Burs Başvuru Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası

Değerli Öğrencilerimiz; Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl geri ödemesiz olarak verdiğimiz, bu yıl da Okullarında başarılı olan, desteğe ihtiyaç duyan ve Gerekli Burs başvuru koşullarını taşıyan 30 Öğrencimize aylık 200.00 TL olarak vereceğimiz Burs Başvuruları bugün itibariyle başlamıştır.

Yapılacak değerlendirme ile başvurular arasından uygun bulunan öğrencilere Burs verilecektir.

Şartları taşımayan öğrencilerin Burs başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Konu ile alakalı sorularınız için 0(224) 573 81 69 (dahili-113) numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca Burs ile ilgili Genel şartlara ekte koyduğumuz Burs Başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

Genel Şartları taşıyan öğrencilerimizin, Burs Başvuru formu ve gerekli evraklarla birlikte odamıza başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR
a) T.C vatandaşı olmak.
b) Çalışkan ve Başarılı olmak.
c) Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak.
d) Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak veya ara sınıfta okuyor olmak.
e) İkametgâhının Orhangazi olması veya üniversite öncesi eğitim ve öğretiminin büyük kısmını Orhangazi’ de tamamlamış olmak,
f) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda olması.
g) Devlet aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli sicil kaydının olmaması, herhangi bir idari ve disiplin soruşturması bulunmaması.
h) Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin almakta olduğu burslarının devam edebilmesi için, eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması, yıl sonunda da bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olduğunu 1. ve 2. yarıyıl sonunda okuldan getirileceği resmi transkript belgesi (okul tarafından mühürlenmiş imzalanmış olacak) ile ispatlamak.
ı) Ara sınıflarda okuyup, yeni başvuruda bulunan öğrencilerin, okuldan alacakları transkript belgelerini ve sınıf geçtiklerine dair öğrenci işlerinden alacakları belgeleri başvuru formuna eklenecek.
i) Yükseköğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.
j) Burslar içinde bulunulan eğitim öğretim dönemi için verilmektedir. Her yıl yapılacak başvurularla burs alacakların listesi yeniden oluşturulacaktır. Burs almak isteyen öğrenciler her yıl yeniden başvurmak zorundadır.
k) Burs alacak öğrenciler, yapılacak puanlama sonrasında formda verdikleri cevaplara göre alacakları puan sıralamasına göre belirlenecektir.
l) Burs başvurularının fazla olması durumunda yönetim kurulunun kararıyla noter kurasına başvurabilecektir.
m ) Başvurulardan meclisçe belirlenen sayıda burs hakkı kazanan öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda, meclisçe belirlenen sayıdaki burs hakkı kazanmış öğrenciye dağtılacak hibe miktarı, o yıl için burs almaya hak kazanan öğrencilere eşit şekilde pay edilerek dağıtılabilecektir.
n ) Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin, eğitim aldığı her iki dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması ve yıl sonunda bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir. O yıla ait ilk dönemde en az bir dersinden başarısız olan öğrencinin bursu kesilerek, sırasıyla yedek listedeki öğrencilere burs verilir.
ö) Bu form ile yerine getirilmesi istenen şartları yerine getirmeyen öğrenciye burs verilmeyecek, istenen belgelerde herhangibir sahte evrak düzenlenmesi halinde hak kazanılan burs sonlandırılacaktır.
p) Her yıl Oda web sayfasından ilan edilen burs başvuru tarihleri arasında burs başvurusunu zamanında yapmak.
r) Burs başvuruları ve sonuçlarına yönelik yapılacak duyuruları www.orhangazitso.org.tr web adresinden takip etmek
s) Öğretim yılı içersinde burs ödemeleri Eylül-Mayıs ayları arasında yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
a) Lise veya dengi okul diploma fotokopisi (okulundan onaylı veya aslı ile birlikte)
b) Vukaatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm aile bireylerini gösteren),Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Adli Sicil Kaydı
d) Gelir ve maaş belgeleri
e) İkametgah belgesi
f) İkamet edilen konut kira ise kira kontratı, konut kredisi ödeniyor ise bankadan alınacak yazı.
g) 1 adet fotoğraf
h) Yükseköğretimde okuyan kardeş var ise, bu kişiye ait öğrenci belgesi.
ı) Okul kazananlardan kazandıklarına dair ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi, (Okul başladığında, okul kayıt belgesi veya öğrenci belgesi ayrıca alınacaktır. Bu belgeyi getirmeyenlere burs ödemesi başlatılmayacaktır).
j) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler okuldan alacakları transkript belgeleri ve sınıf geçme belgeleri başvuru formuna eklenecektir. (bu belgeler gelmeden burs verilse dahi ödeme yapılmayacak ve burs hakkı diğer öğrenciye geçecektir).
k) Burs başvuru formu İçin Tıklayınız