Çağdaş Eğitim Vakfı burs başvuruları

Çağdaş Eğitim Vakfı burs başvuruları

Çağdaş Eğitim Vakfı; 1994 yılında, bütün insanlarımız için daha iyi yaşam seviyesi umuduyla yola çıktı. Bunun temeli de çağdaş ve nitelikli eğitim…

2018-2019 öğretim yılı burs başvuruları 01 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite Öğrencileri için

T.C Vatandaşı olmak,
Aile gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olmak,
İstanbul il sınırları içinde okuyor olmak,
Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin not ortalaması en az 2.00 olması ve alttan dersi olmamak,
Vakıf üniversitelerinde okuyanların %100 burslu olmak,
Ortaöğretim Öğrencileri için

T.C Vatandaşı olmak,
Aile gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olmak,
Karne not ortalamalarının en az 70 ve üzeri olmak,
Sınıf tekrarı ve bir üst sınıfa sorumlu geçmemiş olmak,
Ortalama ile ve Ş.Ö.K.K ile bir üst sınıfa geçmemiş olmak,
Özel eğitim kurumlarında okuyanların %100 burslu olmak,
Bu şartları taşıyan öğrencilerin ekte bulunan ÇEV Burs Aday Formu fotoğraflı olarak doldurup, yukarı da belirtilen tarihlerde nalan@cev.org.tr adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Yapılan burs müracaatları, öğrencilerle yapılacak karşılıklı görüşmeler neticesinde değerlendirilir ve ÇEV burs kriterlerine uygun öğrenciler kontenjanlar dahilinde burs almaya hak kazanır.

Bütün öğrencilere başarılı ve verimli bir yıl dileriz.

Burs Aday Formu:

Amacımız

  1. Türk eğitim sisteminin laik, bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik nitelik kazanmasını ve  kurumsallaşmasını sağlamak,
  2. Akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen; araştırmacı, yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek  olmak,
  3. Ulusal eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler ve çalışmalar  yapmak,
  4. Bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek bunları eğitim alanında Türk insanının hizmetine sunmak,
  5. Eğitimin her düzeyinde, öğrenim kurumları, yurtlar, eğitim evleri, aile okulları kurmak ve kurulmuş olanlara destek vermek,
  6. Çağın gereksinimleriyle uyumlu bir eğitim sistemi oluşturulmasında sivil toplum güçlerini harekete geçirmek,
  7. Aile okulları açarak aileleri eğitmek,
  8. Her seviyedeki okullardaki eğitim faaliyetlerini, ders, öğretmen, malzeme ve yapı olarak desteklemek,
  9. Üniversiteler ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü panel, seminer ve söyleşiler  düzenlemek.

İletişim:
Kocatepe Mh. Feridiye Cd. No:53 34437
Taksim/İstanbul
T: +90(212) 297 69 79 – 80
F: +90(212) 361 41 52

http://www.cev.org.tr