BURSA 3. YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK

BURSA 3. YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIK SEMPOZYUMU PROGRAMI

Crown Plaza Nilüfer Salonu  / 14 Aralık 2012 Cuma – Bursa

13:30 – 14:00     Kayıt

14:00 – 14:10     Açılış Konuşması

                               Oya Coşkunöz YÖNEY , BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

                               14:10 – 14:15     Kum Sanatı Gösterisi, Veysel Çelikdemir / Kum Sanatçısı

14:15 – 15:15      1. OTURUM –Teknoloji ve Yenileşim

                               Süreyya CILIV , Turkcell CEO’ su

Oturum İçeriği

Strateji farklılaşmayı sağlar ve rekabet gücünün temel unsurunu oluşturur. Hızla gelişen teknoloji ise hem yaşama hem de iş yapma tarzımızı değiştirerek dünyayı dönüştürmektedir. Farklılaşma bu dönüşümü yakalamak ve yönlendirmekle ortaya çıkacaktır. Dönüşümü yönlendirmek istiyorsak, kendimizi ve çevremizi yeniden var ederken, yarattığımız katma değeri paylaşarak, bu dönüşümün ana unsuru haline gelmeliyiz. Yenilik, fikir ve metotların ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşmesidir.

Oturumda, teknolojinin hayatı yeniden şekillendirerek, kesintisiz iletişimin ve sonsuz ilişkiler ağının gerçek zamanda yaşandığı bir dünyaya geçişin heyecanını içimizden gelen uygulama örnekleriyle fark edeceksiniz.

15:15 – 15:30     KAHVE ARASI

 

15:30 – 16:30      2. OTURUM – Makro ve Mikro Boyutta Yenileşim Yönetimi

                               Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI , Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi,

                               Umut AKPINAR , Triodor CEO’ su,

                               Prof. Dr. Figen KADIRGAN , Selektif Yönetim Kurulu Başkanı.

                               (Soru – Cevap)

                              

Oturum İçeriği

Yenilikçilik; strateji tartışmalarının vazgeçilmez bir parçası olarak düşünülmektedir. Ancak, yenilikçilik stratejilerinin hayata geçirilmesi ve başarıya ulaşması için bu stratejilerle iş süreçlerinin, organizasyon yapısının, şirket kültürünün, yönetim sistemlerinin, çalışma ortamlarının bu stratejilerle uyumlu bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Üstelik bu dönüşümün uygun işbirlikleri içinde gerçekleşmesi, sanayi ve akademi arasında doğru nitelikte ilişkilerin

Oturumda ulusal teknoloji ödülüne layık bulunmuş farklı nitelikteki kurumların yenileşim sürecini nasıl yaşadığı, temel bilginin üretildiği akademik dünya ile uygulamanın sağlandığı sanayi arasındaki işbirliğinin nasıl çözümlendiği uygulama örnekleriyle ele alınacak.

16:30 – 16:45     KAHVE ARASI

16:45 – 16:50     Kum Sanatı Gösterisi, Veysel Çelikdemir / Kum Sanatçısı

16:50- 17:50 3. OTURUM – Bursa’nın Yenilik Potansiyeli ve Stratejik Pazarlama

                        Dr. Cem Okan TUNCEL , Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı,

                        Zeynep Sarılar AKALTAN , Mobilera CTO’ su.

                       (Soru – Cevap)

Oturum İçeriği

Yenileşim sistemleri ve ekonomik gelişmenin birbiriyle bağlantılı olduklarını ve bölgesel kümeler içinde hızlandığını biliyoruz. Bursa’nın tekstil, otomotiv ve makine gibi imalat sanayinin de itici gücü olduğunu biliyoruz. Oturumda, Bursa bölgesi imalat sanayinde yenileşim süreçlerinin durumunu,  kuvvetli yönleri ile gelişmeye açık alanlarını dinleyebileceğiz.

Ürününüzü tasarladınız. Kime, nasıl ve kaç liraya satabileceğinizi de düşünüyorsanız, pazarlama yöntemlerinizi gözden geçirme vaktinin çoktan geldiğine inanmalısınız.

Bir yandan teknolojinin tüm engelleri ortadan kaldırarak kesintisiz iletişimin günlük yaşamın parçası haline gelmesi bir yandan küreselleşen dünyadaki kültür değişikliği, artık ürünlerinizi veya hizmetlerinizi kullanacak kişilerin sizden tasarım aşamasında söz hakkı istediğinin farkında olmalısınız. Konuşmacımız, pazarlamanın yeniliklerle kopmaz bağı hakkında uygulamanın içinden gelen deneyimlerini bizlerle paylaşacak.

17:50 – 18:00     Plaket Takdimi ve Kapanış

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin