“Buzağı ve Çocuk” 10. Geleneksel Resim ve Şiir Yarışması

“Buzağı ve Çocuk” 10. Geleneksel Resim ve Şiir Yarışması

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından üye işletmelerde yaşayan çocukların katılabileceği “Buzağı ve Çocuk” konulu onuncu geleneksel resim ve şiir yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya 2005-2010 yılları arasında doğmuş soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı üyelerin işletmede yaşayan çocukları/torunlarından önceki yıllarda gerçekleştirilen yarışmalarda ödül almayanlar katılabilecektir. Yarışmaya katılacak adaylar resim veya şiir kategorilerinden yalnızca birine katılabilirler.

Dereceye giren yarışmacılardan; birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere dijital fotoğraf makinesi hediye edilecektir. Ayrıca her kategori için üçer adet mansiyon ödülü, ödül alan ve resimleri sergilemeye değer bulunan her çocuğa başarı belgesi verilecektir.

Yarışmaya gönderilen resimler iki kalın karton arasına, şiirler sert bir dosyaya konulmak suretiyle ambalajlanacak ve 27 Aralık 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar üyesi olunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edilecektir. Resimler/Şiirler en geç 29 Aralık 2017 tarihi mesai saati bitimine kadar İl Birlikleri tarafından uygun olarak ambalajlanmış şekilde Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne ulaştırılacaktır.

“BUZAĞI ve ÇOCUK”

KONULU ÇOCUK RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmaya 2005-2010 yılları arasında doğmuş, soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemine kayıtlı, 5 baş ve üzeri ineğe sahip işletmelerde yaşayan üyelerin çocukları/torunları katılabilir.

Yarışmanın konusu “Buzağı ve Çocuk” olarak belirlenmiş olup, gelecekte ailelerine ait işletmenin sahibi olma ihtimali yüksek olan çocukların gözünde sığırcılık işletmeleri ve sığırcılığın her yaştan sığır ve sığır ile ilgili işlerin çocukların hayatlarındaki yeridir.

Resim yarışmasında 35×50 cm. boyutunda resim kağıdı ve pastel boya, sulu boya, yağlı boya, kuru boya teknikleri kullanılacaktır.

Her çocuk her bir yarışmaya sadece bir eseri ile katılabilecektir.

Yarışmaya katılacak adaylar resim veya şiir kategorilerinden yalnızca birine katılabilirler.

Önceki yıllarda dereceye giren çocukların resim ve şiirleri değerlendirilmeyecektir.

Her resmin/şiirin arka sağ alt köşesine adayın adı-soyadı, doğum tarihi, okulu, yarışmaya hangi yaş grubunda katıldığı, açık adresi ile işletme numarası okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Yarışmacının yarışma koşullarına uygunluğunun belirlenmesi öncelikle il birlik başkanlarının sorumluluğundadır.

Yarışmalar biri 01.01.2005-31.12.2007 tarihleri, diğeri de 01.01.2008-31.12.2010 tarihleri arasında doğmuş çocukların oluşturacağı iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

Dereceye giren yarışmacılardan;

Birincilere dizüstü bilgisayar,

İkincilere tablet,

Üçüncülere dijital fotoğraf makinesi

verilecektir. Ayrıca her kategori için üçer adet mansiyon ödülü, ödül alan ve resimleri sergilenmeye değer bulunan her çocuğa başarı belgesi verilecektir.

Yarışmaya katılan şiir ve resimler ilde, İl Birliği yetkilisi, Resim ve Türkçe öğretmenlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda her kategori için yarışmaya katılmaya değer bulunan resim ve şiirler Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine gönderilecektir.

Yarışmaya katılan tüm resimler/şiirler arasında sergilenmeye değer bulunanlar Ankara ve Ankara dışında başka salonlarda sergilenebilecektir.

Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek. Merkez Birliği tarafından korunacak ve gerek duyulursa eğitim malzemesi, afiş, takvim vb. tanıtım amacıyla kullanılabilecektir. Bu kullanımlar için eser sahipleri bir hak iddiasında bulunmayacaklardır.

Yarışmaya gönderilen resimler iki kalın karton arasına, şiirler sert bir dosyaya konulmak suretiyle ambalajlanacak ve en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadar İl Birlikleri tarafından uygun olarak ambalajlanmış şekilde Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne ulaştırılacaktır.

Değerlendirme kurulu tarafından incelenerek sonuçlar Ocak ayı içerisinde açıklanacaktır.