BULAŞIK SÜNGERİ VE KABAK LİFİNİN MİKROBİYEL

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

BULAŞIK SÜNGERİ VE KABAK LİFİNİN MİKROBİYEL
YÜKÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Öğrenci: CEREN PAMUK Öğrenci: ZEYNEP AŞİNA ARAT
Danışman: GİZEM YURTDAŞ

Ev mutfaklarında en çok kullanılan ürünlerden biri bulaşık süngeridir.
Yaygın olarak kullanılan bulaşık süngeri poliüretan ve selülozdan
üretilir. Günlük kullanımda yaygın olmayan, kabak lifinin olgunlaşmış
meyvesinden elde edilen sünger ise kabak lifidir ve doğaldır. Yakın
zamanda yayımlanan, National Sanitation Foundation (NSF) tarafından
yapılan araştırmada E.coli bakterisi de dâhil koliform bakterilerinin en
yoğun bulunduğu eşya, bulaşık süngeri olarak tespit edilmiştir (NSF,
2011). Yapılan araştırmada evlerde bilinenin aksine en kirli yerlerin
banyo/tuvalet değil mutfak olduğu belirtilmiştir. Araştırma sonucundan
ilham alarak yaptığımız çalışmamızda evlerde kullanılan bulaşık
süngeri ve kabak lifinin mikroflorasının belirlenmesi amaçlanmış ve bu
amaçla 15 gün boyunca aynı ortamda, aynı kullanım sıklığıyla bulaşık
süngeri ve kabak lifi mutfakta temizlik, bulaşık gibi işlerde
kullanılmıştır. Bu süre sonunda bulaşık süngeri ve kabak lifindeki
toplam canlı bakteri ve E.Coli ile diğer koliform bakteri sayımı analizleri
yapılmıştır. Analizler sonucunda, bulaşık süngeri ve kabak lifinde
yüksek miktarda koliform bakteri saptanmıştır. Kabak lifinde koliform
bakteri kolonisi daha az tespit edilmiştir.