Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;

T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,
Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerini,
Üç adet fotoğraflarını,
Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde,Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :Müracaat edenlerin üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan

“Üniversitemiz Birimlerinde Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İLAN DETAYI

08.03.2014 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 24.03.2014

NOT: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLAR ARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI’NA ALINACAK OLAN 1 ADET DOÇENT KADROSU “YRD.DOÇ.”OLARAK, ULUSLAR ARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALINA ALINACAK OLAN 1 ADET “DOÇENT” KADROSU “YRD.DOÇ.” OLARAK YAYINLANMIŞTIR.