Burs Veren Kuruluşlara Avrupa Birliğinden Ek Fon

Araştırma Bursu veren Kuruluşlar için Ortak Fon Programı Nedir?
(CO-FUNDing of regional, national and international programmes-COFUND)

Programın amacı
Bu program, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimine yönelik yeni bölgesel, ulusal ve uluslararası burs programlarının oluşturulması veya var olan programların desteklenmesi amacıyla ek fon sağlar.

Kimler faydalanabilir?
Araştırma bursu veren kamu kurumları, devlet tarafından araştırma bursu vermelerine izin verilen özel kuruluş ve vakıflar veya Avrupa düzeyinde araştırmacıların dolaşımını destekleyen uluslararası kuruluşlar COFUND programına başvurabilir.

Program Kapsamında Neler Finanse Edilir?
COFUND başvurusunda bulunan kuruluşlar var olan veya yeni oluşturacakları burs programlarının desteklenmesi için çok yıllık proje önerileri sunarlar. Proje önerisinde belirtilen burs ve eğitim programlarının doktora derecesine sahip veya en az dört yıl araştrıma tecrübesi bulunan deneyimli araştırmacıların yaşam boyu kariyer gelişimine ve eğtimine katkıda bulunması gerekir.

Bu amaçla söz konusu burs programlarının,

• Araştırmacıların yurt dışına gitmeleri
• Araştırmacıların yurt dışından gelmeleri
• Avrupa’ya tersine beyin göçü

unsurlarından en az birini desteklemesi gerekir.

Burs programlarının bütçesine ilişkin asgari veya azami bir sınır olmamasına karşın, programların ilgili oldukları bilimsel alan ya da coğrafi bölgeyi etkileyebilecek nitelikte olması beklenir. Bu programlar geniş kitlelere ilan edilmiş olmalı ve başvurular açık bir şekilde yapılmalıdır. Burs verilecek araştırmacıların seçimi uluslararası değerlendirmeye açık olmalı ve liyakat esasına dayanmalıdır.

COFUND desteklenmesi kabul edilen burs programlarında araştırmacı başına düşen masrafları sabit olarak yüzde 40 oranında finanse eder. Bir kuruluşa verilebilecek en yüksek katkı miktarı 10 milyon Avrodur. Bu katkı belirlenirken, desteklenen programlar dahilinde bir araştırmacı başına düşen bir yıllık masraf belirlenir. Bu miktarın araştırmacı sayısı ve burs verilecek yıl sayıları ile çarpılması ile elde edilecek program bütçesinin yüzde 40’ı sabit COFUND desteğini oluşturur. Burs programlarına destek verilmesi kabul edilen kuruluşlarla yapılan hibe anlaşmalarının süresi 24 ila 60 ay arasında olabilmektedir. Hibe anlaşmasının başlangıcından önce başlayan veya bitiminden sonra devam eden burslarda, yalnızca Hibe anlaşmasının süresi dahilindeki masraflar karşılanır.

Süregelen burs ve araştırma eğitimi programlarının COFUND tarafından desteklenmesi için hazırlanan proje önerilerinde, COFUND tarafından sağlanan desteğin var olan fonların yerini alamayacağı, sadece araştırmacıların uluslararası dolaşımının daha çok desteklenmesi ya da çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı olarak kullanılabileceği dikkate alınmalıdır.

COFUND proje önerileri değerlendirilirken burs programlarında desteklenecek araştırmacıların şeffaf bir seçim süreciyle belirlenmesi, araştırmacılara eşit davranılması, başvuru sürecinin kolaylığı, bursu yönetecek kuruluşun kapasitesi ve burs programının araştırmacıların kariyerine katkısı dikkate alınır.

AB 7. Çerçeve Programı Marie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında araştırma bursu veren ya da yeni burs programları oluşturmak isteyen üniversiteler, kamu kurumları, vakıflar için ek fon programı olarak adlandırılan  COFUND (CO-FUNDing of regional, national and international programmes) programı 2013 yılı çağrısı 10 Temmuz 2012 tarihinde açılmış olup, 5 Aralık 2012 tarihine kadar başvuruları kabul edecektir.

COFUND Programı 2013 Yılı Başvuru Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Sorularınız ve birebir görüşme talepleriniz için [email protected] adresi aracılığıyla bizlerle bağlantıya geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Marie Curie Ekibi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin