büyüyen balonlar

Deneyin Adı : Büyüyen Balonlar

İçindeki hava, balona nasıl basınç uygular ?

Neler Kullanırsınız : lastik balon, mezura, iplik, ucu kıvrıla bilen pipet

Nasıl Bir Yol İzlersiniz :

ucu kıvrılmış pipeti lastik balon ağzına yerleştirip iplikle bağlayınız . balonu biraz şişirip pipeti kıvırınız.

balonun çevresini en geniş yerinden mezurayla ölçünüz.

Pipetin ucunu açarak balonu biraz daha şişiriniz.Çevresini ölçünüz.Bu işlemleri 4 kez yineleyiniz,

Verilerinizi Değerlendiriniz:

1.her denemenizde balonun büyüklüğü nasıl değişti?

2. balonu üflemekle balonun içinde neyi değiştirdiniz?

Sonuç : gözlemlerinize ve bilgilerinize dayanarak balonun içinde gaz moleküllerinin her doğrultuda , her yönde hareket ettiklerini ; hareketleri sırasında birbirine ve kaba itme uyguladıklarını biliyorsunuz . bu itmenin balonu içten dışa doğru her doğrultuda ve her yönde ittiğini, etkinliğinizdeki balonun şeklini kaybetmeden büyümesiyle gözlemlemiştiniz. Balonun içindeki havanın birim yüzeye uyguladığı itme, balonun içindeki havanın basıncını oluşturur.