BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 7. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2016

YARIŞMANIN AMACI
Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2016, dijital (sayısal) 3 (üç) kategoriden oluşmaktadır. Baskı kabul edilmeyecektir: A- “Serbest” Renkli Sayısal / “Open” Color Digital > OC – FIAP TRAD; B- “Serbest” Siyah-Beyaz Sayısal / “Open” Monochrome Digital > OM – FIAP TRAD, FIAP Monochrome; C- “Çocuk” Renkli veya Siyah-Beyaz Sayısal / “Child” Color or Monochrome Digital > D – FIAP TRAD.

Tüm fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır. FIAP TRAD Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır. FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

KATILIM KOŞULLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
– Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
– Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince ilk kural ihlalinde 1 (bir) yıl, ikinci kural ihlalinde 3 (üç) yıl ve üçüncü kural ihlalinde süresiz olarak kısıtlanır. Başkasının fotoğrafını kullanan katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Büyükçekmece Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– Yarışma sonucu Büyükçekmece Belediyesi’nin www.bcekmece.bel.tr ve BÜFOD’un www.bufod.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.  Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumluluk taşımayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 08 Şubat 2016.
Kapanış Tarihi : 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 02 Temmuz 2016
Sonuç Bildirimi : 08 Temmuz 2016
(www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr, www.tfsf.org.tr,
Sergi Tarihi : 31 Temmuz 2016 saat 18.00 Büyükçekmece AKM Ödül Töreni : 02 Ağustos 2016 (saati bilahare bildirilecektir)

ÖDÜLLER
(Her kategori için): FIAP Altın madalya
FIAP Gümüş madalya
FIAP Bronz madalya
FIAP Mansiyon 6 adet
Sergileme (En fazla 25 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan sanatçıya verilir.)

YARIŞMA SEKRETERYASI: Esra AKINEL Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. No: 3/2 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE Web : www.bcekmece.bel.tr E-posta : fotograf@bcekmece.bel.tr