C-IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi

C-IASOS- Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi

“Sürdürülebilir Bir Gelecek için Uygulanabilir Bilgi…”

Temalar
• Çalışma Ekonomisi
• Ekonometri
• Finans
• İktisat
• İletişim
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• İşletmecilik
• Kamu Maliyesi
• Kamu Yönetimi
• Lojistik
• Muhasebe
• Pazarlama
• Sağlık Yönetimi
• Tarih
• Turizm
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası Ticaret
• Yönetim Organizasyon
• Arkeoloji
• Beden Eğitimi ve Spor gibi disiplinler ve bunların alt dallarından oluşmaktadır.
• Bununla birlikte yukarıdaki disiplinlerle bağlantılı çok disiplinli özetler de kabul edilecektir.

Kongre Takvimi
Bildiri Özet Gönderme 19 Mart 2018
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması Bildiri gönderiminden itibaren 2-5 gün içerisinde değerlendirilecektir.
Kayıt bedeli ödeme (erken kayıt) 20 Mart 2018 (300TL)
Kayıt bedeli (geç kayıt) 2 Nisan 2018 (350TL)
Kongre günleri 19-21 Nisan 2018
Kongre Yeri ASAÜAE Enstitüsü / Demre / ANTALYA

19-21 Nisan 2018 Demre Antalya/Türkiye

http://iasoscongress.org/2018/tr/