Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilim Şenliği 2015 Proje Yarışması

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi “Bilim Şenliği’15”
Proje Yarışma Kitapçığı ve Şartnamesi

Bu özet Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Bilim Şenliği’15 Proje Yarışması’na
katılacak öğrencilere ve mucitlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan
öğrenci ve mucitlerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları
kendileri için çok yararlı olacaktır.

Ülkemiz genelinde düzenlenen bilim şenliği proje yarışmasına katılacakların, çalışmalarının
her aşamasında benzer şekilde davranmaları ve konulan ilkelere uymaları, her şeyden önce
kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.
Temel eğitim, orta öğretim, mesleki eğitim öğrencilerine, yükseköğrenim öğrencilerine,
mucitlere yönelik proje yarışmamızın temel amacı insanlarımıza bilimi sevdirmek, bu konuda bir
farkındalık yaratmak, alışkanlık kazandırmak ve analitik düşünce yapısına sahip insanlar yetişmesine
katkı sağlamaktır.

Bursa Bilim Şenliği’15 ana konsepti “Tasarım ve İnovasyon” olarak belirlenmiştir. Proje
yarışmasına başvuru yapacak olan projelerin de bu konsept dahilinde çalışmalarını yürütmeleri
beklenmektedir.

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda bilim toplumu oluşturmak üzere toplumun tüm
kesimlerinin bilime olan ilgisini arttırmak ve bilimi sokağa indirmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz Bursa
Bilim Şenliği’nde siz değerli bilim severleri projeleri ile aramızda görmek istiyoruz.

Tüm Bilim Severlere Başarılar Dileriz.
Bursa Bilim Şenliği Ekibi

1.) Yarışmanın Konsepti
Tasarım ve İnovasyon

2.) Yarışmanın Amacı
Ülkemize bilimi sevdirmek, bu konuda bir farkındalık yaratmak, alışkanlık kazandırmak ve analitik
düşünce yapısına sahip geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayarak öğrencilerde
araştırma, buluş yapma heyecanı oluşturmak.

3.) Yarışmanın Hedefi
– Öğrencileri ve mucitleri bilim ve teknoloji alanlarında üretkenliğe teşvik etmek,
– Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
– Öğrencilerin, çalışmalarında bilimsel düşünce, yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri
kazanmalarını sağlamak,
– Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya
koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
– İlgi ve yetenekler doğrultusunda takım çalışmalarının geliştirilmesiyle birlikte ülkemize yeni
mucitler kazandırmak,
– Proje hazırlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini öğrencilere ve mucitlere
kazandırmak,
– Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip olan katılımcıların keşfedilmesi ve var olan
yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmak,
– Şenlikte finale kalan katılımcılar arasından bilim merkezi formatına uygun projelerin
belirlenerek Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde sergilemek,

4.) Katılım & Başvuru Koşulları
– Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca
bireysel olarak başvuru yapamaz. Grup başvurularında ödül grup temsilcisine verilir.
– Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu
şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
– Yarışmaya girecek olan projelerin Bursa Bilim Şenliği Proje Yarışmasında değerlendirmeye
alınabilmesi için Tasarım ve İnovasyon konsepti kapsamında;

– Hayatı Kolaylaştıran Tasarımlar
– Akıllı Uygulamalar
– Mobil Uygulamalar
– İnovatif Endüstriyel Tasarımlar
– Ergonomi
– Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüşüm ve Çevre
– Geleceğin Ev Aletleri
– Güvenlik ve Emniyet Tasarımı
– Mekanik Fonksiyonellik
Yukarıdaki konulardan birine veya birkaçına girmeleri gerekir.

5.) Hedef Kitle
Temel Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki Eğitim öğrencileri,
Yüksek Öğrenim Öğrencileri,
Mucitler,

6.) Katılım / Başvuru Yöntemi
– Başvurusu yapılan projelerin yarışma başvuru formunda belirtilen koşullara uygun olarak
hazırlanması gerekmektedir.
– Yarışma başvuruları yarışma takvimine göre internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU FORMU

– Başvuru esnasında doldurulması gereken belgeler şunlardır;
– Online başvuru formu
– Taahhütname
– Proje ile alakalı 4 dakikayı geçmeyecek video veya açıklayıcı çizim ve fotoğraf.
Her proje grubu icatlarıyla ilgili poster ve prototip hazırlamak zorundadır. Prototipi olmayan
projeler ön eleme safhasında proje yarışmasından elenecektir.

7.) Değerlendirme Şekli / Ölçütleri
Yarışmaya katılan projelerin formata uygunluğunun kontrol edilmesi; (Ön Eleme Komisyonu)
Proje tanıtım kitapçığında yer alan kriterler doğrultusunda Proje Başvuru Formunun doldurulması
gerekmektedir.

