Ç.Ü. 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

Ç.Ü. 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği bu sempozyum, Jeoloji Bölümünün 40. Kuruluş yılını kutlamak ve Jeolojinin çeşitli dallarındaki bilimsel gelişmelerin akademik ortamda paylaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca, ülkemizde yetişen genç araştırmacıların birbirleriyle ve deneyimli hocalarıyla tanışıp, kaynaşmaları, bilgi alış-verişi yapmaları ve ortak çalışmalar yapmak üzere bir araya getirilmeleri amaçlanmaktadır.

Tarih: 3-6 Mayıs, 2017

Yer: Çukurova Üniversitesi, Balcalı Kampüsü-ADANA

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sempozyum Konuları
Güncel Tektonik ve Depremsellik
Doğal Afetler
Yapısal Jeoloji
Uzaktan Algılama ve GIS
Çevre Jeolojisi
Hidrojeoloji
Mineraloji ve Petrografi
Stratigrafi – Paleontoloji
Jeotermal
Maden Yatakları Jeokimya
Mühendislik Jeolojisi
Endüstriyel Hammaddeler
Sedimantoloji
Jeoarkeoloji
Deniz Jeolojisi