BURSA KENT MÜZESİ 10. RESİM YARIŞMASI

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI

RESİM YARIŞMASI

“BU ÇOCUK NEREDE?”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

UYGULAYICI KURUM

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA KENT MÜZESİ

YARIŞMANIN TANIMI VE İÇERİĞİ:

Kültürlerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rolü olan müzeler, insanların geçmiş kültürleri arasında bağ kurmak ve kurulan bağın kopmamasını amaçlamaktadır. Çünkü müzeler, birer kültür/sanat hazineleridir. Bir milletin kültürünün geleceği, geçmişte yaşananların bilinmesine, günümüze taşınmasına ve geleceğe aktarılmasına bağlıdır.[1]

Bilişsel öğrenmenin yanı sıra, duyuşsal ve devinimsel öğrenmeyi de geliştirme amacını kendisine ilke edinen Bursa Kent Müzesi, bu yıl da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geleneksel resim yarışmasının 10.sunu düzenlemektedir. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini kapsayan bu yarışmada; öğrencilerden, sanatçı Malik Aksel’in şartnamede yer alan eserini, öğrencilerin hayal güçlerine bağlı olarak tamamlayarak resmetmeleri beklenmektedir.

Yaratıcı kompozisyon düzenlemeleri, hayal gücü ve imgelem dünyasının yansıtılması, özgün fikirler, teknik beceri, konuyu ifade ediş biçimi, yarışmanın önemli değerlendirme ölçütleridir.

Malik AKSEL (1903, Selanik – 1987 İstanbul)

Geleneksel halk sanatlarından ve Anadolu köylüsünün yaşamından yola çıkarak figüratif ağırlıklı yapıtlar gerçekleştirmiştir.

1918’de İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’na girmiş, burada resim hocası Şevket DAĞ’ın ilgi ve desteğiyle resim çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. 1921’de eğitimini tamamlayan sanatçı 1928’de Avrupa sınavını kazanarak Almanya’ya gitmiş ve Berlin Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı Resim ve Grafik Sanatlar Yüksek Okulu’nda Grossmann’la resim ve oyma baskı çalışmıştır. 1931’de Türkiye’ye dönmüş, 1932’de Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü (s.Gazi Eğitim Ens.) Resim İş Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanmıştır. Bu yıllardan başlayarak Anadolu’nun çeşitli köşelerine gitmiş, 1939’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin Halkevleri aracılığıyla yürüttüğü yurt gezileri programı dahilinde Sivas ve Denizli’de çalışmıştır. Bu geziler Aksel’in geleneksel halk sanatlarıyla da yakından ilgilenmesine neden olmuştur. Geleneksel halk sanatlarından etkilenerek oluşturduğu bu dönem yapıtlarını 1958’de, önce Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen “Eski Türk El Sanatları”, kısa bir süre sonra da İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen “Halk Resimleri” sergilerinde sergilemiştir. Aksel, yöresel ve folklorik konulardan yola çıktığı resimlerinde Anadolu insanını günlük yaşamı içinde tuvale aktarmıştır. Gerçekçi bir anlayışla çalışan sanatçı bu anlayışını, yer yer Dışavurumcu bir tavır İzlenimci bir renk anlayışıyla yumuşatmıştır. Özellikle mavi, mor, yeşil, turuncu ve sarı renkleri kullanarak yapıtlarına duygulu bir anlam katmıştır. Resim çalışmalarının yanı sıra geleneksel halk sanatlarının, halk bilim ve sanatının kurumsal yönüyle de ilgilenmiştir. Sanatçının, Resim Sergisinde Otuz Gün (1943), İstanbul Mimarisi’nde Kuş Evleri (1959), Anadolu Halk Resimleri (1960), Türkler’de Dini Resimler (1967), Sanat ve Folklor (1971), İstanbul’un Orta Yeri (1978) gibi önemli çalışmaları, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış yazıları bulunmaktadır.

