Buluş Şenliği Invention Challenge

Invention Challenge İstanbul Buluş Şenliği yarışması bu yıl yedincisi ile karşınızda
Bu yılın yarışması “Tırman Pinpon Topu” adını taşıyor. Amaç ve kurallar aşağıda verilmiştir. Yarışma ile ilgili sorularınızı aşağıdaki irtibat
yollarından birisi ile Tamer Kaplan’a iletebilirsiniz.
                                                                                   0216 4201882, 0530 5134750, tkaplan@bulus.ws

Cihaz ile ilgili kurallar ve istenen özellikler:

1)

            a) Cihaz kural hakemince yarışma başlangıcında verilmiş ve bünyesine aldığı bir pin pon topunu, 2 metre yüksekte bulunan tavana değdirebilecek. (Bu temasın net olarak gözlenebilmesini sağlayınız. Yani top tavana değiyorken içi görülmez bir kutu vs. içinde olmasın)

            b) Cihaz, bu pinpon topunu en azından 5 saniye süreyle (bu süre daha önce 2 saniye olarak açıklanmıştı, lütfen dikkat ediniz) tavana değiyor durumda tutabilecek. Top tavana değdiği anda kesintili bir temas olabilir. Top daha sonra sürekli temas halinde kalmalıdır. 

            c) Standart tenis topu (2,7 gram ağırlığında, 40mm çapında) üzerinde herhangi bir kalıcı hasara yol açmayacak. Top, tavan veya yarışma düzeneğin herhangi bir yerine yapıştırıcı madde temas edemez. Pinpon topunda yarışma öncesinde, sırasında ve hatta sonrasında kalıcı bir hasar (çatlak veya göçük) oluşturan cihaz diskalifiye edilecektir.

            d) Cihazın yarışma öncesi (start verilmeden önceki) en büyük boyutları 50 cm yükseklik, ve 120 cm x 120 cm taban alanında olabilir. Pinpon topu yarışma başında bu boyutların içine dahil olmalıdır. 

            e) Güvenli enerji kaynakları kullanılmalıdır. Güvensiz enerji kaynaklarına örnek olarak kimyasal patlayıcılar, kostik gazlar, roket motorları sayılabilir. Yüksek basınçlı gaz sistemleri ve güvenliliği kesin olmayan enerji kullanılacağında mutlaka önceden onay alınız.

            f) Tek bir eylemle (bir ipin kesilmesi, düğmeye basılması, pimin çekilmesi gibi) başlatılabilmelidir. Başlatan kişinin sisteme dinamik veya potansiyel enerji aktarmasından kaçınılmalıdır. Tüm depolanabilir enerji sistemleri yarışma başlamadan doldurulmuş olmalıdır.

            g) Zehirli/zararlı ve güvensiz olmayan her türlü malzeme kullanılabilir. Gaz ve sıvılar eğer kullanılacaksa pinpon topu ile temas haline gelmemelidir. Örnek olarak, pinpon topunu yüksek basınçlı bir akışkan püskürmesi ile ittirmek suretiyle tavana yapıştıramazsınız

            h) Zarar verilmedikçe tavanı taşıyan düşey direğe yarışma başlamadan, yarışma sırasında ve sonrasında temas edebilir. Geometrik detaylar için 7 numaralı kurala bakınız

            i) Zarar verilmedikçe tavana, yarışma başlamadan, yarışma sırasında ve sonrasında temas edebilir. Geometrik detaylar için 7 numaralı kurala bakınız

            j)        Yarışma günü verilecek kayıt numaranızı cihazın ön tarafında görünen bir yerine asınız.

            k)      Cihazı yere sabitlemek veya yapıştırmak için araç kullanmayınız. Cihaz, yarışma süresince kendi ağırlığı ile sabit duracaktır. Cihazın ağırlığını arttırıcı tedbirler alınabilir. 

            l)        Eğimli yüzeye karşı ayarlanabilir olmalıdır.

           m)    Eleme gerektiği takdirde elemeye ve final yarışmaya gelen cihazlar aynı olmalıdır.

           Ana çalışma prensibine sadık kalarak (boyut, enerji türü ve kaynağı, topu kaldırma yöntemi ) minör değişiklikler yapılabilir. Cihaz eleme sırasında yarışma yetkilisince işaretlenebilir.

 TAVAN

2)      Tavan ve destek yapısı şu özelliklere sahip olacaktır:

a.       Tavan ve destek kısmı tahta ve metalden mamul olacaktır.

b.      Tavan ve desteğin geometrik yapısı şekilde görüldüğü gibidir.

c.       Tavanın yerden yüksekliği ortalama 2 metre olacaktır. Yer düzensizliğine bağlı ufak farklılıklar mümkündür.

d.      Tavanı taşıyan direk 0,5 mm kalınlığında 1012 karbon alaşımlı çelik levha ile kaplı olacaktır. Direk 15 cm genişliğinde olacaktır. Çelik levha 10 x 10cm kesitli direğe çakılı 6mm kalınlığında sunta plakanın üzerine monte edilmiş olacaktır. Direk, 1% tolerans dahilinde düşey doğrultuda olacaktır

e.       Tavan 0,5 mm kalınlığında 1012 karbon alaşımlı çelik levha ile kaplı olacaktır. Çelik levha 40 cm genişliğinde 75 cm uzunluğundaki tavanı tamamen kaplayacaktır. Çelik levhanın arkası bir kontrplak (plywood) ile desteklenecek ve 5 x 10cm kesitli kirişlere monte edilecek. Tavan, yatay düzlemde olacak

f.       Tavan ve tavanı taşıyan destek yapısı, tabana koyulacak bir balast ağırlığı ile sabitlenecek. Bu balast ağırlığı en azından 25 kg ağırlığında olacak. Tüm yapının doğru yerleşimi ve doğrultu ayarları için ayar vidaları kullanılacak.