Bu Fikir Garanti Üniversite Öğrencileri Arası Proje Maratonu

Bu Fikir Garanti Üniversite Öğrencileri Arası Proje Maratonu

Bu Fikir Garanti Katılım Kriterleri :  

 1. Bu yarışma, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. tarafından 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Yönetmeliği”nin 2 inci maddesi (ç) bendince Milli Piyango İdaresi’nin izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.
 2. Katılımcılar, başvuru yapmadan önce www.bufikirgaranti.com  sitesinde yer alan “Bu Fikir Garanti” etkinliği hakkındaki tüm bilgilendirmeleri ve katılım kriterlerini okuyup onaylayarak yarışmaya katılabilirler.
 3. Sadece www.bufikirgaranti.com  sitesinden yapılmış başvurular değerlendirmeye alınabilecektir.
 4. Katılımcılar başvuru sırasında paylaştıkları tüm bilgilerin doğru ve gizlilik arz etmeyen bilgiler olduğunu beyan etmiş sayılır.
 5. Katılımcılar başvuru sırasında beyan ettiği kişisel iletişim bilgilerinin yarışma süresince erişilebilir durumda olacağını taahhüt eder.
 6. Katılımcılarla tüm bilgilendirmeler başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgileri ve www.bufikirgaranti.com üzerinden paylaşılacaktır.
 7. Takımlar en az 2 en fazla 5 katılımcıdan oluşabilir.  Başvurular her bir takım için takım kaptanı tarafından takım üyelerinin de bilgilerini içerecek şekilde tek bir başvuru formu üzerinden yapılır. Takımların aynı üniversitede öğrenim gören öğrencilerden oluşması gerekmektedir. Takım üyelerinin öğrenim gördükleri bölümler birbirinden farklı olabilir. Başvuru formunda bilgisi yer almayan takım üyeleri yarışma günü etkinliklere dahil edilemeyecektir.
 8. Katılımcılar yalnızca bir takımda, kaptan ya da üye olarak yarışabilir.
 9. Takımlar okulların 2., 3. ve 4. sınıflarında lisans eğitimine ya da yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri Sistemleri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • İktisat
 • İstatistik
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • MIS bölümü
 • Sistem Mühendisliği ve
 • Yazılım Mühendisliği öğrencilerinden ya da bu bölümlerden 2018 güz döneminde mezun olmuş kişilerden oluşturulabilir.
 1. Finalde yarışmaya hak kazanacak takımlar, yarı finallerde alınan puanlar sonrası yapılacak genel sıralama ile belirlenecektir.
 2. Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. , “Bu Fikir Garanti” takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçim kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
 3. Katılımcılar, “Bu Fikir Garanti” kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından geliştirilmiş özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. İletilen fikir/proje,  bankacılık/finans sektöründe bilinen ya da kolayca öngörülebilecek uygulamalara yönelik olmamalı; teknolojik ilerlemelerle zaten hayata geçirilmesi muhtemel uygulamalardan ayırt edici özellik taşımalıdır. İletilen fikir/projenin hali hazırda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş.  bünyesinde gerçekleştirilen ya da yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmalarla benzerlik göstermesi durumunda, yarışmacılar bu durumla ilgili herhangi bir hak talep etmeyeceklerini peşinen kabul ederler.
 4. Katılımcılar gerek yarışma kapsamında yarattığı fikir/proje ile ilgili bilgileri ve gerekse Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş.’nin faaliyetleri ile ilgili olarak öğreneceği  ticari sırları, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş.’nin çeşitli alanlarda kullanmakta olduğu metodları, çalışma biçimlerini, iş hacimlerini, hazırlanmış ve hazırlanmakta olan projeleri, fikri hakları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş.’ye ait olan her tür bilgi ve belgeleri hiçbir şekil ve surette kullanmamayı, kurum ve kuruluşların yararına kullandırmamayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, bu sır saklama yükümlülüğüne uyacağını, fikir/projenin ve diğer her türlü gizli bilgi ve belgenin gizliliğini sağlayarak titizlikle saklayacağını, bu hususta her önlemi alacağını, gizlilik esaslarına uygun hareket edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
 5. Yarışmaya katılan takımlar, yarışma öncesi ve sonrası görüntüleri video kaydına alınacak olup, işbu Katılım Koşullarını kabul etmekle birlikte, kaydedilen söz konusu görüntülerin Türkiye Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. tarafından kararlaştırılacak olan her türlü yazılı, görsel, sanal mecrada yayınlanmasına muvafakat etmektedir.
 6. Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb…) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 7. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. ’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 8. Proje fikirleri ve sunumlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 9. Katılımcılar, proje fikirlerinin özgün olduğunu, fikri mülkiyet ve eser sahipliği hususunda herhangi bir 3. kişi hakkını ihlal etmediklerini; olası bir hak ihlali durumunda hakkı ihlal edilen 3. kişiler tarafından Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. ’ye yapılacak olan tüm taleplerin tek muhatabı olduklarını ve Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. ’yi bu taleplerden ari tutacaklarını; Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. ’nin fikri mülkiyet ihlali gerekçesi ile herhangi bir tutar ödemekle yükümlenmesi halinde, Banka’nın diğer talep/dava hakları saklı kalmak üzere, Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş.  tarafından ödenmiş olan tutarı derhal ilk yazılı talebi üzerine Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. T.A.Ş. ’ye iade edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.