“Bu Çocuklar Bir Harika ” e Twinning Projesi

Okulumuzda “Bu Çocuklar Bir Harika “adlı bir e twinning projesine başlamış bulunmaktayız. Projemizde 9 Türk ve 1 Azerbaycan ortağımız bulunuyor. Öğrencilerin günlük yaşam becerileri kazanmaları, başkalarına ihtiyaç duymadan kendilerine yetebilmeleri, evdeki bazı sorumlulukları alabilmeleri hedefleniyor. Temizlik, el becerileri, sosyalleşme, misafir, düzen, öz bakım, para yönetimi, ev ödevleri, sofra hazırlama  gibi becerileri kazanmaları bekleniyor. Başkalarına bağımlılık düzeylerini en aza indirmektir.

Öğrencilerin ,projedeki arkadaşları ile birlikte bu kazanımları edinmeleri, işbirliği içinde olmaları ve Web2 araçlarını kullanabilmeleri onların özgüvenlerini artıracaktır. Bu projede yer aldığımız için mutluyuz.

Exit mobile version