BU DA BENİM YÖNTEMİM

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Bu projemizde ardışık sayılarla toplama işlemini farklı bir yoldan hesapladık.Bilindiği üzere ardışık sayılarla toplama yapmanın bir çok yolu vardır. Yarışmanın amacı özgün düşünmeye ve yeni yöntemler geliştirmeye yönelik olduğundan  öğrencimizin geliştirdiği kuralı paylaşmak istedik.

Tek sayı ile başlayan dizilerde;

Birinci Durum

Dizideki terim sayısı tek ise çift sayılar toplanır ve bulunan sayının iki katı alınır.Elde edilen sonuca ortanca terim eklenir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  sayılarının toplamını bulalım

2+4+6+8=20 ,     20×2=40 ,          40+5=45

İkinci Durum

Dizideki terim sayısı çift ise çift sayılar toplanır ve bulunan sayının iki katı alınır.Elde edilen sonuçtan dizideki tek sayı adedi çıkarılır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10  sayılarının toplamını bulalım,

2+4+6+8+10=30   ,30×2=60    ,60-5=55

Çift sayı ile başlayan dizilerde

Birinci Durum

Dizideki terim sayısı tek ise çift sayılar toplanır ve bulunan sayının iki katı alınır.Elde edilen sonuçtan ortanca terim çıkarılır.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarının toplamını bulalım,

2+4+6+8+10=30  ,30×2=60   ,  60-6=54