Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Şiir Yarışması

Türk Dünyası
Türk Dünyası Şiir Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Şiir Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

Şiir yarışması Türkçe yazan bütün şairlere açıktır.

Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belirli bir düzeyde ve Türkçe yazılmış olmalıdır. Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır.

Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları
katılamaz.

Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.

Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.

Katılımcıların daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği herhangi bir yarışmada ödül almamış olması esastır.

Eser sahipleri, “TÜRK DÜNYASI KONULU ŞİİR YARIŞMASI” Özel Şartnamesi ’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Bursa Büyükşehir Belediyesine vermekle yükümlüdürler. PDF formatında imzalı belgeyi eserleriyle birlikte bursasiir@bursa.bel.tr adresine göndereceklerdir.

Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bursa Büyükşehir Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.

Eser sahipleri şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, sonradan; verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gönderilen şiirlerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekmektedir.

Gönderilen şiirlerle birlikte, ayrı bir sayfada eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Eserler ve PDF formatında imzalı taahhütname bursasiir@bursa.bel.tr adresine gönderilecektir. Posta ile ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya son katılım tarihi 30 Temmuz 2022 dir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların ilanı Eylül 2022’dir.

Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Türk Dünyası Şiir Yarışması Ödülleri
Birinci: 8.000 TL
İkinci: 6.000 TL
Üçüncü: 4.000 TL
Teşvik Ödülü (2 Adet): 2.000 TL