Burası Burdur, Doğada Dur Projesi

Projesi

Burası Burdur, Doğada Dur Projesi

 

AMAÇ

Projemizin genel amacı bitkiler yoluyla doğanın işleyişi hakkında temel bilgilere sahip, doğa ve doğa sorunlarına karşı duyarlı, farkındalığı ve değer algısı yüksek, doğaya karşı olumlu tutum geliştirmiş, bilimsel süreç becerileri ve yaratıcılıklarını kullanabilen, doğanın sunduklarını sanata entegre edebilen, sanat ve temel bilimler etkileşimini disiplinler arası değerlendirebilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projemizin özel amaçları ise;

– Öğrencilere sınıf dışında zengin bir ortam sağlayan doğada klasik öğretme metotlarının dışında doğada gözlem yapma ve öğrenme uygulamalarıyla (oyun, drama, sanatsal aktivitelerle,…) doğa eğitimi verilmesini sağlamak,
– Katılımcıları çevreyi tanıma ve doğanın dilini öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde motive etmek,
– İletişim, sorumluluk, problem çözme, akıl yürütme, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma bunun yanı sıra bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler kazandırmak,
– Disiplinler arası etkinliklerle doğa, sanat, kültür, bilim, teknoloji ve temel bilimler etkileşimini disiplinler arasındaki ilişkileri kavratmak,
– Bilimsel problem çözebilme ve bilimsel düşünme becerileri kazandırmak,
– Çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerini sağlamak,
– Farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşmalarını, birbirini anlamalarını, empati kurabilmelerini ve bu ilişkileri uzun vadede sürdürebilmelerini sağlamak,
– Yaşadığı yörenin, çevrenin doğa ve kültürel özelliklerinin tanımalarını sağlamak,
– Bilimsel düşünme yeteneği ile doğadaki olayların neden ve sonuçlarını bulup, bunları toplum adına yararlı bir şekilde kullanıp verimli bireyler olmalarını sağlamaktır.

HEDEF KİTLE
Bu projede tek dönemlik olup, hedef kitle 2016-2017 eğitim öğretim yılında Burdur ili merkez ve ilçelerinde ortaokulda eğitim gören 6-8.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir.
Projenin amaçları doğrultusunda sekiz gün boyunca öğrencilerden tüm gün olarak planlanan etkinlikler ile doğada gözlem ve inceleme yapmaları ve doğa etkinlikleri ile birbirini destekleyici sanat etkinlikleri yapmaları beklenmektedir.

Burdur’da öğrenim gören 30 6-8.sınıf öğrencisinin hedef kitle olarak belirlendiği projede 30 öğrencinin;

– %30’u Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerden,
– %20’si çocuk esirgeme yurdunda kalan öğrencilerden,
– %50’si de Burdur’un merkez ve diğer ilçelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerinden
seçilecektir.

Başvuru Tarihi: 12 – 25 Haziran 2017

Proje Tarihi: 7 – 14 Eylül 2017

Ayşe ŞİMŞEK
Proje Yürütücüsü

Proje Detay ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız

Burdur Alpaslan Ali CAN Bilim ve Sanat Merkezi
Telefon: +90 248 233 24 57
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin