Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği Eğitim Bursu 2023-2024

üniversite lisans bursu
Burs Başvuruları

Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği tarafından ilk, orta ve lise öğrencilerine eğitim bursu verilmekte. Bu eğitim bursu , “başarılı, ancak maddi olanağı bulunmayan” gençlere karşılıksız burs vererek çağdaş ve evrensel değerlere sahip bir toplum oluşturma amacına hizmet etmektedir.

Maddi olanağı bulunmadığını belgelerle beyan eden, başarı kriterlerine sahip öğrenciler burs için başvuruda bulunabilirler.

Derneğimiz Ankara il sınırları içinde ilk, orta ve liselerde okuyan başarılı öğrencilere burs sağlamaktadır.

 

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) ve Ortaöğretim (Lise) Burs Başvurusu Katılım Koşulları

​Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı ilköğretim (İlkokul ve Ortaokul) ve ortaöğretim (Lise) öğrencilerine eğitim bursu vermektedir.

2023-2024 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 18 – 22 Eylül

2023-2024 Öğretim Yılı Aylık Burs Tutarları:

 • İlk ve Ortaöğretim öğrencisi için: Aylık 500 TL (Ekim – Haziran olmak üzere 9 ay)

 

İlk ve Ortaöğretim Burs Başvurusu Katılım Koşulları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Ankara’da devlet okullarında okuyor olmak.
 • Mal varlığı ve gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.
 • 100 üzerinden en az 90 genel ortalamasına sahip olan adaylar arasından, başarı ortalamasına göre önde olan aday değerlendirmeye alınır.
 • Aynı aileden başka bir kardeşe burs verilmez.

 

Başvuru Yapamayacaklar:

 • ​Başka vakıflardan veya kişilerden ya da birden fazla kurumdan öğrenim kredisi veya burs alanlar.
 • Açık Lise’de okuyanlar.
 • Özel okulda okuyanlar.

Öncelik Tanınacak Öğrenciler:

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.

 • Maddi imkanları yetersiz şehit ve gazi çocukları
 • Anne ve/veya babasının yokluğu
 • Eski bursiyerler
 • Kız öğrenciler
 • Fen Lisesi öğrencileri
 • Engelli öğrenciler
 • Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş öğrenciler

 

Başvuru ve Burs Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler:

 

Adayın, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam ve doğru olarak beyan etmesi gerekir. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs, dernek tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemeler geri alınır. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini ister. IBAN numarası öğrencinin kendisine, anne ya da babasına ait olmalıdır.

Burslar karşılıksızdır. Dernek Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmaya tümüyle yetkilidir.

Burslar, Ekim-Haziran arası dokuz ay süre ile verilir.

Yukarıdaki şartlara sahip olan öğrencilerimizin, burs başvurusu için gerekli belgeleri tamamlayarak, en geç 22 Eylül Cuma günü, saat 17.00’ye kadar Dernek Başkanlığına elden ya da kargo ile teslim etmelidir.