    TL
 
5. YARIŞMA TAKVİMİ 
Son Katılım Tarihi                      : 01 Ekim 2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi   : 06 Ekim 2012
Sonuçların Açıklanması            : 09 Ekim 2012
Ödül Töreni ve Sergi                  : 15 Ekim 2012
CD Katalog Gönderimi    : 10 Ekim 2012
 
6. SEÇİCİ KURUL 
İzzet KERİBAR       (Fotoğraf Sanatçısı)
Merih AKOĞUL    ( Fotoğraf Sanatçısı)
Suha KOCAOĞLU  (KOÜ  Fotoğraf Ana Sanat Dalı Başkanı)
Cengizhan GÜNESEN (KASK Başkanı)
Dr Alper ÇUKUR (Çağın Göz Hastanesi )
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır
 
7. YAYIN-TELİF HAKKI 
Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserler, yarışma albümü yada düzenleyicinin kendi yayım
organlarında tanıtım amaçlı kullanım ve sergileme hakları eser sahibiyle birlikte Çağın Göz
Hastanesi’ne ait olacaktır. Bu eserlerin sayısal kayıtları ve basılı halleri Çağın Göz Hastanesi’ne
arşivinde kalacaktır. Diğer tüm kayıtlar ve gönderilen CD ler TFSF Temsilcisi gözetiminde imha
edilecektir.
Ödül alan ve satın alınan eserler Çağın Göz Hastanesi tarafından kitap, broşür, afiş, web sayfası ve
benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ödül kazanan ve satın
alınan eserler bir CD-katalogda toplanacak ve bu katalog her katılımcıya gönderilecektir. Bu eserlerle
ilgili yapılacak yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede
bulunmaz. Ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2012 kitabında, kurumumuza ayrılan
sayfalarda da yer alacaktır.
Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
 
9. BAŞVURU ADRESİ ve YARIŞMA SEKRETERYASI
Yarışmanın şartnamesi ve her türlü açıklayıcı bilgi, aşağıdaki adresten şahsen, posta veya e-posta yolu
ile istenebilir.
 
Benan ÖZDÜR
Çağın Göz Hastanesi 
Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No:38    İzmit / Kocaeli  
Telefon: 0 262 321 50 71 / 0 262 324 24 66 % 444 8 244
Faks     : 0 262 331 97 25
E-posta: 
web : http://www.cagin.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin