Büyük Taarruzun 100. Yılı Resim Yarışması

Bu yarışma Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Beyyazı işbirliği ile “Büyük Taarruzun 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında yapılır.

Madde 1. YARIŞMANIN KONUSU:

Büyük Taarruzun 100. Yılı

Madde 2. YARIŞMANIN AMAC I:
Katılımcı öğrencilerde vatan ve millet sevgisini yükseltmek, bağımsızlık ve ulus olmanın önemini kavratmak, Büyük Taarruzun 100. yılında gelişmiş ve tüm hedeflerine ulaşmış bir dünya ülkesi olarak ülkemizi, Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olarak Afyonkarahisar Şehrini resim yolu ile tanımak ve tanıtmak, sanatla uğraşan insanların sanat algısını geliştirmek, resim sanatını sevdirmek, duygu ve düşüncelerini ifade imkânı sağlamak.

Madde 3. YARIŞMANIN KAPSAMI;
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, temalarda aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemler ve değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Madde 4. YARIŞMANIN KATILACAKLAR:
Yarışmaya Türkiye genelinde örgün öğrenim gören resmi ve özel ilkokul öğrencileri katılacaktır.

Madde 5. ÇALIŞMALARDA İSTENİLEN ÖZELLİKLER
a) Resimler 35×50 resim kağıdına yapılacaktır.
b) Her türlü resim tekniği kullanmak serbesttir. (Pastel Bova. Kuru Bova)

Madde 6. KAI1LIM ŞARTLAR)
a) Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılacaktır.
b) Yarışma engelli bireylere açıktır ve engelli bireylerin yarışmaya katılımını teşvik edici kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır.
c) Çalışmalar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, sergilenmemiş ve ödül almamış olacaktır.
d) Katılımcılar yarışmaya en fazla bir çalışma ile katılabilir.
e) Yarışma ücretsizdir. Katılımcılardan ücret alınmayacaktır.
f) Çalışmalar paspartusuz ve çerçevesiz gönderilecektir.
g) Çalışmaların ön yüzünde katılımcının kimliğine dair isim, imza, yazı, işaret vb. yer almayacaktır.
h) EK-4’teki başvuru formu doldurularak çalışmanın arka yüzüne yapıştırılacaktır.
i) Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakları eserin sahibine aittir. Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu yazılı izin almak kaydı ile eserleri kullanım ve yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan eserler öğrencilere iade edilecektir. Öğrenci velisi tarafından EK-1 Veli İzin Belgesi, EK- 2 Muvafakatname ve EK-3 Açık Rıza Onayı – Aydınlatma Metni doldurulup imzalanarak kapalı bir zarfa konulacaktır,
j) Resimler, kapalı zarfla birlikte Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu Müdürlüğü, Beyyazı Kasabası Merkez/AFYONKARAHİSAR adresine 1 Temmuz 2022 tarihine kadar, kargo/posta yoluyla gönderilecek ya da elden teslim edilecektir.
k) Kargo ile gönderilen resimlerde gönderimden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz ve komisyonumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca gönderim giderleri gönderici tarafından karşılanacaktır.
l) Derece alan ve sergilenmeye değer görülen eserler idaremizce belirlenen yerlerde sergilenecektir.
m) tkBüyük Taarruzun 100. Yılı Yarışması” ile ilgili rapor, kitap, dergi, broşür, sergi ile projenin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla kullanılması dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Etkinlikte toplanan iletişim verileri üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinden sonra silinecektir.
n) Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma şartları ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
o) Yarışma şartnamesindeki koşulları yerine getirmeyen ve eksik teslim yapan yarışmacılar seçici kurul tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.
p) Yarışma sonuçları 8 Temmuz 2022 tarihinde okulun web adresinden ilan edilecektir. Sonuçların ilanından 2 gün sonra yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İtirazlar sadece kurumsal mail adreslerinden bevvaziilkokululOO.vil@gmail.com adresine yapılacaktır.
q) Ödül töreni 15 Temmuz2022 tarihinde Online olarak yapılacaktır. Ödüller, ödül sahiplerinin veya velilerinin belirttiği adreslere kargo ile gönderilecektir..
r) Bu yarışmanın içeriği ve organizasyonu Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu Müdürlüğüne aittir. Yarışma ile ilgili iletişimler Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu ile kurulacaktır.
s) Yarışma sonucunda, seçici kurulun uygun gördüğü eserlerle katalog çalışması yapılabilecektir.
t) Ödül ve sergileme alamayan eserler, sahipleri tarafından 15-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu Müdürlüğü’nden elden alınabileceği gibi, talepler doğrultusunda ödemeli olarak posta-kargo yoluyla da gönderilebilecektir. Alınmayan eserler yarışmayı düzenleyen kuruma bırakılmış kabul edilecektir.

Yarışma ödül töreni COVİD-19 salgını dolayısıyla online olarak yapılacaktır.

Madde 8. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
-Temaya Uygunluk (20 Puan)
-Kompozisyon (20 Puan)
-Yaratıcılık (20 Puan)
-Özgünlük (20 Puan)
-Tekniğe Uygunluk (20 Puan)
Madde 9. ETKİNLİK BÜTÇESİ
Etkinlik bütçesi 1100 TL’dir. Bu bütçe Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

Madde 11. SECİC İ KI RI I ÜYELERİ
1- Osman ÇİGİLTEPE Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu
2- Eralp Ekrem GEÇE Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu
3- Serdar KEYİKPINAR Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu
4- Yücel ÇEVİK Afyonkarahisar Gebeceler Ortaokulu
5- Şükrü BALPINAR Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy İlkokulu

Madde 12. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıcı: Yarışma ilan edildiği tarihten itibaren başlar. Eserlerin Son Kabul Tarihi: 1 Temmuz 2022 Seçici Kurul Kararları Sonuç İlan Tarihi: 8 Temmuz 2022 Ödül Töreni ve Yarışma Sergisi: 15 Temmuz 2022
Madde 13. YÜRÜRLÜK
Bu şartname 13 (Onüç) maddeden ibaret olup Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesi halinde yürürlüğe girecektir.

İLETİŞİM :
Adı: Afyonkarahisar Beyyazı ilkokulu Müdürlüğü Adresi: Beyyazı Kasabası Merkez/AFYONKARAHSAR Telefon numarası:
Belgegeçer numarası : e posta: 704793@meb.k 12,tr
Tüm Katılımcılara Başarılar Dileriz.