BU DA BENİM ESERİM ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI

HEDEF KİTLE: Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri

YARIŞMANIN AMACI
-Yabancı dil eğitiminin ana dil eğitiminin önüne geçtiği günümüzde çocuklarımıza ana dilin önemini fark ettirmek, dil bilinci oluşturmak; Türkçemizin güzel ve sanatsal kullanımını fark ettirmek, dilimizin zenginliğini göstermek; okuyan, yaratıcı düşünen, düşündüklerini doğru ve etkileyici bir şekilde yazılı ifade edebilen, dilinin ve kültürünün zenginliğinin farkında insanlar yetiştirmek,

-Nitelikli okuma alışkanlığının çok düşük olduğu ülkemizde, her an yeni bir şeyler öğrenmeye hevesli, sürekli düşünen, hisseden, hayal kuran çocuklarımızın gerçek bir okuyucu olmaları; duygularını, düşüncelerini, hayallerini doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeleri için uygun ortam sağlamak, dile ve hayata bakışlarına yeni bir incelik kazandırmak, yeteneklerinin farkına vardırarak özgüven duygusunu geliştirmek,
 
-Öğrencilerimizin kendi yaşantı ve deneyimlerinden yola çıkarak gözlemlerini, hayal gücünü, dış dünyaya yönelik algılarını yansıtabilmesine; dil becerilerini etkili ve yaratıcı kullanabilmesine olanak sağlamak; Türkçe öğretimindeki yazma uygulamalarında yaşanan sorunların çözümü için bir seçenek oluşturmak,

-Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden üstün çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerin içine kendi tercih ettikleri şekilde dâhil olarak sanatla iç içe bir süreç geçirmeleri, düşünsel, duyuşsal zengin çağrışımlar yaratacak bu süreçte estetik bakış açısı ve duyarlılık kazanmaları, yeteneklerini fark edip geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmeleri, üretici yönlerini ortaya çıkarmaları ve gelecekte insanlığa faydalı bireyler olmaları için uygun ortam yaratmak.
YARIŞMANIN KONUSU: Serbest konulu şiir ve öykü yarışması

YARIŞMA TAKVİMİ:Yarışmaya son katılım tarihi 14 Ocak 2012 Cumartesi

Yarışma sonuçları, yarışmanın bittiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde açıklanacaktır.
KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma dili Türkçedir, eserler Türkçenin dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.
2. Yarışma Türkiye’deki tüm Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine açıktır.
3. Konu ve şekil serbesttir.
4. Yarışmacı her bir alanda sadece bir eserle yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya gönderilen eserler, hiçbir yerde tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı, herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş olmalı, bir eserden alıntı veya kopya olmamalıdır. Aksi takdirde eser, değerlendirmeye alınmayacak, geçersiz sayılacaktır.
6. Yarışmaya gönderilecek eserler; temel insan haklarına aykırılık taşımamalı, cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemeli; kişi ve kuruluşları yıpratıcı niteliğe sahip olmamalıdır. Reklâm öğeleri içermemelidir.
7. Seçici kurul, yarışmaya gönderilen eserlerden ödüle layık bir eser bulmazsa ödülü verilmez.
8. Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayım, basım hakkı 1 yıl süreyle; ilk 10’a giren eserlerin yayım, basım hakkı 2 yıl süreyle Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi’ne aittir.
9. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
YARIŞMA ŞARTLARI
Eserler, internet üzerinden kibelebulut@gmail.com adresine yarışmanın son başvuru tarihine dek Word dosyası hâlinde eklenerek e-posta olarak gönderilecektir.
   Yarışmacılar ayrı bir dosyaya adını, soyadını, yaşını, devam ettiği Bilsem’i ve iletişim bilgilerini yazarak eseriyle birlikte e-postaya ekleyerek göndermelidir.
1. Yarışmaya gönderilen dosyalar ödül kazansın kazanmasın geri verilmez.
2. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından kontrol edilir.
3. Ön seçici kurul tarafından şartnameye uygun bulunan eserler seçici kurula gönderilir.
4. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, tüm seçici kurul üyeleri ve yarışma koordinatörünün katılımıyla yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip sıralama yapılır.
5. Yarışma koordinatörü, seçici kurulun doğal üyesidir.
6. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulmazsa ödül vermez.
7. Yarışmaya katılan eserler, şiir ve öykü alanında olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilerek derecelendirilecektir.

8. Yarışmaya katılan eserler; Türkçemize uygunluk, anlatımda tutarlılık ve özgünlük ekseninde aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

Öykü Değerlendirme Ölçütleri

– Türkçenin dil ve anlatım özelliklerine, yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu
– Kelimelerin anlamsal yerindeliği
– Yabancı kelime kullanımının azlığı
– Anlatımın akıcılığı, açıklığı
– Kurgu bütünlüğü, tutarlılık
– Yaratıcılık
– Özgünlük
– Etkileyicilik

Şiir Değerlendirme Ölçütleri

– Türkçenin dil ve anlatım özelliklerine uygunluğu
– Yabancı kelime kullanımının azlığı
– Kelimelerin anlamsal yerindeliği
– Anlatımın akıcılığı
– Ahenk ve ritim
– Yaratıcılık
– Özgünlük
– Etkileyicilik
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: 0 212 274 57 51
e-posta: kibelebulut@gmail.com
SEÇİCİ KURUL
Şiir Yarışması Seçici Kurulu:     
Ayla ÇINAROĞLU (yazar-şair)
Mavisel YENER  (yazar-şair)                                    
Gülsüm CENGİZ (yazar-şair)

Öykü Yarışması Seçici Kurulu:
Bilgin ADALI (yazar-şair)
Aytül AKAL (yazar-şair)
Fatih ERDOĞAN (yazar)
Çiğdem GÜNDEŞ (yazar-şair)

YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ
Sibel SELÇUK
Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
ÖDÜLLER

Şiir ve öykü alanında ayrı ayrı olmak üzere:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Çok işlevli fotoğraf makinesi      

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Çok işlevli MP3 çalar ve video oynatıcı

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:  MP3 çalar

ÖZENDİRME (puan sıralamasında ilk 10 öğrenciye): Yazar ve şairlerimizin yarışmacımızın adına özel imzalı kitabı

TÜM YARIŞMACILARA: Yazar ve şairlerimiz tarafından kendilerine özel yazılmış mektup

Not: Şartnamede belirtilen ödüller dışında yarışmanın destekleyicileri tarafından verilecek çeşitli ödüller daha sonra açıklanacaktır. Tüm ödüller, sahiplerine belirttikleri adreslerine posta yoluyla gönderilecektir.Bilim ve Sanat Merkezleri Arası “Bu da Benim Eserim” İsimli Şiir ve Öykü Yarışması