BURSA OKULLARARASI AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl ve zeka oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır.
Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan akıl ve zeka oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar,
çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Akıl ve Zeka oyunları ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Yetenekleri yanında eksiklerini de gören çocuk, eksik yönleri geliştirmek ve daha yetenekli hale gelmek için neler yapabileceğini araştırır. Konsantrasyon gerektiren akıl zeka oyunları, çocukların dikkatini toplama becerisi sağlayarak derslerine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Akıl ve Zeka oyunları oynayan çocukların ezberci değil araştırmacı ve meraklı olduğu gözlemlenmiştir. Sorgulayıcı bir tavır içinde olmaya başlayan çocuk, yeteneklerini ve yaratıcılığını
geliştirmek için araştırmayı seven bir birey haline gelmektedir.

Bu turnuvayı düzenlemekteki temel amacımız Akıl ve Zeka oyunlarını tanıtmak ve aynı zamanda bu oyunları hayatlarına katmalarıyla gelişimine katkı sağlamaktır.Öğrencilerimiz arasında akıl ve zeka oyunlarını yaygınlaştırarak, öğrencilerimizin zeka ve strateji
geliştirme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

YARIŞMANIN HEDEFİ
* Öğrenciler zeka oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için
sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.
* Öğrencilerin daha sosyal, kendini ifade edebilen ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.
* Öğrencilerimizin kültürlerini tanımalarına ve sahip çıkmalarına katkıda bulunmaktır.

KATILIM & BAŞVURU ŞARTLARI
Yarışma da ilkokul üç farklı oyun, ortaokul üç farklı oyun olmak üzere 6 farklı kategoride yapılacaktır.

İlk okul MANGALA Turnuvası Kategorisi
İlk okul Q-BİTZ Turnuvası Kategorisi
İlk okul REVERSİ Turnuvası Kategorisi

Orta okul MANGALA Turnuvası Kategorisi
Orta okul PENTAGO Turnuvası Kategorisi
Orta okul KULAMİ Turnuvası Kategorisi

Turnuvada ilkokul ve ortaokul başvuruları okul bazlı yapılacak olup başvuru okul bazında yapılacaktır. İlkokul ve ortaokullarımız her kategoride 5 kişi ile temsil edilecektir. Okulu temsil edecek öğrenciler okul içinde yapılan turnuva ile belirlenecektir.

* Turnuvaya katılmak isteyen okullarımız “Ek 1 Okul Bazlı Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Katılım Formu”nu doldurarak turnuvaya katılacaktır. Bünyesinde ilkokul ve ortaokul olmak
üzere iki okul bulunduran okullarımız ilkokul ve ortaokul kategorilerine ayrı ayrı başvurabilirler.
* Başvuru formu ” www.sciencexpo.org “ online olarak yapılacaktır.
* Başvuru formu ayrıca “akilvezekaoyunlariturnuvasi@gmail.com” adresine mail atılacaktır.
* Turnuvaya katılan ilkokul ve ortaokullar başvuruları okul bazlı yapılacak olup başvuru yapan okullarımız yarışmaya okullar her kategori için bir sorumlu öğretmen belirleyecek ve bu sorumlu öğretmen turnuva ile ilgili düzenlenen eğitim ve toplantılara
katılması gerekmektedir.

ÖDÜLLENDİRME
Birincilik Ödülü : Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kullanılmak üzere 500 TL Hediye Çeki verilecektir.
İkincilik Ödülü : Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kullanılmak üzere 300 TL Hediye Çeki verilecektir.
Üçüncülük Ödülü : Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kullanılmak üzere 100 TL Hediye Çeki verilecektir.
İlk üçe giren Öğrencilerin Danışman Öğretmenlerine : Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile teşekkür yemeğine davet, yanı sıra ilgili danışman öğretmen ile ailesine Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde 9D Simülatör ve Planetaryum ücretsiz kullanım hakkı tanınacaktır.

HEDEF KİTLE
Yarışma ilkokul ,ortaokul eğitim gören öğrenciler arasında toplam altı
kategoride yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ
www.sciencexpo.org adresindeki online başvuru formu eksiksiz olarak
doldurularak yapılacaktır

YARIŞMA TAKVİMİ
01.12.2019-12.04.2020
Okul Turnuvalarının Yapılması (Okulların kendi içinde turnuvada okulu
temsil edecek öğrencileri belirlemesi için yapacakları turnuva)
Son Başvuru Tarihi : 15/04/2020
Yarışma Tarihi : 20-21-22-23/04/2020
Yarışma Sonuçlarının İlanı : 23/04/2020 saat 16.00′ da ilan edilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül Töreni 23/04/2020 Perşembe günü saat 16:00’da TÜYAP Fuar
Merkezi Fuaye Alanı Bilim sahnesinde gerçekleştirilecektir.

KATILIMCILARIN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
Yarışmaya katılan ekiplerdeki öğrenciler ve danışman öğretmenleri ve
bireysel katılanlar yarışma adresine kendi imkanlarıyla geleceklerdir.