Çağın Göz Hastanesi 5. Fotoğraf Yarışması

Çağın Göz Hastanesi
5. Fotoğraf Yarışması
Göz Alabildiğine “BEYAZ”
Yarışma Şartnamesi

A- Amaç – Konu
Yaşadığımız “an”lar, izlenimlerimiz, hayallerimiz ve her geçen gün değişen çevremiz…
Monotonlaşan yaşamımız ve ilişkilerimiz sonucu baktığımız ama göremediğimiz nice
ayrıntılar, güzellikler, yaşam biçimleri, coğrafyalar, tarihler, anılar var.
Çağın Göz Hastanesi olarak; “Göz Alabildiğine ‘BEYAZ’ ” konulu bu fotoğraf yarışması
ile bakıp göremediklerimizi, fotoğraf sanatının ve fotoğrafçıların yorumları ile toplumla
paylaşmak ve görme organımızın sağlığına dikkat etmemizi, görme bozukluklarının neden
olduğu olumsuzluklara dikkat çekerek bilinçlenmemizi sağlamak amacıyla fotoğraf sanatına
ve fotoğrafçılara destek vermeyi amaçlıyoruz.
B- Yarışma Bölümleri
Yarışma Dijital (Sayısal) Renkli fotoğraf olarak tek bölümlüdür.
C- Genel Katılım Koşulları
1- Yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ile düzenleyici kurum çalışanları dışında,
amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3- Yarışma renkli sayısal kategoride olduğundan Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom
(tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Yarışmacılar en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.
5- Yarışmaya daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir
yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar katılamaz.
6- Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da
bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır.
7- Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda
görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
yarışmacıya aittir.
8- Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
9- Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu
durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
10- Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu
yarışmaya katılamaz.
11- Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren
ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Çağın Göz Hastanesi tarafından gerekli
görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınacaktır. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde;
2 / 4
Çağın Göz Hastanesi ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
D- Yayın-Telif (Kullanım) Hakkı ve Diğer Koşullar
1- Katılımcı, Çağın Göz Hastanesi’ne, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan
fotoğraflarının yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Çağın Göz Hastanesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Çağın Göz Hastanesi ve eser sahibinin
olacaktır.
3- Çağın Göz Hastanesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde
duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan
eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması nedeniyle Çağın Göz
Hastanesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
4- Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında yayınlanacak;
ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan
sayfalarda yer alacaktır.
5- Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
6- Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm
yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
7- Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi ve düzenleme kurulu kararı geçerlidir.
E- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
1- Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2- Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
3- İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
4- Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
5- Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
6- Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
3 / 4
7- Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da
geçmemelidir.
8- Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Dosyaları
isimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler
ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
9- Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Önder Erdoğan için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) >
DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt
çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örnekler: “TRonderDC1_ornek_foto” veya “TRoerdoDC2_ornek_foto” gibi…
10- İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
11- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çağın Göz
Hastanesi sorumlu olmayacaktır.
F- Ödüller
Birincilik ödülü : 3000.- TL
İkincilik ödülü : 2000.- TL
Üçüncülük ödülü : 1000.- TL
Mansiyon (3 adet) : 500.- TL
Sergileme/Satın Alma (En fazla 50 adet) : 150. TL
G- Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlama Tarihi : 08 Şubat 2016
Son Katılım Tarihi : 01 Ekim2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 09 Ekim 2016
Sonuçların Açıklanması : 11 Ekim 2016
Ödül Töreni ve Sergi : 22 Ekim 2016
H- Seçici Kurul (soyadı sırasına göre)
Merih AKOĞUL
Kamil FIRAT
Cengiz Han GÜNESEN
Cengiz KARLIOVA
Ümran ÖZDEMİR
Bülent ÖZGÖREN
Nadir SARIŞEKER
Not: Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır
4 / 4
TFSF Temsilcisi: Yalçın KUÇİN
I- İletişim
Çağın Göz Hastanesi
Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 38 İzmit / Kocaeli
Telefon : 0262 321 50 71 / 0262 324 24 66 – 444 8 244
Faks : 0262 331 97 25
E-posta : feyza@cagin.com
Web : http://www.cagin.com
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2016-035 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır