Bursa Mimarlar Odası Fotoğraf Yarışması

“TOKİ’ nin BURSA KENTİ’ ne TOKADI”
 
Düzenleyen Kurum : Mimarlar Odası Bursa Şubesi
 
Amaç : Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, TOKİ yapılarının Bursa kent yaşamına getirdiği olumsuzlukların fotoğraf sanatçılarının gözüyle belgelenmesini ve fotoğraf sanatına katkı koymayı hedefliyoruz. Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut-kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ konut sorununa anlık çözümler üreterek ülkenin her bölgesinde plansız bir şekilde, şehre özgü yapıları dikkate almadan projelerini gerçekleştirmektedir.
 
TOKİ’ yi, makro düzeyde planlama ve sürdürülebilir kalkınma modelinin aksine anlık çözüm ürettiği; tek tip mimari uygulamalarla kentin mimari dokusuna uyuşmayan yapılaşmayı oluşturduğu, çevre ve kentin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerinin göz ardı edildiği; teknik altyapıdan yoksun, tek tip mimari projeler ürettiği gerekçesiyle eleştirilmektedir.
 
TOKİ, vatandaşa ucuza konut edindirmek’ parolası ile yola çıkan fakat toplumsal, kültürel ve ekonomik dinamiklere zarar vererek tüm toplum katmanlarını olumsuz etkileyecek bir olgu oluşturmaktadır.
 
TOKİ ticari amaçlı bir kurum gibi çalışmaya başlamıştır. Devlet eliyle yatırım amaçlı değil, barınma amaçlı sosyal konutlar üretilmelidir. Yerel verileri göz ardı ederek uzaktan kumanda anlayışıyla o bölgenin mimarlık ve inşaat sektörüne ciddi darbe vurulmaktadır.
 
TOKİ, ayrıca şehre özgü yapıları dikkate almadan tüm Türkiye’yi aynı şekilde inşa etmektedir.
 
Yarışma sonucunda ortaya çıkacak eserler, gerekli kurum ve kuruluşların dikkatine sunulacak ve bu doğrultuda çözüm önerileri getirilecektir.
 

 

“YARIŞMA ŞARTNAMESİ”NE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
 
“BURSA’DA TOKİ KONUTLARI” MAKALESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
 
“KATILIM FORMU”NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.