YARIŞMANIN AMAÇLARI:

Öğrencilerin sanatçı Malik AKSEL’i ve eserlerini tanımalarını sağlamak
Resim tamamlama yöntemiyle, verilen eserden yola çıkarak resmin devamını hayal gücünü kullanmak suretiyle kurgulayabilmek, bu yolla da onların hayal dünyalarına ivme kazandırmak
Öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını değerlendirerek sanatı sevmelerini sağlamak
Öğrencileri sanatsal aktivitelere teşvik etmek

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİNE YÖNERGE:

Sayın Öğretmenimiz;

Ekte gördüğünüz Malik AKSEL’in eserini, ölçüsünü değiştirmeden fotokopi yoluyla çoğaltarak yarışmaya katılacak olan öğrencilere dağıtınız. Öğrenci, resmi işaretli alandan keserek 35×50 cm boyutunda resim kağıdının istediği yerine yapıştırmalı ve resmi hayal gücüne dayanarak tamamlamalıdır. Tamamlama yaparken sanatçının üslubuna bağlı kalmak zorunda değildir. Fotokopideki çocuk figürü siyah-beyaz kalmalı ancak resmin devamı renkli olmalıdır. Yapıştırılan resmin beyaz boşluklarına da (çocuk figürünün etrafında kalan beyaz alana) resim devam ettirilebilir.

Öğrencilere Malik Aksel’in eserindeki çocuk figürü üzerine düşünmelerini sağlamaya yönelik sorular sorunuz. Örneğin, “Bu çocuk sizce kim olabilir? Nerede oturuyor olabilir? Kime bakıyor olabilir? Evde oyuncaklarıyla oynayan kardeşine mi yoksa okulda yaramazlık yapan arkadaşına mı? Ya da karşısında ne var acaba da sıkılmış yana dönmüş bakıyor? Biraz düşünün bakalım, bu çocuğu nerede ve ne yaparken, neye bakarken görmek istiyorsanız onu hayalinizde canlandırın ve çizin.”

Önemli olan; yukarıda örneği verilen soruları çoğaltarak öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmek ve bu konunun, öğrencinin yaratıcılığını nasıl tetikleyeceğine tanık olmaktır.

KONU:

Sanatçı Malik Aksel’in şartnamede yer alan eserini, hayal gücüne bağlı olarak tamamlayarak resmetme.

MALZEME:

1- 35 x 50 cm ebadında resim kağıdı.

2- Pastel boya

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda belirtilen şartlara uymayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme 4 kategoride gerçekleştirilecektir;

kategori: 1. ve 2. sınıflar,
kategori: 3. ve 4. sınıflar,
kategori: 5. ve 6. sınıflar,
kategori: 7. ve 8. sınıflar
Her kategoriye ayrı ödül verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

ÇALIŞMALARIN MÜZEYE TESLİM TARİHİ : 15 Mayıs 2015

SONUÇ, ÖDÜL TÖRENİ ve SERGİ : 26 Mayıs 2015

BAŞVURU
A) Çalışma kağıdının arkasına öğrencinin adı soyadı, okulu ve sınıfı mutlaka yazılmalıdır.
B) Çalışmalar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
C) Çalışmalar, okul müdürlüklerince kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını bildirir bir ön yazı ile birlikte, 15 Mayıs 2015 tarihine kadar doğrudan Bursa Kent Müzesi’ne teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULU

Çalışmalar, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç ile övgüye değer eserler belirlenir.

Değerlendirme kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

1- Gonca ERİM – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doçent Doktor)

2- Aysun YÜREKTEN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

3- Müge GÜLTEKİN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

4- Tuğba GÜRKAN ŞENYAVAŞ – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

5- Meltem KARAKUYU ŞANGÜDER – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

6- Dilek YILDIZ KARAKAŞ – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi

ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma ödül töreni, Müzeler Haftası kutlamaları çerçevesinde Bursa Kent Müzesi’nde 26 Mayıs 2015 tarihinde yapılacaktır.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere birer plaket ve 1., 2., 3. ye Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ile hediyeler verilecektir.

Sergilemeye değer bulunan eserler Bursa Kent Müzesi Eğitim Salonunda açılacak bir sergi ile izlenime sunulacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

* Dereceye giren tüm çalışmaların telif hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

* Yarışmaya gönderilen çalışmalar yarışmacılara iade edilmez.

İLETİŞİM

Bursa Kent Müzesi
Adres: Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. No:8

Osmangazi/Bursa

Tel : 224-220 26 26

Fax : 224-220 24 86

Web : www.bursakentmuzesi.com