Büyükçekmece Belediyesi 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 7. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2016

YARIŞMANIN AMACI
Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2016, dijital (sayısal) 3 (üç) kategoriden oluşmaktadır. Baskı kabul edilmeyecektir:
A- “Serbest” Renkli Sayısal / “Open” Color Digital > OC – FIAP TRAD;
B- “Serbest” Siyah-Beyaz Sayısal / “Open” Monochrome Digital > OM – FIAP TRAD, FIAP Monochrome;
C- “Çocuk” Renkli veya Siyah-Beyaz Sayısal / “Child” Color or Monochrome Digital > D – FIAP TRAD.

Tüm fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır.

FIAP TRAD Tanımı:
Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

KATILIM KOŞULLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
– Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince ilk kural ihlalinde 1 (bir) yıl, ikinci kural ihlalinde 3 (üç) yıl ve üçüncü kural ihlalinde süresiz olarak kısıtlanır. Başkasının fotoğrafını kullanan katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Büyükçekmece Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– Yarışma sonucu Büyükçekmece Belediyesi’nin www.bcekmece.bel.tr ve BÜFOD’un www.bufod.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
– Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumluluk taşımayacaktır.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.  Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2016’da yer alacaktır.
– Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

ALBÜM
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2016’dan itibaren www.bufod.org.trve www.bcekmece.bel.tr internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece Türkçe (Turkish) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ İngilizce (English) > adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İSİMLENDİRME: 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: https://www.iso.org/obp/ui/#search > Country codes 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır “Serbest” Renkli Sayısal / “Open” Color Digital > OC; “Serbest” Siyah-Beyaz Sayısal / “Open” Monochrome Digital > OM ve “Çocuk” Renkli veya Siyah-Beyaz Sayısal / “Child” Color or Monochrome Digital > D. 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Serbest” Renkli Sayısal” kategorisindeki “Kadınlar pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilOC1_kadinlar_pazari” veya “Serbest” Siyah-Beyaz Sayısal” kategorisindeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyiOM2_suyun getirdigi” veya “Çocuk” Renkli veya Siyah-Beyaz Sayısal” kategorisindeki “çalışan çocuk” adlı 3 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilD3_calisan_cocuk” gibi olabilir.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 08 Şubat 2016. Kapanış Tarihi : 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Toplantısı : 02 Temmuz 2016 Sonuç Bildirimi : 08 Temmuz 2016 (www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr, www.tfsf.org.tr, Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2016 saat 18.00 Büyükçekmece AKM Ödül Töreni : 02 Ağustos 2016 (saati bilahare bildirilecektir)

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Burak ŞENBAK EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS, TR Doç. Dr. Emre İKİZLER Marmara Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi, TR Prof. Güler ERTAN İstanbul Arel Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi, TR Gültekin ÇİZGEN Fotoğraf Sanatçısı, TR Vladimir JOVANOVSKI IAAP Başkanı, RISF-5, GPU CR-3, KMF NFUM, Makedonya (Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

SALON BAŞKANI: Hürriyet AKIN – Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) YK Başkanı

TFSF TEMSİLCİSİ: Turan KESKİN

ÖDÜLLER (Her kategori için): FIAP Altın madalya FIAP Gümüş madalya FIAP Bronz madalya FIAP Mansiyon 6 adet Sergileme (En fazla 25 adet) FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan sanatçıya verilir.)

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:
Bayram Ali ÜNER Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak SANCAR Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan AKKUŞ Büyükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nazan KARAGÖZOĞLU Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hürriyet AKIN BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Esra AKINEL Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. No: 3/2 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE Web : www.bcekmece.bel.tr E-posta : fotograf@bcekmece.bel.tr

Turan KESKİN Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) Kordonboyu Caddesi No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE Web : www.bufod.org.tr E-posta : info@bufod.org
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır. BÜFOD Onay No : 2016\001 TFSF/PAFT Onay No : 2016\021 FIAP Onay No : 2016\220 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.