Bursa Teknik Üni. Akademik Personel Alımı İlanı

BAŞVURU NOTLARI :
1-Rektörlüğümüzce ilan edilen kadroların sadece birine başvuru yapılabilecektir.
2-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
3-Başvuru evrakı iade edilmeyecektir.
4-Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.
6- Başvurular, ilana çıkılan kadroların bulunduğu (Rektörlük veya ilgili Fakültelere) birimlere yapılacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)
2-Özgeçmiş
3-ALES belgesi (ALES sınav sonuçları, açıklandığı tarih itibariyle üç yıl süreyle geçerlidir)
4-Yabancı dil belgesi
5-Lisans diploması (onaylı)
6-Transkript belgesi (onaylı)
7-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
8-Onaylı hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden görev yapmış adaylar için)
9-Nüfus cüzdanı fotokopisi
10-Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet )
11- Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat edenler, Yüksek lisansa devam ettiğini gösterir resmi belge (onaylı)
12- Okutman kadrosuna müracaat edenler, Yüksek lisans diploması (onaylı)
13- 1. sıra numarası ile ilan edilen Okutman kadrosuna müracaat edenler , Pedagojik formasyon belgesi (onaylı)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.