Bursa BİLSEM

Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi

Adres  : Veysel Karani Mh. BTSO Eğitim Vadisi Osmangazi / BURSA

Telefon: (224) 216 05 11

Faks   : (224) 216 05 10

Bursa BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi