Burs Başvurusu Darendeliler Kültür Sağlık Ve Eğitim Vakfı

Vakfet, yaşa, yaşat felsefesiyle yola çıktık. Yardıma muhtaç öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeyi ve eğitim faaliyetlerini desteklemeyi kendimize görev edindik. Tüm insanlığın faydasına yönelik çözümler üretmeyi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı, amatör sporların gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Başvuru şartları
Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak,
Türkiye’de ikamet ediyor olmak
Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.
Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak,( KYK Hariç)
Aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması
Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

Başarı kriterleri
Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda öncelik verilir.
Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), okuyor olmak,

Online Burs Başvurusu kabul olup evrak göndermesi istenilen aday bursiyer öğrenci, burs başvurusunu 15 Eylül -30 Eylül tarihleri arasında, evrakların aslını vakıf merkezimize ulaştırarak tamamlayabilir.

Aşağıda sayılan belgelerin plastik dosyaya konulup gönderilmesi gerekmektedir.
1) DASEV ONLİNE BURS BAŞVURU FORMU
2) DASEV VAKIF GÖNÜLLÜĞÜ TAAHHÜT BELGESİ
3) NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
4A) YERLEŞTİRME SONUÇ VE ÖĞRENCİ BELGESİ
4B) TRANSKRİPT VE ÖĞRENCİ BELGESİ​
5) VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
6) YERLEŞİM YERİ ADRES BELGESİ
7) MALİ DURUMU GÖSTERİR BELGE
8) ADLİ SİCİL BELGESİ
9) KARDEŞLERİN ÖĞRENCİ BELGESİ

Burs Başvurusu için Tıklayınız

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuruda bulunan her öğrencinin gelir durumuna esas olacak ölçütler

Net asgari ücretten az geliri olanlar 70 puan

Net asgari ücret ile net asgari ücretin 1,5 katı arasında geliri olanlar 60 puan

Net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı arasında geliri olanlar 50 puan

Net asgari ücretin 2 katı ile 2.5 katı arasında geliri olanlar 30 puan

Net asgari ücretin 2,5 katı ile 3 katı arasında geliri olanlar 20 puan

Net asgari ücretin 3 katı ile 4 katı arasında geliri olanlar 10 puan

Yukarıdaki kriterlere göre hesaplanacak puan, öğrencinin gelir durumuna esas alınacak puanını gösterir.

Yukarıdaki puanlama, anne ve babanın toplam gelirleri üzerinden yapılacaktır.

Evli olan öğrencilerin ise, kendisi ve eşinin toplam gelirleri üzerinden yapılacaktır.

2. Öğrencinin sosyal durumu dikkate alınarak yapılacak değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Öğrenim gören kardeşler için azami 10 puan,

(Yüksek öğrenim gören her kardeş için 4 er puan, lise ve dengi okullarda okuyan her kardeş için 2 şer puan verilir. (Uzaktan eğitim gören okullar hariçtir).

b) Anne ve babası ölmüş olanlar 20 puan, Biri ölmüş ise 10 puan,

c) Ailesinin oturduğu yer sınırları dışında öğrenimlerini sürdürenlere 10 puan,

.d) Aile fertlerinden biri sürekli hasta, sakat veya iş göremez ise 10 puan,

e) Aile ile Büyük anne, Büyük baba birlikte oturuyorsa 5 puan,

f) Kız öğrencilere 5 puan,

g) Anne ve babası boşanmış ise 10 puan

Bir aileden en fazla bir öğrenciye burs verilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here