“Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu Fotoğraf – GİF ve Kısa Film ile Afiş ve Slogan Yarışması

“Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu Fotoğraf – GİF ve Kısa Film ile Afiş ve Slogan Yarışması

YARIŞMA GENEL KURALLARI

Yarışma Görsel Tasarım (Kısa Film, Fotoğraf ve GİF), Afiş ve Slogan olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşmaktadır. Her yarışmacı kendine ait özgün en fazla 1 adet eserle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmanın genel teması olan araç içi emniyet kemeri kullanımı teması dışında başka bir konu işlenmeyecektir.

Eserlerde aynı kare içerisinde başka bir trafik kural ihlalini gösteren ve benimseten durumlar ve çağrışımlar bulunmayacaktır.

Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme (resim, senaryo, söz vb.) bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

Görsel tasarım (kısa film, fotoğraf ve GİF), afiş ve sloganlarda herhangi bir kurum kuruluş, siyasi parti, örgüt vb. yapılara ait sembol, simge, yazılı ve sözlü ifadenin yanı sıra herhangi bir grubu, oluşumu, kişiyi kınayıcı, küçük düşürücü, onur kırıcı tarzda ifadeler bulundurulmayacaktır.

Görsel tasarım (kısa film, fotoğraf ve GİF), afiş ve sloganlarda toplumun genel ahlak ilkelerine aykırı, cinsel ve/veya cinselliği çağrıştırıcı herhangi bir yazı resim ifade görsel vb. ifade bulundurulmayacaktır.Tespit edildiği takdirde eser derecelendirmeye girmiş olsa dahi diskalifiye edilecektir.

Yarışma kurallarına uygun bulunmayan eserler, kayıt aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan yürütme kurulunca değerlendirmeye alınmayacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü Yürütme Kurulu hiçbir suretle onaylamada değerlendirmeye alınmayan eserlerden sorumlu tutulamaz.

Aynı eser kategorisinden iki veya daha fazla eser aynı sayıda beğeni alırsa yarışma yürütme kurulu tarafından dereceleri değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışmanın organizasyonuna (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği) veya sonuçlarına yönelik hiçbir itiraz kabul görmeyecektir.

Tüm kategorilerde yarışmaya katılan eserler www.bukemersanacokyakisir.com web sitesi üzerinden yapılan oylamada, en çok beğeni sırasına göre kendi kategorisinde ödüllendirmeye tabi tutulacaktır.

18 yaş altı bireylerin kanuni temsilcilerinin (veli/vasi) izni olmaksızın eserlerde resimleri kullanılamaz. Kullanılması durumunda hukuki sorumluluk tamamı ile eser sahibine aittir.

Katılımcılar yaptıkları başvuru ile hazırlamış olduğu fotoğraf – GİF, afiş, slogan ve kısa film kategorilerindeki tüm eserlerde; kullanacakları tasarım, görsel, dizayn vb. gibi materyallerde dahil olmak üzere bizzat kendilerince üretildiğini, eserlerin kullanım haklarının kanunen kendilerine ait olduğunu ve daha önce benzer nitelikli bir yarışmalarda kullanılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt eder. Yarışma şartnamesinin bizzat kendilerince okunduğunu eserlere ait telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği’ne devredildiği başta olmak üzere tüm şartları kabul eder.

Katılımcılar ve oy kullananlar, kişisel bilgilerini tam ve doğru olarak iletmek zorundadır. Eksik ya da yanlış beyan edilmiş bilgilere sahip katılımcılar, ödül kazansalar dahi bu haklarını kaybedeceklerdir. Kişisel bilgiler ile ilgili yanlış beyanlarda bulunulması, yarışmaya katılım şartları ile belirlenen kuralların ihlal edilmesi, yarışmayı haksız usul ve yollarla kazanmaya çalıştığının tespiti, aynı kişinin birden fazla kimlik bilgisiyle yarıştığının ve/veya oy kullandığının tespit edilmesi durumunda, yarışmacı ödül kazanamaz. Oy kullanıcılarının haksız usul ve yollarla oy kullanarak yarışmacının kazanmasını sağlaması ve bunun tespiti durumunda da oy kullanıcının tüm oyları geçersiz sayılır ve yarışmacı ödül kazanamaz. Bu gibi durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliğinin herhangi sorumluluğu olmadığı gibi söz konusu durumlar sebebiyle ilgili fiilleri gerçekleştiren kişiler üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zararı tazmin edeceklerdir.

Başvurular ücretsizdir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
GÖRSEL
18 yaş üstü tüm bireyler Fotoğraf – GİF ve Kısa Film yarışmasına katılabilecektir. 18 yaş altındaki bireyler kendi adları ile bu kategorideki yarışmaya bizzat katılım sağlayamayacak olup eserlerini yalnızca kanuni temsilcileri adıyla (veli/vasileri) yarışmaya katılım sağlayabileceklerdir.

AFİŞ
Ülkemizdeki tüm ortaokul öğrencileri Afiş yarışmasına katılabilecektir. Katılımcıların eserlerinin dereceye girmesi durumunda katılımcılardan ayrıca öğrenim belgelerini ibraz etmeleri istenecektir. Ödülleri kanuni temsilcileri (veli/vasi) ile birlikte verilecektir.

SLOGAN
Ülkemizdeki tüm ortaokul öğrencileri Slogan yarışmasına katılabilecektir. Katılımcıların eserlerinin dereceye girmesi durumunda katılımcılardan ayrıca öğrenim belgelerini ibraz etmeleri istenecektir. Ödülleri kanuni temsilcileri (veli/vasi) ile birlikte verilecektir.

ÖDÜLLER

GÖRSEL TASARIM (Kısa Film, Fotoğraf ve GİF) kategorisinde;
1.lik Ödülü Binek Otomobil
2.lik Ödülü Bilgisayar
3.lük Ödülü Tablet

AFİŞ TASARIMI kategorisinde;
1.lik Ödülü Paris Euro Disney Resort Gezisi (Veli / Vasi ile birlikte)
2.lik Ödülü Bilgisayar
3.lük Ödülü Tablet

SLOGAN kategorisinde;
1.lik Ödülü Paris Euro Disney Resort Gezisi (Veli / Vasi ile birlikte)
2.lik Ödülü Bilgisayar
3.lük Ödülü Tablet

* Tüm kategorilerde dereceye giren ilk 10 kişiye mansiyon ödülü ve katılım sertifikası verilecektir.

Yürütme Birimi
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

Destek Birimi
Milli Eğitim Bakanlığı
Türkiye Sigorta Birliği
Sekreterya / İletişim
Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 462 21 74