Yarışmacıların başvurusunu yaptığı projelerin kitapçıkta yer alan kriterlere uygunluğu proje
Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Finale kalan projelerin belirlenmesi; (Değerlendirme Kurulu)

Projeler, aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirildikten sonra finale kalacaktır. Finale
kalan projeler 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Bursa Merinos Parkı’nda gerçekleşecek olan Bursa Bilim
Şenliği’nde sergilenmeye hak kazanacaktır.

– Yenilikçilik
– Kullanışlılık
– Sürdürülebilirlik
– Yaygın Etki (Fayda)
– Geliştirmeye Açıklık
– Yapılabilirlik – Uygulanabilirlik
– Özgün Değer
– Anlaşılabilirlik ve Bütünlük
– Etik Değerlere Uygunluk

Değerlendirme sonucu dereceye giren projelerin ödüllendirilmesi; (Yarışma Jürisi)

Bursa Bilim Şenliği Proje Yarışması kapsamında finale kalan projeler arasından şenlik süresince alanda
jüri değerlendirmesi ve www.bursabtm.org web sitesi üzerinden halk oylaması ile dereceye girenler
belirlenecektir.

Yarışma Jürisi: Şenlik alanında projelerde yapacakları incelemeler sonucu genel değerlendirmeye %80
etki edecek şekilde puanlamada bulunacaktır.

Halk Oylaması: Şenlik alanında sergilenecek projeler www.bursabtm.org web-sitesi üzerinden %20
etki edecek şekilde halk oylamasına sunulacaktır.

8.) Başvuru, Değerlendirme ve Ödüllendirme Takvimi

Ön Eleme Komisyonu:
– Bursa Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri
– Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Temsilcileri
– BEBKA Temsilcileri
– Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcileri

Değerlendirme Kurulu:
– Bursa Büyükşehir Belediyesi Temsilcileri
– Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Temsilcileri
– BEBKA Temsilcileri
– Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcileri
– Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcileri
– Akademisyenler
– İş Adamları, Sanayiciler
– Kentin Kanaat Önderleri
– Gazeteciler

Yarışma Jürisi:
– Sektöründe lider iş adamı, sanayici, alanında duayen akademisyen ve kamu
sektöründen karar vericiler.

9.) Ödüllendirme
Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen projelere aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir.

Kategoriler;
– Temel Eğitim Okulları Projeleri
– Orta Öğretim Okulları Projeleri
– Mesleki Eğitim Okulları Projeleri
Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

– Yüksek Öğrenim Kurumları Projeleri
Birincilik Ödülü : 6.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

– Mucitler
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 7.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL

10.)Diğer Hükümler
– Başvuru formunda istenilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulmak zorunludur.

– Başvuruda bulunan proje eğer yeni bir icat ise, Türk patent Enstitüsü’nde (TPE) marka tescili,
faydalı model gibi hükümlerce korunmaya alınmışsa belirtilmek zorunludur. Bu konuda
ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai, adli ve mali sorumluluk başvuru sahibine aittir.

– Başvuruda bulunacak tüm tasarımlar, bilimsel etik kurallarına (kopya, çalıntı olmayacak
şekilde) uygun olmalıdır. Bilimsel Etik Kurallarına uygun olmayan projeler değerlendirme dışı
bırakılacaktır.

– Yarışmada dereceye giren proje sahipleri alacakları birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri
dışında projesinin Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde etkinlik tarihinden itibaren 1 yıl
süresince sergilenmesini kabul eder ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ekstra bir telif
ücreti ya da başka bir ücret talep etmeyeceğini yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılır.

– 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında Şenlik süresince finale kalan;
Milli Eğitime bağlı okullardan gelen katılımcılar için öğle yemeği,
Yükseköğrenim kurumlarından gelen katılımcılar için öğle yemeği ve şehir dışı
katılımcılar için konaklama ve ulaşım,
Mucit katılımcılar için öğle yemeği ve şehir dışı katılımcılar için konaklama,
Projelerin şenlik alanına ulaşımı ile ilgili masraflar katılımcıya aittir.

– Değerlendirme kurulu, değerlendirme sürecinde belirlenen kategorilerde ödül verme ya da
ödülü iptal etme hakkını kendinde saklı tutar.

– Öğrencilerin veya mucitlerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya
da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır; ancak, bu destek, bilgi alma ya
da laboratuvarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır. Öğrencilerin
bir üniversitede yürütülmekte olan bir araştırmaya katılıp burada yaptığı çalışmaları proje
olarak sunması bu yarışmanın ruhuna ve var oluş nedenine aykırıdır.

BURSA BİLİM ŞENLİĞİ EKİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Web sitesi:www.bursabtm.org
e-posta:proje@bursabtm.org
Yarışma ve Organizasyon: Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi / 0(224) 250 50 63
Yetkili Kişi İletişim: Burak Topkaya – Samet Tuna
Adres: Altınova Mah. Fuar Caddesi No:23 Bursa / Türkiye